ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ СПРИЧИНЕНИХ НЕПРОВЕДЕННЯМ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ
PDF

Як цитувати

Качановський, О. (2020). ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ СПРИЧИНЕНИХ НЕПРОВЕДЕННЯМ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 35-41. https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v1.12
https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v1.12
PDF

Посилання

Качановський, О.І. (2020). Економічні передумови відшкодування збитків спричинених непроведенням рекультивації земель. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту, (190). 46-54.

Качановський, О.І. (2020). Еколого-економічна оцінка впливу незаконного видобування бурштину на стан довкілля Рівненської області. Технічні науки та технології: науковий журнал. Чернігівський національний технологічний університет, 2 (20). 308-315.

The Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement (OSMRE). https://www.osmre.gov/.

Surface Mining Control and Reclamation Act of 1977. Вилучено з https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_Mining_Control_and_Reclamation_Act_of_1977.

Мандрик, В.О. (2005). Відтворення порушених земель: зарубіжний досвід, механізм фінансування. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, (5.3). 208—212.

Швець, О.Г., Дребот, О.І. (2015). Напрями підвищення ефективності використання агроресурсного потенціалу в регіонах техногенно порушених земель з врахуванням світового досвіду. Інвестиції: практика та досвід. (18). 54-58.

Про затвердження Порядку реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину (Постанова Кабінету Міністрів України). № 1063. (2016). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063-2016-%D0%BF.

Перелік земель лісогосподарського призначення, у межах яких є частини, які порушені внаслідок незаконного видобування бурштину і потребують рекультивації. (Наказ Держлісагентства). № 138. (2017). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0138820-17/conv.

Ковалевський, С.С. (2019). Виявлення осередків добування бурштинових копалин на території лісових масивів України. Науковий вісник НЛТУ України. (Т 29, №6). 40-44.

Земельний кодекс України (Закон України). № 2768-III (2001). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

Про охорону земель (Закон України). № 962-IV (2017). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

Про державний контроль за використанням та охороною земель (Закон України) (№ 963-IV).(2015). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (Постанова Верховної Ради Української РСР) № 8074-10 (1984). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Цивільний кодекс України (Закон України) № 435-IV (2003). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Мартин, А.Г. (2008). Визначення збитків унаслідок непроведення рекультивації земель. Землевпорядний вісник. (4). 46-50.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |