ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
PDF

Як цитувати

Кербікова, А., Письменна, О., & Гулик, Т. (2020). ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 10-15. https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v1.02
https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v1.02
PDF

Посилання

Статистичний щорічник України за 2018 рік. (2019). Вилучено з https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf

Кербікова, А.С. (2014). Аналіз рівня інвестиційної привабливості регіонів України. Храпкіна, В.В. (ред.) Фінансове забезпечення інноваційного розвитку національної економіки (с. 59-65). Донецьк: Видавець Дмитренко Л. Р.

Кербікова, А.С. & Беженова, О.А. (2018). Інвестиційний клімат Дніпропетровщини. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (с.47-51). 12 – 13 квітня, 2018, Дніпро: НМетАУ.

Копитько, А. О. & Кербікова, А.С. Економічний потенціал Дніпропетровщини. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (с.153-154). 21 листопада, 2019, Харків: ХНАДУ.

Кербікова, А.С. & Копитько, А. О. Інвестиційна привабливість регіонів України. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (с. 257-260). 27 листопада, 2019, Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 20 | Завантажень: 64 |