ЩОДО РОЗПОДІЛУ РИЗИКІВ ЯК ФУНКЦІЇ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
PDF

Як цитувати

Горіславська, І., & Тимошенко, Л. (2020). ЩОДО РОЗПОДІЛУ РИЗИКІВ ЯК ФУНКЦІЇ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 63-64. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.18
https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.18
PDF

Посилання

Горіславська, І. В. (2020) Окремі питання договору про надання медичних послуг. Право. Людина. Довкілля, (Вип. 10 (4)), 85-91. Вилучено з: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/13847.

Цивільний кодекс України (Кодекс України). № 435–IV. (2020). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Майданник, Р. А. (2010). Аномалії в цивільному праві України. Київ: Юстініан.

Великанова, М. М. (2019). Ризики в цивільному праві. Київ: Алерта.

Архипов, Д.А. (2012). Распределение договорных рисков в гражданском праве. Экономико-правовое исследование. Москва : Статут.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 14 | Завантажень: 10 |