МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ
PDF

Як цитувати

Клыпа, Е., & Бондаренко, О. (2020). МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 33-35. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.08
https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.08
PDF

Посилання

Дубічинський, В. (ред.). (2006). Сучасний тлумачний словник української мови. Харків: ВД «Школа».

Російсько-українські словники: упор. А. Рисін, В. Старко, Ю. Марченко, О. Телемко та ін. (2007–2020). Вилучено з https://r2u.org.ua. [3] Андрійчук, В. (2016). Сутнісний аспект методології наукових досліджень. Економіка АПК (7), 87-94.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_7_14

Рабінович, П. (2001). Основи загальної теорії права та держави.(5-те вид., зі змінами). Київ: Атіка.

Шевчук, Р. (2012). Діалектичний метод у правознавстві: окремі аспекти. Філософські та методологічні проблеми права. (2), 25–31.

Березовська-Чміль, О. (2012). Теоретико-методологічні основи дослідження соціального захисту. Панорама політологічних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету (9), 153-157.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 5 |