Gulomova , N., Abdusalomova , X., & Abdusalomova , M. (2021). YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA AMALIY SAN’AT TA’LIMINING O‘RNI VA AHAMIYATI. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-01.10.2021.v2.33