ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ОБЛІКОВІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
PDF

Як цитувати

Топоркова, О. (2020). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ОБЛІКОВІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 57-61. https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v1.17
https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v1.17
PDF

Посилання

Єрмошенко, М. М. & Горячева, К. С. (2010). Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : наук. моногр. Київ: Національна академія управління. ISBN 978 – 966 – 8406 – 52 – 2.

Качинський, А. Б. (2004). Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи. Київ: Ін-т пробл. нац. безпеки, Нац. акад. Служби безпеки України.

Худолій, Л. М. (2011). Складові економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. Ефективна економіка. (1). Вилучено із http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_1_26

Бланк, И. А. (2011). Управление финансовыми ресурсами предприятия. Київ: Эльга.

Васильців, Т. Г., Волошин, В. І., Бойкевич, О. Р., & Каркавчук, В. В., (2012). Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія. Т. Г. Васильціва (ред.). Львів: Видавництво.

Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, & S. Mark Young. (2003). Management accounting. Atkinson Anthony A. (4th ed.). Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |