Левченко, І. (2020) «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ», Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, с. 104-107. doi: 10.36074/13.03.2020.v2.36.