АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ І ТКАНИН В УКРАЇНІ
PDF

Як цитувати

Стець, О., Білошенко, О., & Чабаненко, Ю. (2020). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ І ТКАНИН В УКРАЇНІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 64-67. https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v2.21
https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v2.21
PDF

Посилання

Беззуб, І. (2018). Реформа системи трансплантології в Україні. Громадська думка про правотворення, (9)153)), 10-23. Вилучено з http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2018/9.pdf

Коренга, Ю. (2015). Юридичні аспекти правовідносин у сфері трансплатології органів та тканин людини. Історико-правовий часопис, (2)6)), 97-101.

Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині (Закон України) № 2427-VIII. (2018). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19

Трансплантація. Вилучено з https://uk.wikipedia.org/wiki

Мусієнко, А. В. (2010). Запобігання злочинам у сфері трансплантації органів та тканин людини (автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08) Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, Україна.

Коробцова, Н. В. & Міхалап, В. Д. (2018). Транспланталогія: гострі питання сьогодення. Молодий вчений, (5(2)), 451-453. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 16 | Завантажень: 46 |