Левченко, І. «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ». Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, Березень 2020, с. 104-7, doi:10.36074/13.03.2020.v2.36.