ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
PDF

Як цитувати

Гурін, Р. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 75-77. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v3.25

Анотація

Розглянуто змістовне наповнення феномену «суб’єктність». Під час аналізу психолого-педагогічної літератури встановлено, що багатогранність дослідження позначається на неоднозначності її термінологічного оформлення. Узагальнення наукових досліджень дозволило дійти висновку, що до найскладніших форм роботи внутрішнього світу людини, в тому числі і з його перетворення, необхідно враховувати різні форми саморозвитку.

https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v3.25
PDF

Посилання

Волкова, Е. Н. (1998). Субъектность педагога : теория и практика : автореф. дис. ... докт. психол. наук : [спец.] 19.00.07 «Педагогическая психология»; М. : Психол. Ин-т РАО.

Всемирная энциклопедия : Философия. Гл. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов, (2001). М. : АСТ, Мн. : Харвест, Современный литератор.

Кашлев, С. С. (2011). Субъектность как профессиональная компетентность педагога. Кашлев, С. С., Глазачев, С. Н., Соколова, Н. И. Вестник международной академии наук – специальный выпуск.

Лебедик, І. В. (2007). Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до професійної самореалізації у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Кіровоград.

Татенко, В. А. (1996). Психология в субъектном измерении : [монография]. К. : Просвіта.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 3 |