Ємельянов, О. «ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ВИБОРУ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ». Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, Червень 2020, с. 24-26, doi:10.36074/26.06.2020.v1.08.