I International Scientific and Practical Conference «ADVANCED DISCOVERIES OF MODERN SCIENCE: EXPERIENCE, APPROACHES AND INNOVATIONS»
I International Scientific and Practical Conference «ADVANCED DISCOVERIES OF MODERN SCIENCE: EXPERIENCE, APPROACHES AND INNOVATIONS»

I Міжнародна науково-практична конференція • 09.04.2021 • Відень, AUT

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Cоціальна робота та соціальне забезпечення; Міжнародні відносини; Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Пожежна та цивільна безпека; Аграрні науки та продовольство; Хімія, хімічна та біоінженерія; Харчове виробництво та технології; Загальна механіка та механічна інженерія; Автоматизація та приладобудування; Енергетика та енергетичне машинобудування; Екологія та технології захисту навколишнього середовища; Інформаційні технології та системи; Транспорт та транспортні технології; Фізико-математичні науки; Філологія та журналістика; Філософія та політологія.
Том 2: Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Культура та мистецтво; Географія та геологія
.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-3-471-37238-8 | Google Scholar, CrossRef, ORCID, OUCI, OpenAIRE | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ конференцію сертифіковано Euro Science Certification Group за стандартом SCC-2000
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Весь випуск
Band 1 Band 2
Liliia Voinycha
ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING AS A METHOD OF STUDYING THE INFLUENCE OF DEMOCRATIC PROCESSES
Переглядів: 31 | Завантажень: 66
PDF
Олена Данилович , Олександр Ємельянов
ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ ВИБОРУ НАЙБІЛЬШ КОНКУРЕНТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
Переглядів: 61 | Завантажень: 66
PDF
С. Петруха
ТЕОРЕТИЗАЦІЯ ПРОСТОРОВОЇ ТРАСФОРМАЦІЇ АГРАРНО-БУДІВЕЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ
Переглядів: 28 | Завантажень: 62
PDF
Andrii Osyka
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SERVICES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Переглядів: 63 | Завантажень: 66
PDF
Олександра Шалева
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОКАЗНИКІВ КРІ
Переглядів: 36 | Завантажень: 109
PDF
Олександр Ємельянов
ФОРМАЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 78 | Завантажень: 68
PDF
Maxim Krasnyuk, Antonina Tkalenko, Svitlana Krasniuk
RESULTS OF ANALYSIS OF MACHINE LEARNING PRACTICE FOR TRAINING EFFECTIVE MODEL OF BANKRUPTCY FORECASTING IN EMERGING MARKETS
Переглядів: 81 | Завантажень: 79
PDF
Світлана Волошенко
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 38 | Завантажень: 66
PDF
Ярослава Миронець , Тетяна Харченко
ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО МЕДІА МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 51 | Завантажень: 91
PDF
Юлія Дідок , Дмитро Карамишев
АНАЛІЗ РИЗИКІВ: СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В ЗАКОНОДАВСТВО З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН В УКРАЇНІ
Переглядів: 36 | Завантажень: 61
PDF
Марта Копитко , Мар'яна Верескля , Наталія Михаліцька
ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 62 | Завантажень: 88
PDF
Сергій Мережко
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ КОРУПЦІЇ: КОРИСТЬ ЧИ ШКОДА?
Переглядів: 29 | Завантажень: 50
PDF
В. Станіславський , А. Гончарук
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА КРИПТОВАЛЮТ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Переглядів: 28 | Завантажень: 77
PDF
Олена Онаць
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД КОНСТРУЮВАННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
Переглядів: 37 | Завантажень: 60
PDF
Євген Котух
НАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 41 | Завантажень: 78
PDF
Світлана Невмержицька , Тетяна Цалко
УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВОЮ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ В БІЗНЕСІ
Переглядів: 52 | Завантажень: 99
PDF
Лариса Олексієнко
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Переглядів: 31 | Завантажень: 76
PDF
Наталія Кузнецова
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО БІЗНЕСУ У ПАРТНЕРСТВІ З ЦИФРОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
Переглядів: 32 | Завантажень: 59
PDF
Alexei Maxurov
METHODEN ZUR KOORDINIERUNG DER AKTIVITÄTEN VON BUNDES -, REGIONAL-UND KOMMUNALBEHÖRDEN IN ÖSTERREICH
Переглядів: 22 | Завантажень: 55
PDF
Інна Томчук , Валерій Картавцев , Максим Масира
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІТЬ І НЕДОТОРКАНІСТЬ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Переглядів: 38 | Завантажень: 86
PDF
Марія Смертюк , Інна Горіславська
ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Переглядів: 47 | Завантажень: 0
Артем Кривцов ; Олена Царенко (Науковий керівник)
ІНСТИТУТ РАДНИКІВ ГОЛОВИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 58 | Завантажень: 59
PDF
Галина Вашека
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Переглядів: 185 | Завантажень: 114
PDF
Юлдуз Султанова
ЎЗБEКИСТОН РEСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ИНВEСТИЦИЯВИЙ ШАРТНОМАЛАР ВА УЛАРГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР
Переглядів: 24 | Завантажень: 60
PDF
Євген Фурса
СУБ’ЄКТИ ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСУЛА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАКТИКИ, ТЕОРІЇ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
Переглядів: 41 | Завантажень: 68
PDF
Oleksandr Storozhuk , Oleksandra Shevchuk
THE IMPLICATIONS OF NON-TARIFF MEASURES
Переглядів: 45 | Завантажень: 67
PDF
Лариса Купінець , Тетяна Обнявко
ВЕКТОР УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 46 | Завантажень: 62
PDF
Сергій Скородід , Сергій Починок
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПРОХІДНОСТІ МІСЦЕВОСТІ
Переглядів: 25 | Завантажень: 71
PDF
Андрій Савельєв , Денис Запара , Сергій Новіченко , Микола Деменко , Олександр Доска , Вячеслав Третяк , Вадим Васильєв
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ, ЩО ОЦІНЮЮТЬСЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВОЮ СИСТЕМОЮ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ «АРГУМЕНТ»
Переглядів: 44 | Завантажень: 61
PDF
Oleg Bogatov , Oleg Bezuglov , Anton Chernukha , Andrii Chernukha , Hanna Kuznetsova , Nazar Zviahin
RESEARCH OF THE LEVEL OF READINESS OF CLIMBERS FOR PERFORMANCE OF WORKS WITH APPLICATION OF CLIMBING TECHNOLOGIES IN BASIC AND UNSUPPORTED SPACE
Переглядів: 32 | Завантажень: 62
PDF
Ірина Каменська
ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ, ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Переглядів: 49 | Завантажень: 68
PDF
Ruslan Tykhenko , Ivan Openko , Oleksandr Shevchenko , Oleksii Zhuk
IMPACT OF TRANSFORMATION PROCESSES IN LAND USE ON THE ENVIRONMENT
Переглядів: 43 | Завантажень: 80
PDF
Ruslan Tykhenko
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS: PROBLEMS AND PROSPECTS
Переглядів: 51 | Завантажень: 67
PDF
Ольга Бондарева , Олександр Вінюков , Людмила Коноваленко
ЗНИЖЕННЯ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
Переглядів: 37 | Завантажень: 54
PDF
Михайло Круть
ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ З БІОТЕХНОЛОГІЇ В ЗАХИСТІ РОСЛИН
Переглядів: 94 | Завантажень: 90
PDF
Андрій Заграй , Ірина Луцюк , Зенон Боровець
АКТИВОВАНЕ ГІДРАТНЕ ВАПНО, ЯК ІНТЕНСИФІКАТОР ТВЕРДНЕННЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ
Переглядів: 30 | Завантажень: 51
PDF
Євгенія Шубіна , Наталія Божко , Василь Тищенко
ПРОТЕЇН НАСІННЯ КОНОПЛІ У ТЕХНОЛОГІЇ ВАРЕНО-КОПЧЕНИХ КОВБАС
Переглядів: 43 | Завантажень: 69
PDF
Evgen Slepuzhnikov , Sergey Khursenko , Nataliia Fidrovska
APPLICATION OF MATH SPLINES FOR MATHEMATICAL MODELING THE STRESSED STATE OF THE ROPE DRUM SHELL
Переглядів: 35 | Завантажень: 53
PDF
Андрій Лучко ; Наталія Ащепкова (Науковий керівник)
ЗАСТОСУВАННЯ MATHCAD ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МАНІПУЛЯТОРІВ
Переглядів: 38 | Завантажень: 55
PDF
Viacheslav Okhrimenko, Maksym Buzskyi
APPROCHE SYSTÉMIQUE DE L'ANALYSE DES CONSOMMATEURS D’ÉLECTRICITÉ URBAINES
Переглядів: 48 | Завантажень: 71
PDF
Hanna Hrinchenko
NORMATIVE PROVIDING OF TECHNICAL DIAGNOSTICS AND RISK ASSESSMENT IN THE OPERATION OF POWER EQUIPMENT
Переглядів: 24 | Завантажень: 58
PDF
Олександр Пітяков ; Павло Неєжмаков (Науковий керівник)
ФОТОБІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Переглядів: 59 | Завантажень: 64
PDF
Evgen Slepuzhnikov , Serhii Shevchenko , Maryna Сhyrkina
MONITORING THE STATE OF THE ENVIRONMENT THROUGH SAMPLE SCREENING
Переглядів: 36 | Завантажень: 56
PDF
Dmytro Dubinin, Yevhen Krivoruchko, Andrii Lisniak
RESEARCH OF CREATION OF FINE DISPERSED WATER JET FOR FIRE EXTINGUISHING
Переглядів: 45 | Завантажень: 84
PDF
Уляна Легета , Валентина Петрик
ОСНОВНІ ВИДИ-ЗАПИЛЮВАЧІ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР РОДИНИ ROSACEAЕ
Переглядів: 44 | Завантажень: 77
PDF
Nataliia Vlasenko , Olena Peredrii
DATA HASHING IN VISUAL OBJECTS STRUCTURAL CLASSIFICATION METHODS
Переглядів: 52 | Завантажень: 59
PDF
В’ячеслав Бондар , Віталій Гринько ; Тарас Петренко (Науковий керівник)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ВЕБ-ДОДАТКІВ
Переглядів: 37 | Завантажень: 95
PDF
Олена Панаско , Сергій Бурмістров
ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ АТАК ТА ІНЦИДЕНТІВ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Переглядів: 31 | Завантажень: 68
PDF
Маргарита Овчаренко ; Олександр Сєвєрінов (Науковий керівник)
ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Переглядів: 40 | Завантажень: 85
PDF
Abdulhamid Erkinjonov
YENGIL AVTOMOBILLARNING SHINA DINAMIKASINI MATLAB/SIMULINK DASTURIY KOMPLEKSIDA MODELLASHTIRISH
Переглядів: 39 | Завантажень: 49
PDF
Олександр Удовицький ; Анна Юзбашьян (Науковий керівник)
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДУ ТЕРМОГРАФІЧНОЇ ЗЙОМКИ ПРИ НЕОДНОРІДНОСТІ МАТЕРІАЛУ ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ
Переглядів: 21 | Завантажень: 49
PDF
Лілія Рожок , Галина Ісаєнко
МІНІМІЗАЦІЯ ВИСОТИ АВТОЦИСТЕРН ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ З РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ
Переглядів: 28 | Завантажень: 56
PDF
Світлана Полюга
ВИТОКИ ПОНЯТТЯ ЧАСТИНОМОВНОЇ ТЕОРІЇ У НАУКОВОМУ АНТИЧНОМУ СВІТІ
Переглядів: 26 | Завантажень: 60
PDF
Лілія Шакало ; Інна Козубай (Науковий керівник)
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Переглядів: 73 | Завантажень: 110
PDF
Леонід Козубенко
КОНЦЕПЦІЯ «ПОТОКУ СВІДОМОСТІ» У ЦИКЛІ РОМАНІВ М. ПРУСТА «У ПОШУКАХ УТРАЧЕНГОГО ЧАСУ»
Переглядів: 43 | Завантажень: 100
PDF
Валентина Кривенчук
МОВНО-ПСИХОЛОГІЧНІ СОБЛИВОСТІ ПРОВІДНИХ ЖАНРІВ ПОЕТИКИ С. ШУМИЦЬКОГО (1937 - 1974)
Переглядів: 26 | Завантажень: 132
PDF
Руслана Манько
МОТИВ САМОТНОСТІ В ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ ЗБІГНЄВА ГЕРБЕРТА «ПОДВІЙНЕ ДИХАННЯ»
Переглядів: 33 | Завантажень: 68
PDF
Оксана Чурсінова
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Переглядів: 27 | Завантажень: 56
PDF
Владимир Шедяков
БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ РЯДЫ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ МИРОВ
Переглядів: 1012 | Завантажень: 283
PDF
Ігор Гоян , Володимир Будз
СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ VS СОЦІАЛЬНА ЕКСКЛЮЗІЯ
Переглядів: 42 | Завантажень: 72
PDF
Vadym Tynnyi
ADVANCING CRITICAL THINKING SKILLS THROUGH DIGITAL ENVIRONMENTS
Переглядів: 30 | Завантажень: 70
PDF
Madina Qambarova
DARS MASHG’ULOTLARIDA TARQATMA MATERIALLARINI QO’LLASH VA ULARNI TAYYORLASHDA ISHLATILADIGAN EDRAW MAX DASTURI HAQIDA
Переглядів: 86 | Завантажень: 95
PDF
Mukhamod-Umar Akhmedov , Feruzakhon Kholmatova
FORMATION OF CREATIVE PROCESSES IN STUDENTS THROUGH TEACHING COMPOSITION IN FINE ARTS.
Переглядів: 132 | Завантажень: 153
PDF
Mukhammadjon Akhmedov , Gulasal Xodjikarimova , Zikirullo Teshaboyev
HE HAD AN INNOVATIVE CHARACTER IN THE TEACHING PROCESS “DISTANCE EDUCATION” IS AN INNOVATIVE COURSE FORMAT
Переглядів: 38 | Завантажень: 86
PDF
Віта Павленко
БАР’ЄРИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ
Переглядів: 51 | Завантажень: 82
PDF
Нилуфар Юлдашева
БЎЛАЖАК ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИЛАРИДА БАДИИЙ-ЭСТЕТИК КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
Переглядів: 25 | Завантажень: 63
PDF
Володимир Стиранець , Максим Поляков
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДЛЯ УНАОЧНЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТА НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 31 | Завантажень: 86
PDF
Юрій Вдовиченко
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ
Переглядів: 79 | Завантажень: 85
PDF
Мирослава Хлистік
КОМБІНУВАННЯ РІЗНИХ СТИЛІВ ТА МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Переглядів: 24 | Завантажень: 50
PDF
Оксана Вознюк , Тарас Лехіцький
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ
Переглядів: 52 | Завантажень: 75
PDF
Марта Проц , Неля Сірант
ПЕДАГОГІЧНІ ШЛЯХИ САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 44 | Завантажень: 57
PDF
Олена Бокшиц
РОЛЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 28 | Завантажень: 56
PDF
Світлана Чупахіна , Лариса Круль
ТЬЮТОР В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 108 | Завантажень: 123
PDF
Наталія Бацула , Катерина Василенко
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 65 | Завантажень: 97
PDF
Олексій Чоботар
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЛОЛОГІЯ»
Переглядів: 46 | Завантажень: 61
PDF
Vitalii Bocheliuk , Sofiia Vul
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF MULTITASKING DEVELOPMENT OF A MODERN PERSONALITY
Переглядів: 31 | Завантажень: 68
PDF
Ганна Мазур ; Вікторія Левченко (Науковий керівник)
ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА СТУПІНЬ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 62 | Завантажень: 137
PDF
Вікторія Левченко , Олена Нежинська
ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ САМОРОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В СИТУАЦІЇ ВТРАТИ РОБОТИ
Переглядів: 57 | Завантажень: 81
PDF
Катерина Хорошун , Вікторія Фурман
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБКУЛЬТУРИ КЕЙ-ПОПЕРІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 46 | Завантажень: 85
PDF
Dilshod Maksudov , Aziza Azimova , Shokhsanam Mamadyarova
CLINICAL COURSE OF INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION IN PATIENTS WITH VIRAL HEPATITIS B
Переглядів: 52 | Завантажень: 58
PDF
Nelly Uzbekova, Sergey Kityan, Nodira Badalbaeva
CLINICAL STATUS AND STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CARDIAC PARAMETERS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE WITH PRESERVED EJECTION FRACTION
Переглядів: 59 | Завантажень: 70
PDF
K. Saidmurоdov, Sh. Ibragimov
EFFECTIVENESS OF MILESTONE SURGICAL INTERVENTIONS CONSIDERING SEVERITY OF ACUTE PURULENT CHOLANGITIS
Переглядів: 31 | Завантажень: 51
PDF
Andrii Oliinyk, Liudmyla Kovpak, Khrystyna Danchuk
RESULTS OF ADDITIONAL METHODS OF EXAMINATION IN THE TREATMENT OF LOCALIZED PERIODONTITIS
Переглядів: 42 | Завантажень: 54
PDF
Kateryna Gudzenko
THE SPECIFICS OF PRIMARY GLAUCOMA IN COMBINATION WITH DIABETIC RETINOPATHY AMONG TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS
Переглядів: 27 | Завантажень: 65
PDF
Т. Лазарук; О. Федів (Науковий керівник)
БІОІМПЕДАНСНИЙ АНАЛІЗ В ОЦІНЦІ НУТРІТИВНОГО СТАТУСУ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ ТА ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
Переглядів: 46 | Завантажень: 64
PDF
Андрій Костів , Микола Костів , В'ячеслав Грищенко
БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН, ЗНАЧЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ
Переглядів: 34 | Завантажень: 58
PDF
Наталія Хміль
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ЛАЗЕРНОГО ТЕРАГЕРЦЕВОГО ВИПРОМІНЕННЯ НА ЕРИТРОЦИТИ ПРИ ЛІКАРСЬКІЙ ХВОРОБІ
Переглядів: 31 | Завантажень: 58
PDF
Юрій Костогриз , Олег Костогриз , Сергій Герасименко , Андрій Бабко
КЛІНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБА У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
Переглядів: 44 | Завантажень: 61
PDF
Ельвіна Мурзіна , Юліанна Рохлецова
ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ В ДІТЕЙ
Переглядів: 34 | Завантажень: 94
PDF
Марія Коршун , Юлія Мартіянова , Тетяна Шкіндер
ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ АМІКАРБАЗОНУ ЯК ПОТЕНЦІЙНОГО ЗАБРУДНЮВАЧА ҐРУНТОВИХ ТА ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОДЖЕРЕЛ В ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
Переглядів: 74 | Завантажень: 71
PDF
Ігор Колосович , Ігор Ганоль
ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ЕНТЕРАЛЬНОГО ЗОНДОВОГО ХАРЧУВАННЯ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ
Переглядів: 44 | Завантажень: 55
PDF
Наталя Волошина , Діана Волошина , Анастасія Шкварок
РОЛЬ СПАДКОВОСТІ ТА КОНСТИТУЦІЇ В ПАТОГЕНЕЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Переглядів: 112 | Завантажень: 86
PDF
Dilsuz Fayzullaeva , Nodira Abdulladzhanova , Zilola Turdieva
DETERMINATION OF ACUTE TOXICITY OF LARGE-PLANTOGO MAJOR DRY EXTRACT
Переглядів: 27 | Завантажень: 53
PDF
Andrii Grynyuk ; Viktoriia Potaskalova , Mykola Khaitovych (Науковий керівник)
IL-1β LEVEL IN PATIENTS WITH HYPERTENSION, OVERWEIGHT AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Переглядів: 38 | Завантажень: 61
PDF
Parchami Ghazaee Sepideh, Nataliia Voloshyna , Murtaza Hameed
NOVEL AGENTS FOR THE TREATMENT OF ASTHMA
Переглядів: 45 | Завантажень: 75
PDF
Оксана Цурікова ; Ганна Панфілова (Науковий керівник)
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ЛІКІВ В КРАЇНАХ ЄС ТА В УКРАЇНІ
Переглядів: 36 | Завантажень: 75
PDF
Valeriya Motuz
THE ROLE OF MODERN SCHOOL TEXTBOOKS ON THE HISTORY OF UKRAINE IN THE DEVELOPMENT OF COMPLEX CONSCIOUSNESS AND EXPERIENCE BY STUDENTS OF THE MORAL AND AESTHETIC MEANINGS OF HISTORICAL EVENTS
Переглядів: 25 | Завантажень: 53
PDF
Наталія Чернікова
«СЕКРЕТИ» УСПІШНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1860-ті – 1910-ті рр.)
Переглядів: 46 | Завантажень: 74
PDF
Elmiraxon Abdullayeva
OMEYAD XALIFALIGI TARIXI
Переглядів: 31 | Завантажень: 68
PDF
Husan Muratov
THE IMPORTANCE OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT INDEPENDENT EDUCATION IN THE LEARNING PROCESS
Переглядів: 232 | Завантажень: 147
PDF
Оксана Величко
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИРОДИ ГЕНІАЛЬНОСТІ
Переглядів: 28 | Завантажень: 51
PDF
Н. Абдусаломходжаев
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ МАЛИКА НАБИЕВА
Переглядів: 37 | Завантажень: 122
PDF
Ольга Ференс ; Наталія Трегуб (Науковий керівник)
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗНАКІВ В АРХІТУКТУРНІЙ БУДІВЛІ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Переглядів: 37 | Завантажень: 63
PDF
Мурад Расулов
НАУЧИТЬ СТУДЕНТОВ ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЯХ СОСТАВЛЯТЬ КОМПОЗИЦИИ НА УРОКАХ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ
Переглядів: 79 | Завантажень: 61
PDF
Михайло Скоп
ОСНОВНІ ІКОНОГРАФІЧНІ ТИПИ САКРАЛЬНИХ ОБРАЗОТВОРЧИХ ПЛАСТИК У ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ ЛЬВОВА
Переглядів: 33 | Завантажень: 60
PDF
Інна Черкесова
ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 90-Х РОКІВ ХХ СТ. У МИКОЛАЇВСЬКОМУ ФІЛІАЛІ КНУКІМ
Переглядів: 24 | Завантажень: 67
PDF
Микола Крипчук
РЕЖИСУРА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
Переглядів: 34 | Завантажень: 58
PDF
Анастасія Єршова ; Ірина Кодиш (Науковий керівник)
РОЛЬ ЕТНОТИЛЮ У ФОРУВАННІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПІДЛІТКІВ
Переглядів: 40 | Завантажень: 79
PDF
Ілона Ткачук
СПІВТВОРЧІСТЬ РЕЦИПІЄНТА В АКТІ СПРИЙНЯТТЯ ЖИВОПИСУ
Переглядів: 33 | Завантажень: 59
PDF
Нозим Талипов , Нигматжон Талипов
ТАЛАБАЛАРНИ БАДИИЙ ТАЪЛИМ ОРҚАЛИ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
Переглядів: 24 | Завантажень: 59
PDF
Шахноза Назирбекова
ТАСВИРИЙ САНЪАТДА РАНГЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ
Переглядів: 26 | Завантажень: 61
PDF
Ірина Маковецька
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СПІВАЧКИ ЗОРЯНИ КУШПЛЕР В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
Переглядів: 34 | Завантажень: 54
PDF
Лариса Салатюк
УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСАВАНГАРД: МАРКСИСТСЬКИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ
Переглядів: 24 | Завантажень: 61
PDF
Любомир Царик , Світлана Новицька , Петро Царик , Ігор Кузик
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК «ЗБАРАЗЬКІ ТОВТРИ» - З ПЕРСПЕКТИВОЮ НА ВИЗНАННЯ
Переглядів: 40 | Завантажень: 90
PDF