СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКОВАНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО
PDF

Як цитувати

Баланська , О., Ємельянов , О., & Мельник , В. (2021). СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКОВАНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-26.02.2021.v1.06
https://doi.org/10.36074/logos-26.02.2021.v1.06
PDF

Посилання

Герасимчук, В. Г., Довгань, Л. Є. & Давиденко, В. Р. (2006). Інноваційно-інвестиційний розвиток промисловості України: проблеми і перспективи. Інвестиції: практика та досвід, (12), 14–17.

Emelyanov, O., Petrushka, T., Lesyk, L. & Hryshko, V. (2014) The Impact of the Technological Development Level of Ukrainian Enterprises on the Competitiveness of Their Products. International Journal of Business, Humanities and Technology, (4), 129–135.

Ємельянов, О. Ю., Крет, І. З. & Сегедій, О. М. (2003). Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційного потенціалу галузей економіки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (484), 66–71.

Гришко, В. А., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2010). Оцінювання поточного та стратегічного рівня інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (683), 210–215.

Вербицька, Г. Л. (2004). Оцінка економічного ризику. Актуальні проблеми економіки, (4), 129–136.

Дашко, І. М., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2011). Сутність інвестиційного ризику та його врахування при обґрунтуванні напрямів інвестиційної діяльності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (698), 28–34.

Дашко, І. М., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2009). Методичні засади оцінювання ефективності та доцільності реалізації інвестиційних проектів з урахуванням фактору ризику. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (640), 63–69.

Ілляшенко, К. В. (2007). Можливості підвищення ефективності інвестицій за рахунок зниження ризиків. Вісник ПолтНТУ «Економіка і регіон», (2(13)), 75–77.

Кігель, В. Р. (2008). Оцінювання економічної ефективності ризикових проектів реального інвестування. Держава та регіони, (3), 118–124.

Копішинська, О. П., Уткін, Ю. В. & Карташова, О. Г. (2017). Застосування методу Монте-Карло для підтримки прийняття рішень щодо розподілу інвестицій. Актуальні проблеми економіки, (5(191), 199–207.

Куріненко, О. В. (2008). Застосування теорії нечітких множин при оцінці економічної ефективності і ризику інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Вісник Хмельницького Національного університету. Економічні науки, (3(4)), 197–201.

Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., Symak, A. & Koleshchuk, O. (2018). Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, (6(1)), 6–16.

Клименко, С. М. (2013). Формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням ризиків. Бізнес Інформ, (8), 343–347.

Попова, Г. Ю. (2016). Формування стратегії ризикозахисту інжинірингової фірми. Вісник економічної науки України, (2), 157–161.

Detemple, J. & Kitapbayev, Y. (2018). Optimal Investment under Cost Uncertainty. Risks, (6 (1)), 5.

Kot, S. & Dragon, P. (2015). Business Risk Management in International Corporations. Procedia Economics and Finance, (27), 102–108.

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2018). Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks. Energies, (11 (12)), 3529.

Божанова, В. Ю. (2013). Визначення впливу факторів ризику на зміну собівартості послуг будівельного підприємства. Економічний простір, (70), 173–184.

Божанова, В.Ю. (2013). Вплив фактору ризику на інвестиційну привабливість продукції будівельних підприємств, що спеціалізуються на житловому будівництві. Економічний простір, (69), 223–231

Вербицька, Г. Л. & Пшик-Ковальська, О. О. (2017). Удосконалення методу оцінювання ризиків житлового будівництва в умовах міжнародних економічних відносин. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика», (863), 25–33.

Пінчук, Ю. Б. (2010). Зменшення ризиків приватних інвесторів при фінансуванні житлового будівництва через фонди фінансування будівництва (ФФБ) (дис. … канд. екон. наук). КНУБА. Київ, Україна.

Божанова, В. Ю. & Прилепова, М. А. (2006). Учет факторов риска в украинской модели іпотечного кредитования и роль страховых компаний. Будівництво. Наука. Проекти. Економіка. Науковий виробничо-економічний часопис, (1(5)), 48–56.

Бібік, Н. В. (2014). Міжнародна практика державного регулювання в сфері будівництва. Менеджер: вісник Донецького державного університету управління, (1(67)), 115–121.

Єщенко, П. С. & Чубук, Л.П. (2009). Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах. Фінанси України, (7), 30–38.

Ісаєнко, Д. (2011). Житлове будівництво за кордоном: досвід для України. Публічне управління: Теорія та практика: збірник наукових праць, (3(7)), 146–151.

Непомнящий, О. (2011). Європейський досвід у сфері житлової політики та житлового будівництва. Публічне управління: Теорія та практика: збірник наукових праць, (2(6)), 167–172.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 111 | Завантажень: 106 |