THE USE OF ENDOVENOUS ELECTRIC WELDING IN ELDERLY PATIENTS WITH VARICOSE VEINS
PDF

Як цитувати

Prasol, V., & Miasoiedov, K. (2020). THE USE OF ENDOVENOUS ELECTRIC WELDING IN ELDERLY PATIENTS WITH VARICOSE VEINS. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 99. https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v1.37
https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v1.37
PDF

Посилання

Tamura, Kiyoshi & Maruyama, Toshiyuki & Sakurai, Syogo. (2019). Effectiveness of Endovenous Radiofrequency Ablation for Elderly Patients with Varicose Veins of Lower Extremities. Annals of Vascular Diseases. 12. 10.3400/avd.oa.19-00002.

Kokhan R.C., Hoshchynskyi V.B., Piatnychka O.Z. (2017). Zastosuvannia suchasnykh tekhnolohii u likuvanni khvorykh iz dekompensovanoiu formoiu varykoznoi khvoroby nyzhnikh kintsivok [Application of modern technologies in the treatment of patients with decompensated form of varicose veins of the lower extremities]. Ukraynskyi zhurnal khyrurhyy, 1 (32), 27-29.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 31 | Завантажень: 30 |