Левченко, І. (2020). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 104-107. https://doi.org/10.36074/13.03.2020.v2.36