Денисенко, О. «ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ НА ЗОБРАЖЕННІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ». Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, Квітень 2020, с. 89-92, doi:10.36074/03.04.2020.v1.30.