ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, НАСЛІДКИ
PDF

Як цитувати

Пузаков, Д. (2020). ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, НАСЛІДКИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 26-29. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.06
https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.06
PDF

Посилання

Бикадорова, Н. У. (2010). Фінансова децентралізація місцевого самоврядування. Економічний вісник Донбасу, 2 (20), 141-151

Білодід, І. К. (1971). Словник української мови: в 11 томах. Том 2. Київ: Наукова думка

Бусел, В. Т. (2001). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Ірпінь: Перун

Верещук, І. А. (2011). Особливості територіальної організації влади Львівської області. Економічний часопис-XXI: науковий журнал, 9-10. Вилучено з : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ech/2011_9-10/2011_9_10/54_56.pdf

Грицяк, І. А. (1997). Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. Київ: Вид-во УАДУ

Лелеченко, А. П., & Васильєва О. І., & Куйбіда В. С., & Ткачук А. Ф. (2017). Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. Київ

Малиновський, В. Я. (2005). Словник термінів і понять з державного управління. 2-ге вид., доповн. і виправл. Київ: Центр сприяння інституц. розвитку держ. служби

Оболенський, О. Ю. (2005). Державне управління та державна служба: словн.-довід. Київ: КНЕУ

Одінцова, Г. С. (2002). Державне управління і менеджмент: навч. посіб. у таблицях і схемах. Харків: ХарРІ УАДУ

Чабанова, К. І. (2017). Поняття деволюції в процесі розподілу повноважень між рівнями публічної влади. Держава та регіони. Серія: Державне управління, 1 (57), 154-158. Вилучено з: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2017/29.pdf

Шемчушенко, Ю.С. (1999). Юридична енциклопедія: В 6 т. Київ: «Укр. енцикл.». Т. 2: Д-Й.

“Decentralization” Merriam-Webster.com Dictionary. Merriam-Webster. Retrieved from: https://www.merriam-webster.com/dictionary/decentralization

Chanchal, K. Sh. (2006). “Decentralization Dilemma: Measuring the Degree and Evaluating the Outcomes.” Indian Journal of Political Science, 67, no. 1: 49-64. Retrieved from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=955113.

Gábor, Péteri. (2010). Decentralization in Eastern Europe: grab the moment. Retrieved from: https://publicgoods.eu/sites/default/files/lg_reforms_in_transition_countries.pdf

Robert, Leroux. (2012). French Liberalism in the 19th Century: An Anthology, Chapter 6: Maurice Block on “Decentralization”. Routledge. Retrieved from: https://books.google.com.ua/books?id=Hhf1iGshBKEC&pg=PA255&dq=19th+century+decentralization&hl=en&sa=X&ei=csUSUaWxJYHj0gHnuoCoBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=19th%20century%20decentralization&f=false

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 11 |