ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ПОРІД ЖУЙНИХ ПРИ ЗАКЛЮЧНІЙ ВІДГОДІВЛІ В УМОВАХ РЕГІОНУ БУКОВИНИ
PDF

Як цитувати

Калинка, А., Лесик, О., & Довгань-Мартинюк, М. (2020). ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ПОРІД ЖУЙНИХ ПРИ ЗАКЛЮЧНІЙ ВІДГОДІВЛІ В УМОВАХ РЕГІОНУ БУКОВИНИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 115-117. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v1.35
https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v1.35
PDF

Посилання

Гурський, І. М. (2001). Продуктивні якості бичків різних генотипів. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківського зооветеринарного інституту, 8(32), 91-94.

Дідьківський, А., Ткачук, І. & Вишневський, В. (1997). Ріст та розвиток тварин різних порід і типів. Тваринництво України, (9), 7.

Калашников, А. П., Клейменов, А.И., Беканов, В.Н. и др. (1985). Нормы и рационы кормления с.-х. животных. Москва: Агропромиздат.

Калинка, А.К., Казьмірук, Л.В. & Прусова, Г.Л. (2018). Продуктивність телиць м’ясного комолого сименталу з використанням в годівлі екологічно чистих рецептів раціонів в умовах Буковини. Аграрна наука та харчові технології, 2(101), 23-24.

Калинка, А., Казьмірук, Л., & Прусова, Г. (2018). Вирощування ремонтних телиць м’ясного комолого сименталу на Буковині. Тваринництво України, (6), 12-17.

Калинка, А.К. (2018). Ефективність годівлі бугайців різних порід та їх помісей під час виробництва яловичини в умовах регіону Покуття. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, (101), 146-147.

Калинка, А.К. (2018). Енергія росту бугайців різних генотипі симентальської худоби в літній період. В А.К. Калинка (ред.) Науковий бюлетень. Господарсько-біологічні особливості худоби м’ясного сименталу нової популяції в Карпатському регіоні України (13-15). Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД.

Калинка, А.К., Корх, І.В. & Приліпко, Т.М. (2019). Вплив комплексного препарату на енергію росту молодняку м’ясного комолого сименталу жуйних в умовах регіону Буковини. Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf. (Vol. 5., p. 66-69). May 6, 2019. Cork: NGO «European Scientific Platform».

Калинка, А.К., Лесик, О.Б. & Шпак, Л.В. (2019). М’ясні симентали нової популяції на Буковині. Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf. (Vol. 5., p. 77-82). May 6, 2019. Cork: NGO «European Scientific Platform».

Приліпко, Т., Шутяк, О. & Калинка, А. (2018). Ефективність годівлі бичків різних порід та їх помісей при виробництві яловичини в умовах Буковини. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: Зб. Науков. Практ.-конф. (Ч. 1., с. 265 -267.). 20-22 березня 2018. Камянець-Подільський.

Богданов, Г.О., Славов, В. П. & Ібатулін, І. І. (2002). Методичні рекомендації уніфікації досліджень по годівлі м’ясної худоби. Київ.

Ойвин, И. А. (1960). Статистическая обробка результатов експериментальних Исследований. Патологическая физиология и єкспериментальные исследования, (4), 76-79.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 4 |