Денисенко, О. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ НА ЗОБРАЖЕННІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 89-92. https://doi.org/10.36074/03.04.2020.v1.30