ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ: ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ
PDF

Як цитувати

Бужинська, С., & Хмарська, А. (2020). ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ: ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 112-115. https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v1.42
https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v1.42
PDF

Посилання

Вольнова, Л. М. (2015). Виявлення ознак важковиховуваності у підлітків як передумова профілактики їх девіантної поведінки. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, (29).

Волченко, Л. П. (2014). Соціально-нормативна поведінка старших школярів та соціально-психологічні впливи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки, (121), 69-72.

Гарасимів, Т. З. (2012). Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини: філософсько-правовий вимір. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ.

Змановская, Е. В. & В. Ю. Рыбников. (2010). Девиантное поведение личности и группы. СПб. : Питер.

Квітковська, Н. В. (2010). Психологія девіантної поведінкі учнів (умови, причини, Особливості виховання, проблемні родини, профілактика та корекція). Миколаїв.

Максимова, Н. Ю. (2011). Психологія девіантної поведінки. Київ: Либідь.

Пономарева, Н.И.(2012). Профилактика и коррекция девіантного поведения подростков средствами физической культуры и спорта в условиях социально-реабилитационного центра. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. (5), – С.28-30.

Januar 2020  Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  115.

Федорченко, Т. Є. (2011). Профілактика девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища: соціально-педагогічний аспект. Черкаси.

Парфанович, І. І. (2012). Система попередження і подолання девіантної поведінки дівчат. Тернопіль: ТНПУ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 11 | Завантажень: 18 |