I International Scientific and Practical Conference «PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INNOVADORA»
I International Scientific and Practical Conference «PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INNOVADORA»

I Міжнародна науково-практична конференція • 11.06.2021 • Панама, PAN

Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Міжнародні відносини; Право та міжнародне право; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Пожежна та цивільна безпека; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство; Харчове виробництво та технології; Енергетика та енергетичне машинобудування; Комп'ютерна та програмна інженерія; Системний аналіз, моделювання та оптимізація; Електроніка та телекомунікації; Фізико-математичні науки; Соціологія та статистика; Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Релігієзнавство та богослов’я; Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Архітектура та будівництво; Культура та мистецтво; Географія та геологія.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-9962-5527-8-9 | Google Scholar, CrossRef, ORCID, OUCI, OpenAIRE | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ конференцію сертифіковано Euro Science Certification Group за стандартом SCC-2000
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Весь випуск
Volume
Лариса Лавриненко
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Переглядів: 414 | Завантажень: 318
PDF
Олена Данилович , Олександр Ємельянов
ВПЛИВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА СТРУКТУРУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 70 | Завантажень: 59
PDF
Олександр Ємельянов
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТИПУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 63 | Завантажень: 59
PDF
Fakhriyor Abdurakhmonov
ENTERING FOREIGN MARKETS AND DOING BUSINESS ABROAD
Переглядів: 56 | Завантажень: 166
PDF
Тетяна Стеценко
ПОДАТКОВА ГРАМОТНІСТЬ В УКРАЇНІ ЯК ФУНДАМЕНТ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ
Переглядів: 88 | Завантажень: 81
PDF
Микола Коваленко
СУТНІСТЬ ТЕОРІЇ АБСОЛЮТНИХ ГРОШЕЙ
Переглядів: 50 | Завантажень: 54
PDF
Оксана Гринюк
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 102 | Завантажень: 143
PDF
O. Amelnitskaya
ENERGY SECURITY MANAGEMENT OF THE ENERGY SUPPLY COMPANY AS A COMPONENT OF ITS LOGISTICS MANAGEMENT
Переглядів: 52 | Завантажень: 48
PDF
Iryna Farynovych
INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT ACTIVITIES OF MEDICAL INSTITUTION THROUGH IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF MANAGERS
Переглядів: 46 | Завантажень: 16
PDF
Олеся Микуляк , Олександра Терешко
ЕТИЧНІ ДИЛЕМИ У ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ
Переглядів: 60 | Завантажень: 49
PDF
Світлана Невмержицька , Тетяна Козир
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНІЙ КОМПАНІЇ
Переглядів: 91 | Завантажень: 96
PDF
Алла Суханова
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ОСНОВІ КОНТРОЛІНГУ
Переглядів: 40 | Завантажень: 50
PDF
В. Слободюк , К. Петренко
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РОЗВИТКУ IT-СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 44 | Завантажень: 65
PDF
Alexei Maksurov
NORMAS DE COORDINACIÓN EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PANAMÁ
Переглядів: 34 | Завантажень: 54
PDF
Олег Кремінський ; Любов Омельчук (Науковий керівник)
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ
Переглядів: 63 | Завантажень: 56
PDF
Артем Кривцов ; Олена Царенко (Науковий керівник)
ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НУМІЗМАТИКИ
Переглядів: 69 | Завантажень: 62
PDF
Сергій Сунєгін
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ДЕРЖАВА У СВІТЛІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: РЕАЛІЇ КОМУНІКАТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Переглядів: 43 | Завантажень: 62
PDF
Євген Звонков
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПРАВА НА МОРАЛЬ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ
Переглядів: 83 | Завантажень: 52
PDF
Наталія Оніщенко
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Переглядів: 71 | Завантажень: 64
PDF
Артем Шахворост ; Олена Кузьменко (Науковий керівник)
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ
Переглядів: 60 | Завантажень: 68
PDF
Володимир Дачковський , Євген Обозненко
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ З РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Переглядів: 57 | Завантажень: 64
PDF
Оксана Станіславчук , Орислава Горностай
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРЕБУВАННЯ ПАСАЖИРІВ НА ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ ДОРОГАХ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
Переглядів: 48 | Завантажень: 44
PDF
Azizkhon Marupov
THEORY OF MARS COLONIZATION BY AQUEOUS MICROORGANISMS AND PARASITES
Переглядів: 86 | Завантажень: 73
PDF
Галина Гуменюк , Оксана Мацюк , Руслан Яворівський , Володимир Хоменчук
ВПЛИВ ПЕРЕХРЕСНОГО ЗАПИЛЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДУ РІПАКУ ОЗИМОГО КУГА
Переглядів: 53 | Завантажень: 54
PDF
Михайло Круть
НАУКОВІ НАДБАННЯ ТА ШКОЛА АКАДЕМІКА М.П. ЛІСОВОГО
Переглядів: 67 | Завантажень: 63
PDF
Тетяна Бойко , Дар’я Нечипуренко
ОСОБЛИВОСТІ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІЖКВАРТАЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ КОРАБЕЛЬНОГО МІКРОРАЙОНУ МІСТА ХЕРСОН
Переглядів: 63 | Завантажень: 52
PDF
Сергій Бондар , Оксана Чабанова , Анастасія Трубнікова
РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ УТИЛІЗАЦІЇ ВТОРИННИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА ТА ФРУКТІВ
Переглядів: 39 | Завантажень: 43
PDF
Kateryna Tkachuk
ANALYSIS OF THE QUALITY OF THE CRANE ROTATION MECHANISM DEPENDING ON THE INFLEXIBILITY OF ITS ELEMENTS
Переглядів: 49 | Завантажень: 49
PDF
В. Кучанський, П. Шиманюк, В. Шкарупило
РОЗРОБЛЕННЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРОГНОЗУ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕНАПРУГ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
Переглядів: 75 | Завантажень: 74
PDF
Марк Вірченко ; Ірина Кириченко (Науковий керівник)
ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ СМАРТ КОНТРАКТІВ В ГОЛОСУВАННІ
Переглядів: 57 | Завантажень: 41
PDF
Emiliia Usatenko; Iryna Hariachevska (Науковий керівник)
COMPUTER SIMULATION SYSTEM FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF THE HEAT EQUATION WITH A POWER-LAW NONLINEARITY BY MESHLESS METHOD
Переглядів: 61 | Завантажень: 56
PDF
Лілія Сайківська
ПРО ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ У ПРИСТРОЯХ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ
Переглядів: 44 | Завантажень: 44
PDF
Denys Protektor
CONSTRUCTING FAMILY OF THE ATOMIC RADIAL BASIS FUNCTIONS OF THREE INDEPENDENT VARIABLES GENERATED BY HELMHOLTZ-TYPE OPERATOR
Переглядів: 56 | Завантажень: 52
PDF
Алексей Борисенко
К ЗАДАЧЕ НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ
Переглядів: 62 | Завантажень: 52
PDF
Надія Діоба
МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЙ З НЕОДНОРІДНОЮ СТРУКТУРОЮ (ВАФЕЛЬНОГО ТИПУ)
Переглядів: 41 | Завантажень: 53
PDF
Анна Безруких , Ірина Вакулик
QR-КОД У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Переглядів: 69 | Завантажень: 55
PDF
Ірина Лесік , Тетяна Каур , Яна Дубенюк
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Переглядів: 195 | Завантажень: 95
PDF
Feruzabonu Matkarimova
ABOUT THE VETERAN'S «WOMAN» OR THE FORM OF PAIN
Переглядів: 20 | Завантажень: 44
PDF
Abbos Iriskulov , Akmal Aslanov , Anora Subhonova
WHY DO WE NEED A GLOBAL LANGUAGE?
Переглядів: 76 | Завантажень: 73
PDF
Володимир Демченко
«ЖИВЕ» МОВЛЕННЯ ЯК ОЗНАКА ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Переглядів: 26 | Завантажень: 49
PDF
Л. Халявка
ОБРАЗ ГРОШЕЙ В РОМАНІ АЙН РЕНД «АТЛАНТ РОЗПРАВИВ ПЛЕЧІ»
Переглядів: 36 | Завантажень: 58
PDF
Катерина Русакова , Ганна Дащенко
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТВОРЧОСТІ ТАО ЮАНЬМІНА НА ПОЕЗІЮ СУ ШИ
Переглядів: 34 | Завантажень: 55
PDF
Владимир Шедяков
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТОРОНА ОТСТАИВАНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Переглядів: 237 | Завантажень: 94
PDF
Марина Мазур
ПРОБЛЕМА ОНТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИХ ПОГЛЯДІВ ЖАНА-ПОЛЯ САРТРА
Переглядів: 56 | Завантажень: 55
PDF
Олександр Марчук
СХІДНОПАТРИСТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ДОСЯГНЕННЯ ЗДОРОВ’Я МИСЛИТЕЛЬНОЇ СИЛИ ДУШІ: ПОТЕНЦІАЛ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОСТІ
Переглядів: 52 | Завантажень: 47
PDF
Юлія Волинець , Надія Стаднік
ДОСЛІДНИЦЬКІ УМІННЯ МАЙБУТНІХ ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Переглядів: 42 | Завантажень: 49
PDF
Айнур Таурбекова
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Переглядів: 73 | Завантажень: 59
PDF
Валентина Сліпчук , Елеонора Привалко
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ – СТОМАТОЛОГІВ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Переглядів: 61 | Завантажень: 59
PDF
Артур Канівець
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Переглядів: 42 | Завантажень: 51
PDF
Надія Бойчук , Ольга Жабіцька , Ольга Стефанчук
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЧОРТКІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ
Переглядів: 27 | Завантажень: 42
PDF
Ольга Богачова , Анжела Гарус
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Переглядів: 50 | Завантажень: 63
PDF
Єлизавета Ісакова
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕКТОРІ СІНГАПУРУ
Переглядів: 29 | Завантажень: 46
PDF
Гульден Есполова, Бахытжан Cайлыбаев, Гульмира Макшиева
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Переглядів: 41 | Завантажень: 44
PDF
Юлія Мичка-Левченко
СТАН ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ УЧИТЕЛЕМ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МЕДІА-КОМПЛЕКСІВ
Переглядів: 33 | Завантажень: 43
PDF
Ольга Кравченко
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ЗМІСТУ ДУАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 34 | Завантажень: 45
PDF
Валентина Бурак
ТИМБІЛДИНГ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
Переглядів: 81 | Завантажень: 64
PDF
Тетяна Біда
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕРСПЕКТИВА НА МАЙБУТНЄ
Переглядів: 47 | Завантажень: 75
PDF
Марина Іотковська
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ШЛЯХОМ УНАОЧНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Переглядів: 58 | Завантажень: 46
PDF
Світлана Бойко
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів: 42 | Завантажень: 50
PDF
Олексій Ліньов , Роза Ліньова
СОМАТОФОРМНІ ВЕГЕТАТИВНІ РОЗЛАДИ ПРИ ОРГАНІЧНІЙ ДЕПРЕСІЇ У КОМБАТАНТІВ. МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ ТА РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ
Переглядів: 56 | Завантажень: 45
PDF
Olha Prybyla, Olesia Zinych, Vadim Korpachev, Nataliia Kushnarоva, Alla Kovalchuk, Angela Shuprovich
THE HORMONAL-METABOLIC PHENOTYPE AND BODY COMPOSITION OF MEN AND WOMEN WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS DEPENDING ON ABDOMINAL AND VISCERAL OBESITY
Переглядів: 64 | Завантажень: 45
PDF
Тетяна Фартушок , Діана Іньшина , Надія Фартушок , Тетяна Пиндус , Сергій Баран
ВІТАМІН D: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ СOVID-19
Переглядів: 52 | Завантажень: 76
PDF
Ірина Марчук , Марина Тимофієва
КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ СЕСТЕР МЕДИЧНИХ З ПАЛІАТИВНИМИ ПАЦІЄНТАМИ
Переглядів: 19 | Завантажень: 45
PDF
Анвар Рахимов , Ўктам Исмаилов , Давронбек Батиров
РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА rs1042714 ГЕНЕ ADRB2 В ПАТОГЕНЕЗА НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ СИНТРОПИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Переглядів: 33 | Завантажень: 55
PDF
Марина Бойко , Назарій Бойчук , Віта Крижанівська
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВПРАВ РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ НА АЕРОБНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ
Переглядів: 39 | Завантажень: 51
PDF
Наталія Трегуб
СВІТЛО-КОЛЬОРОВІ СЦЕНАРІЇ В АРХІТЕКТУРІ ХАРКОВА
Переглядів: 58 | Завантажень: 38
PDF
Tetiana Tyshchenko, Kalina Pashkevich, Anastasiia Tereshchenko, Alina Verzhykivska
CHILDREN`S BOOK ILLUSTRATION AND INTERACTIVE TECHNOLOGY
Переглядів: 92 | Завантажень: 136
PDF
Яна Лашко
ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТНОГО ЗНАКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МІСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТВОРЧОГО ТАНДЕМУ ЛАШКА В.І. ТА НЕГОДИ Б.М.
Переглядів: 41 | Завантажень: 54
PDF
Олександра Локтіонова-Ойцюсь
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМАТУ МУЗИЧНО-ТЕВІЗІЙНИХ ПРОЄКТІВ
Переглядів: 26 | Завантажень: 49
PDF
Елеонора Слюжинська , Калина Пашкевич , Маргарита Коломієць , Карина Купченко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ СУЧАСНИХ КОМІКСІВ
Переглядів: 59 | Завантажень: 69
PDF
O. Yunusov
QUANTITY OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS IN SORGHUM AND AFRICAN VARIETIES IN THE CONDITIONS OF SYRDARYA REGION
Переглядів: 48 | Завантажень: 48
PDF