АНАЛІЗ СТАНУ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДІВ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ
PDF

Як цитувати

Кузьменко, А., Гулакова, К., & Радченко, Д. (2020). АНАЛІЗ СТАНУ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДІВ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 17-22. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v2.04
https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v2.04
PDF

Посилання

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 430-р від 30 травня (2018). Вилучено з http://zakon.rada.gov.ua/laws

Быстрицкая, О. Груз в контейнерах: максимум за последние 10 лет. (2019). Вилучено з https://cfts.org.ua/articles/gruz_v_konteynerakh

В мире простаивает все больше контейнеровозов различной вместимости. Вилучено з http://ati.su/Media/News.aspx?HeadingID=13&ID=68162

Морские порты увеличили перевалку контейнеров (2018). Вилучено з https://www.ukrinform.ru/rubric-economy

Поддубная, Н. Н. (2016). Экономико-математическая модель обоснования месторасположения логистических распределительных центров при контейнерных перевозках. Вісник Одеського національного морського університету № 1 (47). С. 165-170.

Лаврухін, О. В. & Немировський, Б. М. (2017). Удосконалення технології роботи контейнерних терміналів на основі впровадження інтелектуальних передових технологій. «Трансп. сист. та технології перевезень». Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 13.. С .46-51.

Прокудін, Г. С. (2016). Mодель організації мультимодальних вантажних перевезень у міжнародному сполученні. Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. К.: НТУ. Вип. 1 (34). С . 397-406.

Бочкарев, А. А., Франюк, Р. А. & Бочкарев, П. А. (2012). Оптимизация перевозок контейнерных грузов. Логистика и управление цепями поставок. Контейнерные перевозки. №1(48). С .43-55.

Найш, Н. М. (2015). Аналіз міжнародних транспортних коридорів, як засіб економічної інтеграції України. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 1. С. 293-29.

Яновицька, А. В. (2013). Правове регулювання міжнародних вантажних перевезень автомоб. транспортом. Наук. Вісн. Львівського державного університету внутр. справ. серія юридична. Вип. 3. С. 106-116.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 9 |