I International Scientific and Practical Conference «DÉBATS SCIENTIFIQUES ET ORIENTATIONS PROSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE»
I International Scientific and Practical Conference «DÉBATS SCIENTIFIQUES ET ORIENTATIONS PROSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE»

I Міжнародна науково-теоретична конференція • 05.02.2021 • Париж, FRA

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування.
Том 2: Cоціальна робота та соціальне забезпечення; Міжнародні відносини; Право та міжнародне право; І
нститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Пожежна та цивільна безпека; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство.
Том 3: Ветеринарні науки; Хімія, хімічна та біоінженерія; Харчове виробництво та технології; Технологій легкої та деревообробної промисловості; Гірництво та нафтогазова інженерія; Загальна механіка та механічна інженерія;Автоматизація та приладобудування; Енергетика та енергетичне машинобудування; Комп'ютерна та програмна інженерія; Системний аналіз, моделювання та оптимізація; Інформаційні технології та системи; Транспорт та транспортні технології; Фізико-математичні науки; Соціологія та статистика.
Том 4: Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Релігієзнавство та богослов’я; Педагогіка та освіта.
Том 5:
Педагогіка та освіта.
Том 6: Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Архітектура та будівництво; Культура та мистецтво; Географія та геологія.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-1-63752-711-5 | Google Scholar, CrossRef, ORCID, OUCI, OpenAIRE | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ конференцію сертифіковано Euro Science Certification Group за стандартом SCC-2000
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

 
Myron Andrushchyshyn
SOCIO-ECONOMIC ROLE OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN MODERN CONDITIONS OF UKRAINE
Переглядів: 168 | Завантажень: 98
PDF
Sergiy Kravchenko
SPECIFICS OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEMS DEVELOPMENT IN THE GLOBALIZATION CONTEXT
Переглядів: 51 | Завантажень: 88
PDF
Володимир Парсяк, Олена Жукова
АКВАКУЛЬТУРА – БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА
Переглядів: 52 | Завантажень: 76
PDF
Анатолій Лапко
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ НАФТОВОЇ ЕКОНОМІКИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ
Переглядів: 61 | Завантажень: 80
PDF
Ігор Алєксєєв , Олена Познякова
ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР ВЛАСНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРИХОВАНИХ МОНОПОЛІЙ
Переглядів: 65 | Завантажень: 85
PDF
Юрий Дьяченко, Ирина Воронько
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕХА ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ САМОЛЕТА
Переглядів: 63 | Завантажень: 83
PDF
Людмила Гейко, Ольга Лабунська, Лілія Хуторна
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
Переглядів: 49 | Завантажень: 0 Завантажень: 66
PDF
Віталій Почерняєв, Тетяна Кадацька
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ'ЯЗКУ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ У ПИТАННІ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ
Переглядів: 63 | Завантажень: 75
PDF
Олександр Ємельянов
ПОСЛІДОВНІСТЬ ОБҐРУНТУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Переглядів: 83 | Завантажень: 73
PDF
Тетяна Петрушка, Олександр Ємельянов , Катерина Петрушка
СУТНІСТЬ, УМОВИ ТА ВЛАСТИВОСТІ СТІЙКОГО РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Переглядів: 80 | Завантажень: 72
PDF
Лариса Лавриненко
ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Переглядів: 831 | Завантажень: 649
PDF
Lilia Grinash
INNOVATIVE DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON THE VALUE OF ISSUED SECURITIES OF PUBLIC JOINT STOCK COMPANIES
Переглядів: 43 | Завантажень: 72
PDF
Ihor Kuksa, Olga Orlova-Kurilova, Ganna Bulkot, Nadia Bugay, Oleksandr Solod
MULTICRITERIA OPTIMIZATION OF EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INNOVATIVE PROJECTS
Переглядів: 92 | Завантажень: 80
PDF
Oksana Isai, Larysa Nikolenko, Olga Orlova-Kurilova, Viktoriia Rubezhanska, Olena Kononenko
SPECIFICS OF USING SINGLE-CRITERIA METHODS FOR EVALUATING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF INNOVATIVE PROJECTS
Переглядів: 101 | Завантажень: 91
PDF
Злата Лазарева , В. Куцик
ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО I СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ У 2021 РОЦІ
Переглядів: 87 | Завантажень: 216
PDF
Світлана Дудник ; Тетяна Капліна (Науковий керівник)
ІННОВІННОВАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
Переглядів: 61 | Завантажень: 84
PDF
О. Дишкантюк, Л. Потьомкін, А. Марковська
КОНЦЕПТУАЛЬНІ РЕСТОРАНИ МІСТА ОДЕСИ ЯК СКЛАДНИКИ ГОСТИННОСТІ ТА ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Переглядів: 77 | Завантажень: 97
PDF
Оксана Дишкантюк, Леонід Потьомкін, Максим Орлов
ПОСЛУГИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В КРУЇЗНОМУ ТУРИЗМІ
Переглядів: 76 | Завантажень: 96
PDF
Лариса Снігир
РОЛЬ ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів: 49 | Завантажень: 65
PDF
С. Єрмак, Ю. Жабровець
СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КРИПТОВАЛЮТИ
Переглядів: 152 | Завантажень: 164
PDF
Glib Aleksin
FINANCIAL STRATEGY UNDER ECONOMIC UNCERTAINTY
Переглядів: 59 | Завантажень: 80
PDF
Д. Людвенко
ВАЖЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів: 53 | Завантажень: 69
PDF
Наталія Буковська ; Олена Познякова (Науковий керівник)
ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НА ДИНАМІКУ ОВДП В УКРАЇНІ
Переглядів: 77 | Завантажень: 102
PDF
Олеся Микуляк
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ У ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Переглядів: 50 | Завантажень: 80
PDF
Тетяна Дзюба
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 53 | Завантажень: 121
PDF
І. Мельниченко
ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯЛЬНОСТІ ПОКАЗНИКІВ
Переглядів: 62 | Завантажень: 111
PDF
Н. Радіонова, А. Окончук
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Переглядів: 121 | Завантажень: 126
PDF
Євген Іонін, Алла Беспалова
ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Переглядів: 76 | Завантажень: 97
PDF
Светлана Данилкова
РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Переглядів: 34 | Завантажень: 67
PDF
Юлія Заволока, Андрій Івко, Марина Сідненко
РОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Переглядів: 69 | Завантажень: 83
PDF
Наталья Воленщук
РОЛЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В КАПИТАЛИЗАЦИИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Переглядів: 43 | Завантажень: 100
PDF
Катерина Соболевська, Тетяна Тучак
СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЇ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТАНТА
Переглядів: 160 | Завантажень: 419
PDF
Марта Петик
ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Переглядів: 47 | Завантажень: 104
PDF
L. Semenova, V. Dacenko
FEATURES OF MODERN MARKETING
Переглядів: 61 | Завантажень: 274
PDF
Yana Khodova
INNOVATIVE ASPECTS OF LOGISTICS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Переглядів: 56 | Завантажень: 97
PDF
Ірина Новицька
ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРИ ПРОСУВАННІ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НОВИЙ РИНОК
Переглядів: 49 | Завантажень: 84
PDF
Ольга Вовчанська , Лілія Іванова
КОНФІГУРАЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СOVID-19
Переглядів: 155 | Завантажень: 211
PDF
Ольга Семенда
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 78 | Завантажень: 106
PDF
Надія Балук , Інна Бойчук, Ольга Вовчанська
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПАНІЇ
Переглядів: 54 | Завантажень: 78
PDF
Катерина Ярмола ; Мар’яна Гвоздь (Науковий керівник)
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 5G В ЛОГІСТИЦІ
Переглядів: 42 | Завантажень: 66
PDF
Володимир Лисюк , Наталія Шлафман , Олена Бондаренко
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЛОГІСТИКИ
Переглядів: 52 | Завантажень: 68
PDF
Bozhena Sheremeta
CLASSIFICATION OF INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENTAL FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF UKRAINIAN CINEMA NETWORKS
Переглядів: 52 | Завантажень: 138
PDF
Alla Iarova, Denis Maneliuk, Arina Danilevska
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Переглядів: 54 | Завантажень: 73
PDF
Alina Chaikina
MANAGEMENT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE INNOVATIVE POTENTIAL: EUROPEAN EXPERIENCE
Переглядів: 51 | Завантажень: 67
PDF
Nataliіa Savchenko
MULTISERVICE NATURE OF SERVICES PROVIDED IN THE FIELD OF EMPLOYMENT
Переглядів: 38 | Завантажень: 64
PDF
Маргарита Оніщенко, Олена Дутченко
БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 49 | Завантажень: 70
PDF
Світлана Поліщук
РЕФОРМА ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ВАЖІЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Переглядів: 65 | Завантажень: 98
PDF
Ірина Колодяжна
РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ COVID-19
Переглядів: 74 | Завантажень: 109
PDF
Тетяна Коваленко ; Оксана Жилінська (Науковий керівник)
РОЛЬ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
Переглядів: 40 | Завантажень: 68
PDF
Ольга Залунина
РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОТЕНЦИАЛА СТРОТЕЛЬНОГО СЕКТОРА СТРАНЫ
Переглядів: 44 | Завантажень: 59
PDF
Світлана Савчук
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 68 | Завантажень: 136
PDF
Олег Рафалюк ; Ніла Тюріна (Науковий керівник)
УПРАВЛІННІ КОМУНІКАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ З ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 83 | Завантажень: 210
PDF
Любов Молдаван
ФОРМИ СПІВУПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ
Переглядів: 39 | Завантажень: 77
PDF
Маргарита Гончаренко
ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Переглядів: 41 | Завантажень: 44
PDF
Надія Павленко
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ГНУЧКОСТІ ПЕРСОНАЛУ
Переглядів: 42 | Завантажень: 69
PDF
Кристина Коробко, Олена Бутенко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ТА ПІДТРИМКА СІМЕЙ З ДІТЬМИ В УКРАЇНІ
Переглядів: 76 | Завантажень: 0 Завантажень: 76
PDF
Лілія Баранник, Вікторія Тараненко
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ ТА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 59 | Завантажень: 68
PDF
Mariana Sheketa ; Natalia Stetsyuk (Науковий керівник)
FORMATION PECULIARITIES OF SEPARATISTS PSYCHOLOGY IN REPRESENTATIVES OF SOME ETHNIC GROUPS
Переглядів: 39 | Завантажень: 74
PDF
Elina Morhunova; Iryna Kresina (Науковий керівник)
GEOPOLITICAL ASPECTS OF THE EU’S ENERGY DIPLOMACY BEYOND THE GREEN DEAL
Переглядів: 38 | Завантажень: 121
PDF
Victoria Ruda
LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE L’EUROPE
Переглядів: 41 | Завантажень: 65
PDF
M. Pudrovska; V. Yermachenko (Науковий керівник)
LE TOURISME NOSTALGIQUE
Переглядів: 59 | Завантажень: 75
PDF
Mariia Varlamova , Larysa Sarkisian
MULTINATIONAL CORPORATIONS DEVELOPMENT TRENDS IN THE DIGITAL ERA
Переглядів: 50 | Завантажень: 130
PDF
Ishik Omur Kerim Mehmetshah
PARTICIPATION OF AZERBAIJAN AND TURKEY IN ENSURING ECONOMIC AND ENERGY SECURITY IN THE SOUTH CAUCASUS: PROSPECTS FOR THE LIBERATED TERRITORIES OF KARABAKH
Переглядів: 73 | Завантажень: 174
PDF
Olena Dovgal, Georgiy Dovgal, Tetyana Miroshnichenko
RISKS AND UNCERTAINTIES IN THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE RELATIONS OF THE EUROPEAN UNION
Переглядів: 127 | Завантажень: 68
PDF
Наталія Безрукова , Ростислав Орленко
АДАПТАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Переглядів: 34 | Завантажень: 97
PDF
Софія Шайда, Юлія Полякова
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ
Переглядів: 802 | Завантажень: 377
PDF
Володимир Білоцерківець
ДОБА ЗАПОВЗЯТЛИВИХ ЛЮДЕЙ У. РОСТОУ ТА ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ СЕРЕД ЛІТЕРАТОРІВ ПІЗНЬОРЕНЕСАНСНОЇ АНГЛІЇ
Переглядів: 37 | Завантажень: 61
PDF
Alexey Maksurov
PRATIQUES DE COORDINATION DE L'ASSURANCE EN FRANCE
Переглядів: 42 | Завантажень: 62
PDF
Марина Міхровська
АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПРОДОВЖИТИ НЕ МОЖНА ЗАВЕРШИТИ?
Переглядів: 257 | Завантажень: 140
PDF
Артем Кривцов ; Олена Царенко (Науковий керівник)
ВИДАТНІ ПОЛІТИЧНІ ДІЯЧІ ІРЛАНДІЇ ХVIII-ХХ СТОЛІТТЯ В БОНІСТИЦІ
Переглядів: 59 | Завантажень: 68
PDF
Галина Вашека
ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
Переглядів: 105 | Завантажень: 75
PDF
Анастасія Рябчинська; Наталія Майданик (Науковий керівник)
ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОВІРЧОЇ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Переглядів: 40 | Завантажень: 84
PDF
Сергей Бостан
ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТИПОВ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ
Переглядів: 37 | Завантажень: 67
PDF
Наталія Оніщенко, Сергій Сунєгін
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У СВІТЛІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ
Переглядів: 72 | Завантажень: 95
PDF
Тетяна Іщенко
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
Переглядів: 69 | Завантажень: 94
PDF
Віктор Шевчук
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Переглядів: 102 | Завантажень: 122
PDF
А. Пекар
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ДОМЕННОГО ІМЕНІ ЯК ПОХІДНОГО ЗАСОБУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 59 | Завантажень: 86
PDF
Денис Тихомиров
ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
Переглядів: 39 | Завантажень: 61
PDF
Natalia Semchuk
PECULIARITIES OF USING GEOGRAPHICAL DATA DURING THE INVESTIGATION OF TRANSPORT CRIMES
Переглядів: 40 | Завантажень: 74
PDF
Віталій Сатаренко
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
Переглядів: 86 | Завантажень: 94
PDF
Олена Ремез
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»
Переглядів: 46 | Завантажень: 69
PDF
Mykola Pavlunko
ABILITY TO PROTECT ELECTROMECHANICAL EXPLOSIVES FROM THE EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ULTRASHORT PULSE DURATION
Переглядів: 44 | Завантажень: 67
PDF
Oleksandr Karavanov
ONE OF DECISIONS THE WEAPON-TARGET ASSIGNMENT (WTA) PROBLEM
Переглядів: 52 | Завантажень: 85
PDF
Oleksandr Maistrenko
RECOMMENDATIONS FOR WORKING WITH METEOROLOGICAL INFORMATION IN THE INTERESTS OF THE FUNCTIONING OF RECONNAISSANCE AND FIRE SYSTEMS
Переглядів: 70 | Завантажень: 76
PDF
Павло Слісар; Павло Грицай (Науковий керівник)
АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ У РОБОТІ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІД ЧАС КООРДИНАЦІЇ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ ПРОТИВНИКА В ОПЕРАЦІЇ
Переглядів: 132 | Завантажень: 200
PDF
Євген Рябоконь , Олег Батурін , Андрій Гордієнко, Олексій Філіпенков , Євген Гатченко , Іван Шарапа
АНАЛІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЙНОЇ УГОДИ НАТО STANAG 5046 AC/322 «ДОВІДКОВО-КАТАЛОЖНА СИСТЕМА ВІЙСЬКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ НАТО» ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ІІ ВПРОВАДЖЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Переглядів: 79 | Завантажень: 93
PDF
Наталія Качинська, Олена Землянська, Юрій Полукаров, Наталія Праховнік , Іван Складчиков
ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВІЗОРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
Переглядів: 56 | Завантажень: 91
PDF
Анатолій Лойшин , Микола Ткач
ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ В СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Переглядів: 74 | Завантажень: 119
PDF
Альберт Леках , Олександр Гурін , Володимир Старцев , Михайло Бровко , Вячеслав Третяк, Наталія Сальна, В'ячеслав Просяник
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ В СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК В ЛОКАЛЬНОМУ ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ
Переглядів: 49 | Завантажень: 69
PDF
Вадим Лукьянчук , Иван Николаев , Борис Ланецкий , Иван Теребуха , Вадим Васильев , Дмитрий Фоменко
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОГО ПОЛИГОНА
Переглядів: 49 | Завантажень: 102
PDF
Юрій Гулак
ПРОТИДІЯ ТЕХНІЧНІЙ РОЗВІДЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ
Переглядів: 72 | Завантажень: 595
PDF
Сергій Поплавець, Генадій Гишко , Сергій Лазебник , Олексій Колмогоров , В’ячеслав Чепурний, Дар’я Третяк
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ НАСЛІДКІВ РУЙНУВАННЯ ХІМІЧНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ
Переглядів: 78 | Завантажень: 100
PDF
Kostiantyn Ostapov
DEVELOPMENT OF EXTINGUISHING INSTALLATION BY GEL-FORMING COMPOSITIONS
Переглядів: 51 | Завантажень: 62
PDF
Anton Chernukha
WORK OF THE TEACHER DURING TRAINING OF GAS AND SMOKE PROTECTORS WITH THE HELP OF THE MAZE EXERCISE MACHINE
Переглядів: 42 | Завантажень: 63
PDF
Наталія Праховнік, Юрій Полукаров, Олена Землянська , Андрій Ковтун , Анастасія Каспрук
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З КВАНТОВИМИ КОМП’ЮТЕРАМИ
Переглядів: 47 | Завантажень: 77
PDF
Sh. Axanbayev, M. Muradullayeva, I. Akramov
INFLUENCE OF ENDOPHYTIC BACTERIA ON PLANTS GROWING UNDER DIFFERENT CONDITIONS
Переглядів: 41 | Завантажень: 77
PDF
Yaroslav Ivanchuk , Andriy Yarovy , Konstantin Koval , Ruslan Belzetskyi, Anna Galyanovska
MATHEMATICAL MODEL OF MUSCLE TISSUE REDUCTION ACTIVITY
Переглядів: 42 | Завантажень: 77
PDF
Askar Kholliyev , Dilfuza Teshaeva
SOIL SALINITY AND WATER EXCHANGE OF AUTUMN WHEAT VARIETIES
Переглядів: 35 | Завантажень: 142
PDF
Оксана Стрілець , Леонід Стрельников
ВИВЧЕННЯ УМОВ УВЕДЕННЯ SALVIA OFFICINALIS L. У КУЛЬТУРУ
Переглядів: 52 | Завантажень: 72
PDF
Маргарита Глюдзик-Шемота
ЗАКРІПЛЕННЯ ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ У АПОМІКТІВ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ NICOTIANA TABACUM L. ЗА ШИРИНОЮ ЛИСТКІВ
Переглядів: 73 | Завантажень: 85
PDF
Лілія Юхименко
ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТОСУВАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ПАСИВНИЙ ОРТОСТАЗ
Переглядів: 43 | Завантажень: 77
PDF
Мahsudov Muhammadbek
DIVERSIFICATION OF LAND USE
Переглядів: 61 | Завантажень: 74
PDF
Bohdan Hulko
INFLUENCE OF PLANTING SPACING OF APPLE CLONAL ROOTSTOCKS MOTHER PLANTS IN STOOLBED ON THE AMOUNT OF STANDARD ROOTED SHOOTS
Переглядів: 42 | Завантажень: 78
PDF
Михайло Круть
ІННОВАЦІЇ ІЗ ЗАХИСТУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
Переглядів: 89 | Завантажень: 154
PDF
А. Чугрий
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ В УСЛОВИЯХ СТЕПИ УКРАИНЫ
Переглядів: 49 | Завантажень: 69
PDF
Андрій Калинка , Людмила Шпак , Лариса Казьмірук
ПЛЕМІННІ ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МАТОЧНОГО ПОГОЛІВЯ НОВОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ЖУЙНИХ В УМОВАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ БУКОВИНИ
Переглядів: 43 | Завантажень: 79
PDF
Володимир Власюк
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ В УКРАЇНІ
Переглядів: 86 | Завантажень: 168
PDF
Diana Bilokur , Victoria Gryshchenko
AMINOTRANSFERASE ACTIVITY OF BLOOD PLASMA IN CANINE BABESIOSIS
Переглядів: 47 | Завантажень: 86
PDF
Юрій Ротаєнко; Вікторія Касянчук (Науковий керівник)
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРІСНОВОДНОЇ РИБИ В АКВАТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
Переглядів: 45 | Завантажень: 94
PDF
І. Панікар , І. Запека , М. Скрипка
ДІАГНОСТИКА ОПІСТОРХОЗУ РИБ РОДИНИ CYPRINIDA: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
Переглядів: 135 | Завантажень: 106
PDF
Katerina Matorina
CAPTEURS POTENTIOMÉTRIQUES DANS L'ANALYSE DES PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET MATÉRIAUX VÉGÉTAUX
Переглядів: 54 | Завантажень: 65
PDF
Volodymyr V. Tkach, Sílvio C. De Oliveira, Marta V. Kushnir, Yana G. Ivanushko, Petro I. Yagodynets
LA DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA DETECCIÓN ELECTROQUÍMICA DEL FÁRMACO PILOCARPINA, ASISTIDA POR EL COMPUESTO Ag2O2 – COLORANTE ESCUÁRICO
Переглядів: 46 | Завантажень: 82
PDF
Oksana Peredriy , Sophia Zlatkevich, Olena Pakholiuk
REGULATIONS OF THE USE OF NICKEL, CADMIUM AND LEAD IN JEWELLERY
Переглядів: 50 | Завантажень: 79
PDF
Олена Пилипенко , Людмила Святенко ; Сергій Оковитий (Науковий керівник)
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ У МОЛЕКУЛАХ 2-(3-ГЕТАРИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ІЛ)АНІЛІНІВ
Переглядів: 40 | Завантажень: 68
PDF
Надія Цюра , Діана Кіндзера, Володимир Атаманюк , Роман Госовський
ТЕПЛООБМІН ПІД ЧАС ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ЗАЛІЗНОГО КУПОРОСУ
Переглядів: 45 | Завантажень: 68
PDF
Ihor Strashynskyi , Vasil Pasichnyi , Oleksandr Romazan
INFLUENCE OF BEE HONEY ON WATER ACTIVITY INDICATORS AND MODEL PH SAMPLES IN THE PROCESS OF DRYING-MATURATION OF FERMENTED MEAT PRODUCTS
Переглядів: 57 | Завантажень: 87
PDF
Андрій Герез , Ольга Дулька, Віталій Прибильський
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПИВА
Переглядів: 62 | Завантажень: 75
PDF
Korabayev Sherzod Ahmadjonovich, Matismailov Saypila Lolashbayevich, Miraxmedov Alibek Gayratjonovich, Shoxobiddinova Dilafruz Erkinzon
CHARACTERISTICS OF YARN SPINNED ON DIFFERENT SPINNING MACHINES
Переглядів: 171 | Завантажень: 133
PDF
Dolimov Abdulaziz Solijonovich, Aliyeva Dilbar Ganiyevna
CREATION OF NEW TEXTILE ASSORTMENTS
Переглядів: 98 | Завантажень: 78
PDF
Надія Люклян , Калина Пашкевич, Олена Колосніченко, Вікторія Власенко
ЗАСТОСУВАННЯ РОЗУМНИХ ТКАНИН ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОДЯГУ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ
Переглядів: 90 | Завантажень: 81
PDF
Andriy Dzyubyk , Lyudmyla Dzyubyk
ENSURANCE OF TECHNOLOGICAL STRENGTH OF WELDING JUNCTURES OF CASINGS STRINGS
Переглядів: 40 | Завантажень: 56
PDF
Dariia Kichura
SYNTHESIS OF REACTIVE OLIGOMERS BASED ON UNSATURATED CARBOXYLIC ACIDS
Переглядів: 37 | Завантажень: 67
PDF
Ольга Бейзик , Олег Петришак, Денис Васютин
ВПЛИВ КРОХМАЛЬНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПРОНИКНІСТЬ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КІРКИ У СТАТИЧНИХ УМОВАХ
Переглядів: 59 | Завантажень: 74
PDF
Світлана Молокова
СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ ПЛАНУ ГІРНИЧИХ РОБІТ НА ПІДСТАВІ ПАПЕРОВОГО НОСІЯ (ВЕКТОРІЗАЦІЯ РАСТРОВИХ КРЕСЛЕНЬ В AUTOCAD)
Переглядів: 54 | Завантажень: 64
PDF
Kateryna Penkova ; Maksym Delembovskyi (Науковий керівник)
DETERMINATION OF OPERATIONAL RELIABILITY INDICATORS OF VIBRATION PLATFORM BASED ON FUZZY LOGIC
Переглядів: 72 | Завантажень: 76
PDF
Elena Lavrova, Vitaliy Ivanov, Vladyslav Kibish
DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR ELECTRIC ARC OVERLAYING WITH TWO STRIP ELECTRODES WITH CONTROLLED ELECTRODE METAL TRANSFER
Переглядів: 48 | Завантажень: 68
PDF
Галина Сокол , Тарас Молнар , Тетяна Савчук, Данило Снобко
АКУСТИЧНИЙ СПОСІБ ЗНИЩЕННЯ ВІРУСІВ ВПЛИВОМ НА ЙОГО ТІЛО АКУСТИЧНИМИ КОЛИВАННЯМИ
Переглядів: 47 | Завантажень: 59
PDF
Анатолій Дем’яненко, Вікторія Гурідова, Дмитро Клюшник
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ В МОДЕЛЮВАННІ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ ПРУЖНИХ ОБ’ЄКТІВ З РУХОМИМ ІНЕРЦІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
Переглядів: 74 | Завантажень: 76
PDF
Тураев Тиркаш Тураевич, Батиров Якуб Анварходжаевич, Мадаминов Бахром Миродилович
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ СТАНКОВ И СТАНОЧНЫХ СИСТЕМ
Переглядів: 54 | Завантажень: 83
PDF
Viacheslav Okhrimenko
APPROCHE SYSTÉMIQUE DE L'ANALYSE DES CONSOMMATEURS D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Переглядів: 71 | Завантажень: 79
PDF
В. Кучанський
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОМПЕНСУВАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ
Переглядів: 148 | Завантажень: 117
PDF
Дмитро Нікітін; Віра Голян (Науковий керівник)
ВИКОРИСТАННЯ КІНЦЕВИХ АВТОМАТІВ ТА ЇХ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВЕДІНКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 50 | Завантажень: 69
PDF
Олександр Рибіцький ; Віра Голян (Науковий керівник)
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ OBD-2 ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
Переглядів: 52 | Завантажень: 88
PDF
Юрій Воробйов , Катерина Майорова
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ БЕЗМАТРИЧНОГО ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ У ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМАХ ЛІТАКІВ
Переглядів: 81 | Завантажень: 67
PDF
Ihor Karpov; Eugene Burov (Науковий керівник)
USE OF ONTOLOGICAL NETWORKS IN DECISION SUPPORT SYSTEMS UNDER AMBIGUITY
Переглядів: 47 | Завантажень: 65
PDF
Анатолій Адаменко , Олекcандр Порохончук
ДОСЛІДЖЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЛАБКО СТРУКТУРОВАНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЛІНІЙНИХ КОГНІТИВНИХ МОДЕЛЕЙ
Переглядів: 51 | Завантажень: 61
PDF
Ганна Краліна , Нікіта Баков
ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Переглядів: 49 | Завантажень: 61
PDF
Denis Kopytkov , Ganna Samchuk
ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL TECHNIQUES TO ASSESS A PASSENGER'S FUNCTIONAL STATE WHEN USING THE URBAN PASSENGER TRANSPORTATION
Переглядів: 100 | Завантажень: 62
PDF
Дмитро Дуков
НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЛАНЦЮЖКА ПОМИЛОК ПРИ УПРАВЛІННІ РЕСУРСАМИ НАВІГАЦІЙНОГО МІСТКА
Переглядів: 61 | Завантажень: 62
PDF
Віталій Воронько , Ірина Воронько
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Переглядів: 81 | Завантажень: 77
PDF
Олег Чернета, Олександр Сасов
ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ
Переглядів: 52 | Завантажень: 67
PDF
Viktor Fedun
EXPANSION OF A PLASMA PISTON IN A PIPE FILLED WITH A GAS-LIQUID FLUID
Переглядів: 73 | Завантажень: 80
PDF
Денис Симонов
СИСТЕМНА ДИНАМІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ
Переглядів: 27 | Завантажень: 77
PDF
Maryna Horna, Yaroslava Ishchuk
A STATISTICAL ANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT AND CORRUPTION
Переглядів: 52 | Завантажень: 85
PDF
Stepan Vaskiv
NEW CHALLENGES FOR CROSS-BORDER STATISTICS
Переглядів: 55 | Завантажень: 74
PDF
Pulatov Abrorjon Masutovich
THE IMPACT OF RELIGIOUS TOLERANCE ON SOCIAL STABILITY
Переглядів: 42 | Завантажень: 91
PDF
Viktoriia Shabunina
AUTHOR’S LINGUISTIC INDIVIDUALITY IN A SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL TEXT
Переглядів: 46 | Завантажень: 29
PDF
Rusudan Makhachashvili, Kateryna Bilyk
STRUCTURAL ORGANIZATION OF BREAKING NEWS TEXTS IN CONTEMPORARY FRENCH MEDIA DISCOURSE
Переглядів: 31 | Завантажень: 76
PDF
Olena Balalaieva
THE MACROSTRUCTURE OF AN ELECTRONIC DICTIONARY
Переглядів: 61 | Завантажень: 112
PDF
Леонід Козубенко
АНІМАЛІСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОВІСТЕЙ ДЖЕКА ЛОНДОНА
Переглядів: 139 | Завантажень: 171
PDF
Ірина Житар, Тетяна Матвійчук
ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ CLASSTIMЕ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
Переглядів: 55 | Завантажень: 82
PDF
Уляна Свередюк; Ярослав Гарасим , Анатолій Магльований (Науковий керівник)
ДІАГНОСТИКА ПОГРАНИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ У ФОЛЬКЛОРІ ЗА ДОПОМОГОЮ РАДІОКЕРОВАНОЇ АГНОСТИКИ В АКАДЕМІЧНІЙ НООСФЕРІ ЛЬВОВА
Переглядів: 46 | Завантажень: 91
PDF
Ольга Куца
ДОМІНАНТА КАЗКОВОСТІ У ГЕНОЛОГІЧНІЙ СТРУКТУРІ «КАЗКИ МОЙОГО ЖИТТЯ» БОГДАНА ЛЕПКОГО
Переглядів: 59 | Завантажень: 128
PDF
Ярослав Щербаков
ЖАНР КОРОТКОГО ОПОВІДАННЯ СЯОШО У КЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ КИТАЮ НА ЗЛАМІ ДОБИ ПІЗНЬОЇ АНТИЧНОСТІ ТА ТЕМНОГО РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Переглядів: 73 | Завантажень: 110
PDF
Лариса Куца
НАСТРОЄВА ПАРАДИГМА «ДИТЯЧОЇ» ПОЕЗІЇ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО
Переглядів: 61 | Завантажень: 114
PDF
Галина Лейцюсь
ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ ТА ЛЕКСИЧНОЇ СПОЛУЧУВАНОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ-ІНТЕНСИФІКАТОРІВ NOCH I IMMER З ПРИКМЕТНИКАМИ В СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
Переглядів: 53 | Завантажень: 111
PDF
Наталія Коломієць
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ІСТОРИЗМУ АНГЛІЙСЬКОЇ РОМАНІСТИКИ ХІХ СТОЛІТТЯ
Переглядів: 45 | Завантажень: 111
PDF
Валентина Кривенчук
ПОЛІФОНІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ ЛІТЕРАТУРИ ШІСТДЕСЯТНИКІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ РЕЗОНАНС В КУЛЬТУРОЛОГІЇ ХХ – ХХІ СТОЛІТТЯ
Переглядів: 63 | Завантажень: 153
PDF
Ірина Вигнанська
СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ БІБЛІЙНИХ ОДИНИЦЬ В ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ ФРАНЦУЗЬКИХ ВИДАНЬ)
Переглядів: 53 | Завантажень: 79
PDF
Катерина Коломійчук
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГУКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ
Переглядів: 125 | Завантажень: 147
PDF
Махачашвілі Русудан Кирилевна, Анастасія Копитіна
СЕМАНТИЧНІ ІННОВАЦІЇ У КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ПОЛІ «ESPACE»
Переглядів: 68 | Завантажень: 74
PDF
Наталія Коваль
СТЕРЕОТИПИ СПРИЙНЯТТЯ РІЗНИХ АКЦЕНТІВ В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Переглядів: 73 | Завантажень: 102
PDF
Інна Демешко
ТИПОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІЄСЛІВНИХ ОСНОВ: СЛОВОТВІРНО-МОРФОНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 51 | Завантажень: 75
PDF
Михайло Гавриш
УКРАЇНСЬКА ТА НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРИ, ЇХНЄ ПОРІВНЯННЯ ТА ВПЛИВ НА ДІЛОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Переглядів: 39 | Завантажень: 87
PDF
Аліна Землянська, Людмила Копєйцева
ФЕНОМЕН ЧУЖОЇ / СВОЄЇ ПАМ̓ЯТІ У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ МАРІАННИ КІЯНОВСЬКОЇ «БАБИН ЯР. ГОЛОСАМИ»
Переглядів: 56 | Завантажень: 99
PDF
Iryna Bershadska; O. Yarosh (Науковий керівник)
INTERPRETATION OF THE QURANIC NUR
Переглядів: 47 | Завантажень: 41
PDF
Тетяна Крижановська
АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАУКИ
Переглядів: 49 | Завантажень: 69
PDF
Володимир Будз , Ігор Гоян
АКСІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ СВІТОГЛЯДУ НА САМООРГАНІЗАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО ВІДЧУЖЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Переглядів: 82 | Завантажень: 84
PDF
Ксенія Федорова ; Олена Петриківська (Науковий керівник)
АНТРОПОЦЕН: ЕПОХА ЛЮДИНИ
Переглядів: 67 | Завантажень: 66
PDF
Віталій Шувалов
ВПЛИВ ПОГЛЯДІВ Г.КОНИСЬКОГО НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ Г. СКОВОРОДИ
Переглядів: 71 | Завантажень: 84
PDF
Олена Мошинська
П.ФРЕЙРЕ: ОСВІТА ЯК ЧИТАННЯ СЛОВА І ЧИТАННЯ СВІТУ
Переглядів: 60 | Завантажень: 99
PDF
Данило Дяченко
РОЛЬ АКСІОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО ПОРЯДКУ
Переглядів: 50 | Завантажень: 70
PDF
Олена Гончарова
САМООСВІТА У ГАЛУЗІ ФІЛОСОФІЇ: ДО ПИТАННЯ НЕЯКІСНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ
Переглядів: 63 | Завантажень: 63
PDF
Владимир Шедяков
ЭТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕРЕМЕН
Переглядів: 1156 | Завантажень: 397
PDF
Володимир Чернюк
ДОВГОТРИВАЛІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОСМОСУ І ЗЕМЛІ ЗА ПРОРОЦТВАМИ БІБЛІЇ ТА ПРОГНОЗАМИ АСТРОФІЗИКИ
Переглядів: 158 | Завантажень: 113
PDF
Elena Tkachenko, Kateryna Prylipka, Anna Alexeieva
APPROCHES DE RÉALISATION D’ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISÉE MAXIMALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS, TENANT COMPTE DE LEUR APPARTENANCE ETHNIQUE, GAUCHERIE ET TYPE DU TEMPÉRAMENT
Переглядів: 38 | Завантажень: 27
PDF
Olena Koliennikova , Petro Koliennikov
CRITICAL THINKING AT THE UNIVERSITY
Переглядів: 56 | Завантажень: 67
PDF
Olena Khoroshailo, Yuliia Yakovenko
GENDER APPROACH TO THE LEARNING PROCESS AT HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS
Переглядів: 63 | Завантажень: 94
PDF
M. Zhumbei
IMPORTANCE OF TRAINING PROFESSIONALS OF TOURISM IN TIME OF COVID-19 PANDEMIC IN UKRAINE
Переглядів: 57 | Завантажень: 83
PDF
Lyudmila Motuz
INCLUSIVE EDUCATION: ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR PUPILS WITH HEARING IMPAIRED IN MATHEMATICS LESSONS IN COMPREHENSIVE SCHOOL
Переглядів: 49 | Завантажень: 85
PDF
Vira Ponomarova, Katerina Lebedenko
INTERACTIVE TOOLS OF INCREASING PRIMARY SCHOOL PUPILS’ MOTIVATION IN THE NATIVE LANGUAGE LEARNING
Переглядів: 58 | Завантажень: 88
PDF
Halyna Voskoboynikova, Victoria Dovzhuk, Alla Ishchenko, Lyudmila Konovalova
INTRODUCTION OF EXPERIMENTAL COMPETENCE TRAINING ON QUALITY MANAGEMENT OF DRUG SUPPLY AND SAFETY OF USE OF MEDICINES IN PROFESSIONAL TRAINING OF MASTERS OF PHARMACY
Переглядів: 54 | Завантажень: 99
PDF
Iryna Rybina, Gulmyra Myrzaeva
L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE. PROBLEMES ET SOLUTIIONS
Переглядів: 49 | Завантажень: 101
PDF
Urszula Kempińska, Mykola Rudenko
ONLINE BETRAYAL - RESEARCH REVIEW
Переглядів: 48 | Завантажень: 135
PDF
Anastasiia Bolotnikova, Yaroslava Pushkarova
PLANNING ONLINE LESSONS
Переглядів: 76 | Завантажень: 88
PDF
Nataliya Rudnytska
PROFESSIONNALISATION DE LA FORMATION DES INGENIEURS AGRICOLES AU SEIN DU SYSTEME DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN FRANCE
Переглядів: 57 | Завантажень: 72
PDF
Yarmanova Yulduz Burievna
PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF THE FORMATION OF COLLECTIVE RELATIONS IN PRESCHOOL CHILDREN
Переглядів: 72 | Завантажень: 67
PDF
O. Khodakovska
RELEVANRELEVANCE OF COMMUNICATIVE APPROACH TO FOREIGN LANGUAGE TEACHINGCE OF COMMUNICATIVE APPROACH TO FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Переглядів: 44 | Завантажень: 77
PDF
M. Alimardonova
SYSTEMATIZATION OF THE CONTENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN
Переглядів: 46 | Завантажень: 91
PDF
Kateryna Zhurba , Olena Dokukina
THE CONCEPT OF «MEANING» IN THE UNDERSTANDING OF ADOLESCENTS’ MEANING OF LIFE AND PURPOSE OF LIFE
Переглядів: 53 | Завантажень: 90
PDF
Ibrohim Sagdullaev, Ainur Zhorabekova, Zhanar Abilkhairova, Sadauakas Gulbanu, Tazabekova Ardak
THE ESSENCE OF BASIC CONCEPTS IN ACMEOLOGICAL SCIENCE
Переглядів: 52 | Завантажень: 59
PDF
Svitlana Nykyporets
THE PROBLEM OF USING ONLINE SYSTEMS UNDER SARS-COV-2 QUARANTINE CONDITIONS FOR BLENDED LEARNING PROCESS IN UKRAINE
Переглядів: 72 | Завантажень: 75
PDF
Маргарита Дворецька , Анжела Демченко
АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Переглядів: 57 | Завантажень: 62
PDF
Людмила Благодир
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Переглядів: 57 | Завантажень: 82
PDF
Наталія Пилипенко
ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СЛУХАЧІВ ВВНЗ
Переглядів: 32 | Завантажень: 117
PDF
Валентина Барановська, Галина Бучківська
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО
Переглядів: 66 | Завантажень: 70
PDF
Соломія Ушневич
ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 45 | Завантажень: 82
PDF
Юлія Харченко
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ЗАСТОСУНКУ MENTIMETER ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Переглядів: 72 | Завантажень: 80
PDF
Оксана Заїка
ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ QUIZZES ПІД ЧАС ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 42 | Завантажень: 80
PDF
Квітослава Авраменко
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОРТФОЛІО У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Переглядів: 60 | Завантажень: 74
PDF
Ольга Деркачова
ВОРКБУК ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА З ПРАТКИКУМОМ»)
Переглядів: 36 | Завантажень: 71
PDF
Я. Якимишин
ВПЛИВ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 54 | Завантажень: 98
PDF
Анастасія Козленко ; Оксана Жилінська (Науковий керівник)
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ КРИЗИ COVID-19
Переглядів: 52 | Завантажень: 82
PDF
Ольга Квасник , Вікторія Шаполова
ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 42 | Завантажень: 73
PDF
Олександра Ніколіна; Н. Руда (Науковий керівник)
ЗВ’ЯЗОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ ЗА ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ З МОТИВАЦІЄЮ ДО УСПІХУ
Переглядів: 56 | Завантажень: 73
PDF
Ольга Крамська
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ ІКТ
Переглядів: 58 | Завантажень: 98
PDF
Ольга Григораш ; Олена Попова (Науковий керівник)
ІНФОРМАЦІЙІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 56 | Завантажень: 110
PDF
Олексій Крупей , Олена Васильєва
ЛОГІКА СИНЕРГІЗМУ В МОДЕРНІЙ НАУЦІ
Переглядів: 44 | Завантажень: 75
PDF
Людмила Сірікова
НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ ЯК ОДНА З ФОРМ ВИВЧЕННЯ МИСТЕЦТВА В ШКОЛІ
Переглядів: 39 | Завантажень: 69
PDF
Askar Azhenov, Ainash Kudysheva, Tulekova Gulmira
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Переглядів: 43 | Завантажень: 72
PDF
Оксана Купіна
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Переглядів: 91 | Завантажень: 137
PDF
Петро Родь
ОПАНУВАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ СЛОВЕСНО-ЖЕСТОВОЇ ДВОМОВНОСТІ У ГЛУХИХ УЧНІВ 5 КЛАСУ
Переглядів: 37 | Завантажень: 81
PDF
Олена Смольнікова , Вікторія Пабат , Олена Холоденко
ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 80 | Завантажень: 78
PDF
Вікторія Маршицька
ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
Переглядів: 47 | Завантажень: 80
PDF
Роман Петренко ; Світлана Івах (Науковий керівник)
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
Переглядів: 40 | Завантажень: 63
PDF
Олександр Купець ; Світлана Івах (Науковий керівник)
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА ЗАСУДЖЕНИХ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ
Переглядів: 35 | Завантажень: 67
PDF
Оксана Мойко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 135 | Завантажень: 166
PDF
Альона Лазаренко, Максим Борисьонок
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Переглядів: 234 | Завантажень: 188
PDF
Інна Курліщук , Вікторія Швирка
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБОМ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 127 | Завантажень: 132
PDF
Юлія Мозгова
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЛІНГВІСТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 57 | Завантажень: 76
PDF
Ольга Біланова
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ ВЧИТЕЛІВ З ОСНОВ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ ЯК УМОВА ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ
Переглядів: 142 | Завантажень: 82
PDF
Світлана Коханська
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КЛАСІ ОСНОВНОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ
Переглядів: 49 | Завантажень: 89
PDF
Ірина Крохмаль , Неля Лєсовець
РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ
Переглядів: 47 | Завантажень: 62
PDF
Оксана Романовська
СЕРТИФІКАЦІЯ РОЗПОЧАЛАСЯ І ТРИВАЄ…
Переглядів: 960 | Завантажень: 87
PDF
О. Бахарєва , Н. Фреган
СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Переглядів: 37 | Завантажень: 81
PDF
Анатолій Автухова , Тетяна Бондарєва
СТРАТЕГІЇ СПІВПРАЦІ МІЖ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 67 | Завантажень: 72
PDF
Надія Брояко , Вероніка Дорофєєва, Наталія Ковмір , Вадим Юрчук
СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАД РОЗВИТКОМ МУЗИЧНОГО СЛУХУ
Переглядів: 80 | Завантажень: 89
PDF
Saule Yerkebayeva, Laura Taytelieva, Meruert Izat, Saltanat Nurbekova, Guldana Musina
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Переглядів: 107 | Завантажень: 78
PDF
Тетяна Дегтярьова , Ольга Коньок
ФОРМУВАННЯ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Переглядів: 41 | Завантажень: 91
PDF
Віктор Григораш , Олена Гречаник , Таліна Хлєбнікова
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 82 | Завантажень: 92
PDF
Віктор Олексенко
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 27 | Завантажень: 68
PDF
Валентина Греськова
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНОГО ПЕДАГОГА
Переглядів: 51 | Завантажень: 70
PDF
Nasibova Sevinj Khalil
HOW EMOTIONAL INTELLIGENCE AFFECTS THE SUCCESS OF PEOPLE?
Переглядів: 54 | Завантажень: 96
PDF
Mykyta Panov , Ellina Pozdniakova-Kyrbiatieva
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CORRECTION OF ADAPTIVITY OF ADOLESCENTS WITH MENTAL RETARDATION
Переглядів: 42 | Завантажень: 74
PDF
Vitalii Bocheliuk , Liana Spytska
THE BASIS OF EMPIRICAL STUDIES OF EMOTIONAL INSTABILITY IN ADOLESCENT GIRLS
Переглядів: 40 | Завантажень: 56
PDF
Марія Дригус
АРХІТЕКТОНІКА ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ Г.С. КОСТЮКА
Переглядів: 73 | Завантажень: 57
PDF
Ірина Яворська-Вєтрова
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРІЄНТАЦІЙ НА ЗОВНІШНІЙ ТА ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ У ШКОЛЯРІВ У СФЕРІ УЧІННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 49 | Завантажень: 65
PDF
Марія Кузьміна; Н. Руда (Науковий керівник)
ВПЛИВ КІБЕРБУЛІНГУ НА ПРОЯВ АСЕРТИВНОСТІ У ВЧИТЕЛІВ
Переглядів: 45 | Завантажень: 79
PDF
Тетяна Ряховська
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ТРИВОЖНИХ СТАНІВ В КЛІНІЦІ ЕНДОГЕННИХ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Переглядів: 47 | Завантажень: 78
PDF
Сергій Вєтров , Лідія Кривоносова
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПАЦІЄНТАМИ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19) В УМОВАХ ПСИХОСОМАТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Переглядів: 52 | Завантажень: 84
PDF
Наталія Матейко
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
Переглядів: 77 | Завантажень: 106
PDF
Руслана Зосяк
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОГО ВІКУ
Переглядів: 102 | Завантажень: 127
PDF
Ніна Атаманчук , Світлана Яланська
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Переглядів: 40 | Завантажень: 69
PDF
Наталя Ковальська, Анна Попій
СТРЕС У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Переглядів: 201 | Завантажень: 174
PDF
Андрей Кернас
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ УКРАИНЫ
Переглядів: 48 | Завантажень: 64
PDF
Kseniia Skybina , Iryna Musatova , M. Kozub
APPLICATION OF MESENCHIMAL STEM CELLS OF ADIPOSE TISSUE FOR RESTORATION OF SEXUAL FUNCTION AND BEHAVIOR IN THE OVARIAN FAILURE MODEL
Переглядів: 56 | Завантажень: 61
PDF
Heorgii Revenko
CLINICAL AND LABORATORY PREDICTORS OF ANTITOXIC IMMUNITY AGAINST TETANUS IN HIV-INFECTED ADULTS
Переглядів: 57 | Завантажень: 59
PDF
Olha Ryabukha
GOITER AS A MANIFESTATION OF THYROID PATHOLOGY: TRADITIONAL AND CURRENT CAUSES
Переглядів: 110 | Завантажень: 72
PDF
Lyudmila Tynynyka , Andrey Nikolchenko , Iryna Musatova , Irina Mikhailova
OBTAINING OF XENOGENIC VASCULAR SCAFFOLDS
Переглядів: 72 | Завантажень: 65
PDF
О. Мельник, М. Бенніс
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІЗНИХ ВИДІВ ВИГОДОВУВАННЯ НА ГАРМОНІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТAННЯ ДИТИНИ
Переглядів: 99 | Завантажень: 74
PDF
Ольга Явор
ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ЗГОДУ НЕПОВНОЛІТНИМ ПАЦІЄНТОМ ПРИ НАДАННІ ДОЗВІЛУ НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ
Переглядів: 53 | Завантажень: 69
PDF
Надежда Севастьянова , Алла Конюшевская , Татьяна Пархоменко, Ирина Балычевцева , Мария Кузеванова, Елена Чаган
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДОГРАФИИ ВО ВРЕМЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Переглядів: 53 | Завантажень: 71
PDF
Євген Костенко , Світлана Костенко, Марія Стецик, Андрій Стецик
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В ПРОТОКОЛІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА
Переглядів: 66 | Завантажень: 76
PDF
Алла Конюшевская , Татьяна Пархоменко, Надежда Севастьянова , Ирина Крамаренко , Анна Нестеренко , Ксения Васин, Елена Семикрас
ОСОБЕННОСТИ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА С РЕДКИМИ ВНЕКИШЕЧНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Переглядів: 89 | Завантажень: 73
PDF
Роман Скабара
ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФОРМА АКТИВНОЇ РЕКРЕАЦІЇ
Переглядів: 46 | Завантажень: 58
PDF
Тетяна Троценко
ДИТЯЧИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 48 | Завантажень: 64
PDF
Марія Балаж, Владислав Костенко
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ У КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ
Переглядів: 37 | Завантажень: 65
PDF
Єлена Павленко , Віктор Павленко
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Переглядів: 93 | Завантажень: 113
PDF
Тетяна Дорофєєва ; Володимир Приходько (Науковий керівник)
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ СТАНДАРТУ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ УКРАЇНИ
Переглядів: 73 | Завантажень: 95
PDF
Жанна Антіпова , Людмила Шурха
ОЗДОРОВЧА ГІМНАСТИКА ДЛЯ СТУДЕНТОК НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Переглядів: 71 | Завантажень: 95
PDF
O. Mamina, V. Kabachny , N. Bondarenko
ANALYSIS OF ALFUZOSIN BY HPLC METHOD
Переглядів: 74 | Завантажень: 67
PDF
Юрий Столетов , Вера Уланова , Галина Белик
ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Переглядів: 70 | Завантажень: 121
PDF
Юлія Тараненко, Євгеній Гладух
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ М’ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ ФОТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЇ ЕКСТРАКТУ КОРИ ВЕРБИ БІЛОЇ ТА ЦИНКУ ПІРИТІОНАТУ
Переглядів: 45 | Завантажень: 61
PDF
Марта Матущак ; Ганна Панфілова (Науковий керівник)
РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЗМІН СЕРЕДНІХ РОЗДРІБНИХ ЦІН НА ПРОТИПУХЛИННІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОНКОГЕМАТОЛОГІЇ
Переглядів: 61 | Завантажень: 48
PDF
Тетяна Дядюн , Світлана Запорожська, Анна Олефiренко
ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ КОМПРЕСІЙНОГО ОДЯГУ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ
Переглядів: 55 | Завантажень: 53
PDF
Omonov Anvarbek Murodovich
MONUMENTS AND PLACES OF THE EARLY PALEOLITHIC PERIOD OF UZBEKISTAN
Переглядів: 37 | Завантажень: 80
PDF
Guliyeva Lamia Asgar
PROTECTION OF CULTURAL VALUES IS A PRIORITY DIRECTION IN THE POLICY OF AZERBAIJAN WITHIN THE FRAMEWORK OF UNESCO
Переглядів: 34 | Завантажень: 74
PDF
Valeriya Motuz
THE ROLE OF THE UNITED NATIONS RELIEF AND REHABILITATION ADMINISTRATION IN THE COMPREHENSIVE SETTLEMENT OF THE REFUGEE PROBLEM IN THE WAR AND POST-WAR PERIODS (1943–1947)
Переглядів: 36 | Завантажень: 57
PDF
Олександр Коротаєв ; Ю. Святець (Науковий керівник)
БОРОТЬБА КДБ З «АНТИРАДЯНСЬКИМ ПІДПІЛЛЯМ» П’ЯТИДЕСЯТНИКІВ В ПЕРІОД ПОЧАТКОВОЇ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1954-1964 РР.)
Переглядів: 73 | Завантажень: 74
PDF
Тетяна Філіна
КУЛЬТУРНО-ПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СТАТТІ ІВАНА ФРАНКА «І МИ В ЄВРОПІ»
Переглядів: 70 | Завантажень: 71
PDF
Ніна Семашко
ПОГЛЯДИ С.В. ПЕТЛЮРИ НА РОЛЬ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА
Переглядів: 32 | Завантажень: 47
PDF
Михайло Журба , Михайло Жолоб
РЕПРЕСІЇ ЩОДО ПОЛЬСЬКИХ КАТОЛИКІВ ПОДІЛЛЯ ПІД ЧАС БІЛЬШОВИЦЬКОЇ КАМПАНІЇ З ВИЛУЧЕННЯ КУЛЬТОВИХ ЦІННОСТЕЙ В 1922 Р.
Переглядів: 32 | Завантажень: 49
PDF
Олександр Комарніцький , Людмила Комарніцька
СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД ПЕРШОКУРСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УСРР У 20-ТІ РР. ХХ СТ.
Переглядів: 48 | Завантажень: 71
PDF
Svitlana Yesakova, Dmytro Chepurnyi
INTERACTION OF FOUNDATIONS OF VARIOUS BOTTOM OUTLINES WITH GROUNDS
Переглядів: 50 | Завантажень: 53
PDF
Марія Костюкова , Владислав Галясовський
АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СФЕР ІХ ЗАСТОСУВАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ, НЕДОЛІКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ
Переглядів: 95 | Завантажень: 76
PDF
Лідія Коваль
ДОТИЧНІ ДО СВІТЛОВОГО ДИЗАЙНУ НАУКОВІ НАПРЯМИ
Переглядів: 36 | Завантажень: 78
PDF
Svitlana Shumakova
THE THEATER OF MODERNITY: THE FUSIONS BETWEEN ART AND LIFE, EXPERIMENTS ON FORM AND CONTENT
Переглядів: 33 | Завантажень: 53
PDF
Наталія Ревенок
ДЕФІНІЦІЇ СТИЛЬОВИХ ОЗНАК ХУДОЖНЬОГО ФАРФОРУ-ФАЯНСУ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Переглядів: 75 | Завантажень: 56
PDF
Тетяна Гуменюк
ДИСКУРС НОВОЇ ЧУТТЄВОСТІ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ
Переглядів: 57 | Завантажень: 72
PDF
Святослав Овчаренко
ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА ЯК ОСЕРЕДКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ ХХ СТОЛІТТЯ
Переглядів: 58 | Завантажень: 63
PDF
Олександр Дем’янюк , Надія Конон
ПРОЄКТНА РОБОТА ЯК КРЕАТИВНИЙ ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ БІБЛІОТЕКИ
Переглядів: 64 | Завантажень: 94
PDF
Роман Стеф’юк
РИСУНОК У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 43 | Завантажень: 58
PDF
Карина Кіндер
САКРАЛЬНА СИМВОЛІКА ЛАБІРИНТУ У ПРАДАВНІХ ТАНЦЯХ-ПОСВЯЧЕННЯХ
Переглядів: 85 | Завантажень: 64
PDF
Валентина Левицька, Надія Павлюк
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Переглядів: 53 | Завантажень: 57
PDF
Іван Залеський , Віталій Мартинюк , Іван Зубкович
ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОДОЗБОРУ ОЗЕРА ЯГОДИНСЬКЕ (БАСЕЙН РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ)
Переглядів: 92 | Завантажень: 77
PDF
Вікторія Горбач , Максим Мельнійчук , Михайло Мельнійчук , Людмила Горбач
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Переглядів: 74 | Завантажень: 130
PDF