ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БАНКІВСЬКИХ КАРТОК
PDF

Як цитувати

Гелецька, І., & Маркевич, Р. (2020). ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БАНКІВСЬКИХ КАРТОК. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 60-62. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.17
https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.17
PDF

Посилання

Безклубий, І. А. (2005). Банківські правочини: цивільно-nравові проблеми. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». Вилучено з

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2011/BEZKLYBUY_2005.pdf

Маковоз, О. С., Передерій, Т. С. & Чмирь, А. Ю. (2017). Система захисту інформації платіжних карт в Україні. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки, (12), 140-149. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2017_12%282%29__22

Цивільний кодекс України (Закон України), № 435-IV (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2.

Урусова, З. & Штепа, О. (2020). Проблеми використання платіжних карток в Україні та шляхи їх вирішення. Вилучено з

http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Economics/1_121662.doc.htm

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні (Закон України). № 2346-III. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (Постанова Національного банку Укрїни). № 22. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#Text

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | Завантажень: 11 |