Агєєнко, Т. «ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ». Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, Жовтень 2020, с. 60-61, doi:10.36074/09.10.2020.v3.19.