ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ РОСЛИН «ВИМПЕЛ» НА АСИМІЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СОЇ СОРТУ АННУШКА У ФАЗІ ЦВІТІННЯ РОСЛИН
PDF

Як цитувати

Козючко, А., & Гавій, В. (2020). ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ РОСЛИН «ВИМПЕЛ» НА АСИМІЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СОЇ СОРТУ АННУШКА У ФАЗІ ЦВІТІННЯ РОСЛИН. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 82-85. https://doi.org/10.36074/18.09.2020.v2.15

Анотація

У статті наведена порівняльна характеристика впливу комбінації метаболічно активних речовин на основі вітаміну Е, параоксибензойної кислоти (ПОБК) і метіоніну; вітаміну Е, ПОБК, метіоніну і магній сульфату (MgSO4); вітаміну Е і убіхінону-10 та регулятору росту рослин «Вимпел» на формування фотосинтетичного апарату та на вміст зелених фотосинтетичних пігментів у листках рослин сої в фазі цвітіння рослин. Встановлено, що зазначені метаболічно активні речовини ефективно впливають на формування фотосинтетичного апарату, а комбінація Вітамін Е + ПОБК + метіонін та Вимпел збільшили вміст хлорофілів у листках рослин сої сорту Аннушка.

https://doi.org/10.36074/18.09.2020.v2.15
PDF

Посилання

Силенко, Г. Л., Шерстобитов В. В. & Капрелянц Л. В. ( 2001) Продукты из сои - пища третьего тысячелетия. Агросвіт.

Бабич, А. О. (1995) Кормові і білкові ресурси світу. - К.: ІТІ.

Камінський, В. Ф. (2010) Формування продуктивності сої залежно від агротехнічних заходів в умовах північного Лісостепу України. Корми і кормовиробництво, (6), 45–50

Новицька, Н. В. (2010) Ріст і розвиток сої під впливом наноматеріалів. Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании. Вилучено із www.sworld.com.ua.

Ничипорович, A. О. (1982) Фізіологія фотосинтезу і продуктивність. (С. 7–38.)

Грицаєнко, З.М., Грицаєнко А.О., & Карпенко В.П. (2003) Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів. ЗАТ ,,НІЧЛАВА"

Бондаренко, Н. Ф. (1982) Моделирование продуктивности агроэкосистем. М. : Мир.

Hanter, M. N. (1980) Response of nine soybean line to soil moisture conditions close to saturation. Austr.J. Exptl. Agris. Anim.Yusb.

Бахмат, О. М. (2005) Урожайність насіння сої залежно від сорту і системи удобрення. Зб. наук. праць ПДАТУ. Кам’янець-Подільський. (13), 102–105.

Калініченко, В.М. & Писаренко, П.В. (2004) Модель розвитку сої за фенологічними фазами. Вісник ПДАА. (1), 10–16.

Farouk, S. (2011) Ascorbic Acidand a Tocopherol Minimize Salt-Induced Wheat Leaf Senescence. Joumal of Stress Physiology & Biochemistry. (7), 58 -79.

Алиев, Д.А. & Акперов, З.И. (1995) Фотосинтез и урожай сои М., 1995.

Добриво " Планта-Віта". (2012). Вилучено з https://badvasy.com.ua/uk/2012-11-17-16-38-29/-q-q.html

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 195 | Завантажень: 154 |