Gulomova , N., Abdusalomova , X. і Abdusalomova , M. (2021) «YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA AMALIY SAN’AT TA’LIMINING O‘RNI VA AHAMIYATI», Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. doi: 10.36074/logos-01.10.2021.v2.33.