ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ
PDF

Як цитувати

Кожухар, О. (2020). ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 155-157. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.56
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.56
PDF

Посилання

Стеценко, С.Г. 2008. Адміністративне право України: навч. посіб. Київ: Атіка.

Голосніченко, І.П. (ред.). 2005. Адміністративне право України: основні поняття: навч. посіб. Київ: ГАН.

Лазур, Я.В. 2009. Поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні. Форум права.. (3). 392–398.

Фролков, М.В. 2013. Механізм адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів. Публічне право. (2). 314–320.

Скакун, О.Ф. 2001. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум.

Куракін, О.М. 2015. Структура механізму правового регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. (35-ІІ). (Т. 1: С. 41–44).

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону (Закон України) № 1835-III. (2000). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14#Text.

Старилов, Ю.Н. 2002. Курс общего административного права. (Т. 1-3). Москва: НОРМА.

Гладун, 3.С. 2008. Адміністративне право України: навч. посіб.-довідник для підготовки до іспиту. Тернопіль: ТНЕУ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 19 | Завантажень: 11 |