ФУНКЦЇЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
PDF

Як цитувати

Ткаченко, І. (2020). ФУНКЦЇЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 58-59. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.16
https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.16
PDF

Посилання

Варич, О. Г. (2006). Економічні функції сучасної держави: природа, зміст, тенденції розвитку в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ

Вражнова, А. С., & Царев, Д. А. (2016). Теория общественного договора в «Левиафане» Гоббса. Время науки, 3, 19-25.

Гоббс, Т. (1991). Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданського. М.: Мысль

Дзевелюк, М. В. (2015). Трансформація держави під впливом глобалізації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ

Еллинек, Г. (2004). Общее учение о государстве. СПб

Копєйчиков, В. В. (2002). Загальна теорія держави і права : [навч. посіб.]. Київ

Коломоєць, О. В. (2013). Функцiї держави у сучасному державознавствi: теоретичнi проблеми. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 5, 41-44.

Кухтик, С.В. (2015). Трансформація держави під впливом глобалізації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ

Мельничук, С.М. (2019). Правові форми реалізації функцій сучасної держави Україна: дис. ... док-ра. юрид. наук: 12.00.01. Київ

Скакун, О. Ф. (2006). Теорія держави і права (енциклопедичний курс) : підручник. Харків

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 10 |