Комарніцька, Л. «АМБІЦІЙНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА». Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, Жовтень 2020, с. 29-31, doi:10.36074/09.10.2020.v3.10.