БАГАТОРІВНЕВИЙ ПІДХІД В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
PDF

Як цитувати

Харківська, А., Уніченко, А., Чухраєва, О., & Мельник, А. (2020). БАГАТОРІВНЕВИЙ ПІДХІД В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 48-52. https://doi.org/10.36074/30.10.2020.v2.16

Анотація

У статті розглядається багаторівневий поліфакторних підхід в лікуванні синдрому алкогольної залежності на основі застосування фізіотерапевтичних методів: багаторівнева магнітолазерна терапія, нейроакустична і когнітивно-поведінкова корекція психологічного стану та ендоназальне дихання синглетно-кисневої суміші в магнітному полі.

https://doi.org/10.36074/30.10.2020.v2.16
PDF

Посилання

Политическая декларация третьего совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций; 2018 (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/L.2&Lang=R).

План действий по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Европейском регионе ВОЗ. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2016 (http://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/policy/publications/action-plan-for-the-preventionand-control-of-noncommunicable-diseases-in-the-who-european-region-20162025).

Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/106 65/274 6 03/978 92415656 39-eng.pdfYuaP).

Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя, 2012–2020 гг. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2012 (http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/european-action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol-20122021).

Progress report on implementation of the European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2017 (http://iogt.org/wp-content/uploads/2017/09/67wd08e_ProgressReports_170637-1.pdf).

Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2010 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85544/9789241599931_rus.pdf?sequence=1).

Медицинская и психологическая реабилитация постинсультных больных. Самосюк И.З., Малюта И.В., Чухраев Н.В. Радом. Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu. 2018, 527 С. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1169332.

Патент UA №102215. Пристрій для приготування синглетно-кисневої суміші, Чухраев М.В.; Чухраєв Є.М.; Міллард Т.О.; Григор'єва Н.Ю.; Добродомов О.В.; Уніченко А.В.; Володимиров А.А. Опубл. 26.10.2015, бюл., №20/2015.

Патент UA №109330. Спосіб ендоназального дихання в магнітному полі, Чухраєв М.В.; Чухраєва О.М.; Владимиров А.О.; Уніченко А.В.; Паначук А.Ю. Опубл. 25.08.2016, бюл., №16/2016.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 50 | Завантажень: 62 |