Gulomova , N., X. Abdusalomova, і M. Abdusalomova. «YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA AMALIY SAN’AT TA’LIMINING O‘RNI VA AHAMIYATI». Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, Жовтень 2021, doi:10.36074/logos-01.10.2021.v2.33.