ІНВЕРТАЗНА АКТИВНІСТЬ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА
PDF

Як цитувати

Рєзнік, С., Гавва, Д., & Новосад, К. (2020). ІНВЕРТАЗНА АКТИВНІСТЬ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 32-35. https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v1.09
https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v1.09
PDF

Посилання

Волкогон, В.В. (ред.), Надкернична, О.В. & Токмакова, Л.М. [та ін.]. (2010). Експериментальна ґрунтова мікробіологія. Київ: Аграрна наука.

Купревич, В.Ф. & Щербакова, Т.А. (1966). Почвенная энзимология. Минск: Наука и техника.

Галстян, А.Ш. (1974). Ферментативная активность почв Армении. Ереван: Атастан.

Хазиев, Ф.Х. (1976). Ферментативная активность почв. Москва: Наука.

Грицаєнко, З.М. (ред.), Грицаєнко, А.О., Карпенко, В.П. (2003). Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів. Київ: ЗАТ “Нічлава”.

Хазиев, Ф.Х. (2005). Методы почвенной энзимологии. Москва: Наука.

Frankeberger, W.T. & Johanson, J.B. (1983). Method of measuring invertase activity in soils. Plant Soil, (74), 301–311. DOI:10.1007/BF02181348.

Казеев, К.Ш. & Колесников, С.И. (2012). Биодиагностика почв: методология и методы исследований. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2012.

Звягинцев, Д.Г. (1978). Биологическая активность почв и шкалы для оценки некоторых ее показателей. Почвоведение, (6), 48-54.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 48 | Завантажень: 37 |