ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ

Як цитувати

Колеснікова, М. (2020). ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 77-79. https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v2.26
https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v2.26

Посилання

Дмитрук, І. М. (2017). Правове регулювання господарських санкцій згідно законодавства України. Молодий вчений, (11), 872-875.

Кантор, Н. Ю. (2015). Адміністративно-господарські санкції як гарантії реалізації та захисту економічних інтересів держави. Науковий вісник Ужгородського Національного університету: серія: Право, (34), 87–90.

Господарський кодекс України (Кодекс України) № 436-IV. (2003). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Войнарівський, М. М. (2012). Про правову природу та гарантійне значення строків застосування адміністративно-господарських санкцій. Актуальні проблеми держави і права, (68), 492-497.

Крупчан, О. (2013). Адміністративно-господарські санкції в інформаційній сфері. Юридична Україна, (10), 37-41.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. (2008). Г.С. Знаменського, В.С. Щербини (ред.); кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.; 2-е вид., перероб. і доп. Київ: Юрінком Інтер.

Віхров, О. П. (2008). Організаційно-господарські правовідносини. Київ: Слово.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 28 | |