II International Scientific and Practical Conference «RICERCHE SCIENTIFICHE E METODI DELLA LORO REALIZZAZIONE: ESPERIENZA MONDIALE E REALTÀ DOMESTICHE»
II International Scientific and Practical Conference «RICERCHE SCIENTIFICHE E METODI DELLA LORO REALIZZAZIONE: ESPERIENZA MONDIALE E REALTÀ DOMESTICHE»

II Міжнародна науково-практична конференція • 12.11.2021 • Болонья, ITA

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа оподаткування, облік і аудит; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Ветеринарні науки.
Том 2: Харчове виробництво та технології; Гірництво та нафтогазова інженерія; Загальна механіка та механічна інженерія; Автоматизація та приладобудування; Енергетика та енергетичне машинобудування; Екологія та технології захисту навколишнього середовища; Інформаційні технології та системи; Транспорт та транспортні технології; Фізико-математичні науки; Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Педагогіка та освіта.
Том 3: Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Культура та мистецтво; Географія та геологія.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-88-31277-21-1 | Google Scholar, CrossRef, ORCID, OUCI, OpenAIRE | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Сертифікати учасників доступні за посиланням: переглянути.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ конференцію сертифіковано Euro Science Certification Group за стандартом SCC-2000
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Весь випуск
Tomo 1 Tomo 2 Tomo 3
Akhror Toshpulatov
THE ANALAYSIS OF GAS SECTORS IN THE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Переглядів: 47 | Завантажень: 32
PDF
Олена Сизенко
ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ТА РЕАЛЬНОГО ОБ`ЄМУ РИНКУ НАСІННЯ СОРТІВ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
Переглядів: 30 | Завантажень: 22
PDF
Аліна Крівенцева
ВПЛИВ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ НА РЕКРЕАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Переглядів: 29 | Завантажень: 19
PDF
Ірина Майстренко ; Василь Орлов (Науковий керівник)
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Переглядів: 55 | Завантажень: 45
PDF
Олександр Ємельянов
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СТІЙКОГО РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 63 | Завантажень: 21
PDF
Костянтин Воробйов , Наталія Гуржій
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ВАРТОСТІ ЗЕЛЕНОЇ КАВИ У СВІТІ
Переглядів: 57 | Завантажень: 33
PDF
Тарас Безсмертнюк
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФУТБОЛЬНИЙ ТУРИЗМ
Переглядів: 32 | Завантажень: 33
PDF
Борис Карпінський
МОТИВИ У ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСАХ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПАТРІОТИЗМІ НАЦІЇ: СТРАТЕГІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ
Переглядів: 25 | Завантажень: 24
PDF
Олександр Фал ; Тетяна Ковальчук (Науковий керівник)
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ СЕРТИФІКОВАНИХ ЗА СХЕМОЮ FSC
Переглядів: 35 | Завантажень: 26
PDF
Олеся Микуляк , Марія Рубаха
РОЛЬ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 28 | Завантажень: 28
PDF
Svitlana Bebko
THE METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FORMING THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CLUSTER
Переглядів: 31 | Завантажень: 26
PDF
Геннадій Фердман
ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ
Переглядів: 32 | Завантажень: 20
PDF
Олександр Бондар ; Леся Прудиус (Науковий керівник)
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ПРОЦЕСУ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ
Переглядів: 25 | Завантажень: 38
PDF
Маргарита Трухан ; Олена Лусте (Науковий керівник)
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВАНТАЖЕПЕРЕВІЗНОГО АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
Переглядів: 41 | Завантажень: 31
PDF
Софія Шайда ; Оксана Шайда (Науковий керівник)
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПОЛЬЩЕЮ
Переглядів: 36 | Завантажень: 35
PDF
Elena Tentiuc
ANALYSIS OF THE CORE ELEMENTS OF THE SYSTEMATIZATION OF LEGISLATION
Переглядів: 33 | Завантажень: 23
PDF
Aleksey Maksurov
PROBLEMI DI CONSOLIDAMENTO DELLE NORME DI COORDINAMENTO NELLA REPUBBLICA ITALIANA
Переглядів: 25 | Завантажень: 19
PDF
Олександра Гуцалюк , Інна Горіславська
ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Переглядів: 43 | Завантажень: 41
PDF
Софія Невечера ; Наталя Когут (Науковий керівник)
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ
Переглядів: 102 | Завантажень: 68
PDF
Наталя Дмитренко
СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
Переглядів: 125 | Завантажень: 69
PDF
Артем Кривцов ; Олена Царенко (Науковий керівник)
ВІДОБРАЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ КРАЇН СВІТУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НУМІЗМАТИКИ
Переглядів: 63 | Завантажень: 26
PDF
Артем Оліфіренко
КІБЕРБЕЗПЕКА ТА КІБЕРЗЛОЧИНИ ЯК СУЧАСНІ ЯВИЩА В КРИМІНАЛЬНІЙ ЮСТИЦІЇ
Переглядів: 44 | Завантажень: 29
PDF
Maksym Kolchenko, Oleksandr Maistrenko, Oleksandr Lykholot
THE PROBLEM ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL STAFF TURNOVER
Переглядів: 52 | Завантажень: 38
PDF
Владислав Панков ; І. Євтушенко (Науковий керівник)
РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО З ОБ’ЄДНАНИМИ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ НАТО
Переглядів: 37 | Завантажень: 39
PDF
Людмила Гаврилюк , Михайло Круть
БАЗА ДАНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК ІЗ ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
Переглядів: 49 | Завантажень: 36
PDF
Ігор Масик , Антон Карабут , Діана Нєдєльніцина , Юрій Пилипенко , Валерія Устименко
ВОЛОГІСТЬ ГРУНТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ВІВСА В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Переглядів: 49 | Завантажень: 19
PDF
Алла Казюта , Владислава Фоменко
ЗМІНА ВМІСТУ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ ПРИ ЗАОРЮВАННІ ПОЖНИВНИХ РЕШТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
Переглядів: 34 | Завантажень: 31
PDF
Андрій Потоцький ; Вікторія Грищенко (Науковий керівник)
МОДЕЛЮВАННЯ ГЕПАТОДИСТРОФІЇ В ЩУРІВ
Переглядів: 27 | Завантажень: 23
PDF
Vitalii Liubych , Volodymyr Novikov , Valeriia Zheliezna
CHARACTERISTICS OF NEW VARIETIES OF TRITICALE GRAIN
Переглядів: 38 | Завантажень: 28
PDF
Sobirjon Razzakov , Baxodir Raxmannov
TECHNOLOGISTSI RIGGING WORKS USING SYNTHETIC SLINGS
Переглядів: 40 | Завантажень: 55
PDF
Наталія Люта , Юлія Дорошенко , Юлія Цішковська
АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВТРАТ НАФТОПРОДУКТІВ ВІД ВИПАРОВУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ У РЕЗЕРВУАРІ РВС-2000
Переглядів: 37 | Завантажень: 24
PDF
Одилжон Хайитов , Азамат Умирзоқов
БУХОРО-ХИВА ЎЛКАСИНИНГ НЕФТЕГАЗГА ИСТИҚБОЛЛИГИ
Переглядів: 50 | Завантажень: 23
PDF
О. Хайитов , У. Игамбердиев
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ ГОРНОЙ МАССЫ К ВЫЕМКЕ В ГЛУБОКИХ КАРЬЕРАХ
Переглядів: 33 | Завантажень: 24
PDF
Б. Азимов , О. Хайитов
ЮҚОРИ ҚОВУШҚОҚ НЕФТЛИ КОНЛАРДА НЕФТ ҚАЗИБ ОЛИШНИ КЎПАЙТИРИШ УЧУН ЯНГИ НАЗАРИЯЛАР ВА ТЕХНАЛОГИЯЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ
Переглядів: 28 | Завантажень: 26
PDF
Nataliia Huliieva
PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION «INDUSTRY 4.0»
Переглядів: 42 | Завантажень: 29
PDF
Alina Andreeva, Maksym Delembovskyi, Borys Korniichuk
THE PROCESS OF STUDYING THE RELIABILITY OF VIBRATING PLATFORMS
Переглядів: 46 | Завантажень: 35
PDF
Ievgen Zaitsev, Vladyslav Titko, Victoriia Bereznychenko
NOISE-IMMUNE TRANSMITTING INFORMATION SIGNALS TECHNIQUE FOR POWER EQUIPMENT DIAGNOSTIC SYSTEMS INFORMATION CHANNELS
Переглядів: 47 | Завантажень: 36
PDF
Наталя Савченко
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ НЕБАЛАНСІВ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ РОБОТИ З НОВОЮ МОДЕЛЛЮ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Переглядів: 24 | Завантажень: 20
PDF
Владислава Гречишкіна ; Андрій Івашура (Науковий керівник)
АНАЛІЗ ІНІЦІАТИВ В ОБЛАСТІ УСВІДОМЛЕНОГО СПОЖИВАННЯ ДЛЯ МОЛОДІ
Переглядів: 47 | Завантажень: 34
PDF
Mykyta Yampolskyi; Oksana Parfonova (Науковий керівник)
COMPUTER PROGRAM FOR SOLVING PROBLEMS OF THE SALES MARKET
Переглядів: 32 | Завантажень: 46
PDF
Heng Zhang; Hanna Yarovenko (Науковий керівник)
THE ESSENCE AND DIRECTION OF THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S DIGITAL ECONOMY
Переглядів: 37 | Завантажень: 29
PDF
Stanislav Taraduda; Oksana Parfonova (Науковий керівник)
THE WORLD OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
Переглядів: 42 | Завантажень: 23
PDF
Олексій Мельник , Костянтин Корякін , Андрій Волошин , Володимир Окулов , Ігор Пуляєв
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СDMA У СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМАХ НАВІГАЦІЇ МОРСЬКИХ СУДЕН
Переглядів: 32 | Завантажень: 23
PDF
Михайло Трошин , Антоніна Кістол , Анна Кравченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШВИДКОСТІ НА ГАЛЬМІВНИЙ ШЛЯХ АВТОМОБІЛІВ
Переглядів: 33 | Завантажень: 28
PDF
Михайло Трошин , Антоніна Кістол , Вікторія Заїченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ СКОЄННЯ ДОРОЖНЬО - ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
Переглядів: 34 | Завантажень: 28
PDF
Олександр Козіненко , Лілія Малишева
ОРИГІНАЛЬНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ З ОПТИКИ
Переглядів: 39 | Завантажень: 32
PDF
Сергій Шостак
СТРУКТУРНО-ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩ
Переглядів: 27 | Завантажень: 21
PDF
Sokhiba Mullayeva
CONTENT CREATION IN THE CONVERGENCE EDITIONS
Переглядів: 30 | Завантажень: 32
PDF
Тетяна Чонка
КОНЦЕПТИ «ДОБРА» І «ЗЛА» У РОМАНІ МАКСА КІДРУКА «БОТ: ҐУАЯКІЛЬСЬКИЙ ПАРАДОКС»
Переглядів: 50 | Завантажень: 29
PDF
Ольга Галема
СТАЛІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ З ДІЄСЛІВНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ АКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА
Переглядів: 32 | Завантажень: 21
PDF
Maryna Mazur
HISTORICО-PHILOSOPHICAL GROUNDS OF SIGMUND FREUD’S PSYCHOANALYTIC CONCEPTION OF CULTURE
Переглядів: 46 | Завантажень: 34
PDF
Владимир Шедяков
БРЕМЯ ВЫБОРА
Переглядів: 1283 | Завантажень: 366
PDF
Анастасія Сичова
КОЛАБОРАЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИХОДУ З РЕСУРСНОЇ ПАСТКИ: ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР
Переглядів: 24 | Завантажень: 18
PDF
Alina Ferree, Alla Yatsenko, Oksana Horpyniuk
ANALYSIS OF WORD STRUCTURE AS EFFECTIVE APPROACH IN MASTERING ENGLISH MEDICAL TERMINOLOGY
Переглядів: 34 | Завантажень: 27
PDF
Nataliia Sarnovska
DIGITALIZATION AS ONE OF THE WAYS TO MODERNIZE HIGHER EDUCATION
Переглядів: 32 | Завантажень: 26
PDF
Olena Balalaieva
EDUCATION AS A MEDIA TOPIC
Переглядів: 34 | Завантажень: 23
PDF
Liudmyla Diachenko
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION IN GERMANY
Переглядів: 34 | Завантажень: 30
PDF
Віталій Яценко , Сергій Кізіма , Сергій Николайчук
АЕРОКОСМІЧНА ОСВІТА УЧНІВ – ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ
Переглядів: 32 | Завантажень: 21
PDF
Тарас Паска
ЕТНОПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЗЕЇВ ГУЦУЛЬЩИНИ
Переглядів: 38 | Завантажень: 35
PDF
Інна Маринченко , Євгеній Маринченко
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 56 | Завантажень: 36
PDF
Арна Аплашова, Жумагуль Кенжебаева, Жанерке Басхан, Арсланбек Мухаметкаиров, Санжарбек Абдужалилов
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Переглядів: 31 | Завантажень: 46
PDF
Тетяна Шинкар
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 174 | Завантажень: 85
PDF
Олена Отравенко , Ірина Брюховецька
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА ВАРІАТИВНИМ МОДУЛЕМ «ЛЕГКА АТЛЕТИКА»
Переглядів: 42 | Завантажень: 67
PDF
Марта Олексюк
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА ТА ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Переглядів: 60 | Завантажень: 25
PDF
Нагима Бисембаева, Ботагоз Сарсенбаева, Назигуль Махметова, Арай Рахимжанова, Раиса Кошкимбаева
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Переглядів: 49 | Завантажень: 30
PDF
Наталія Антонець
РЕФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЗРУШЕННЯ У ТЕРМІНАХ НАВЧАННЯ (1991–2001)
Переглядів: 41 | Завантажень: 22
PDF
Ганна Холод
СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ УЧНІВ У США: ЗАКОНОДАВЧИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ
Переглядів: 53 | Завантажень: 44
PDF
Віра Кончіч
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)
Переглядів: 38 | Завантажень: 26
PDF
Арна Аплашова, Сара Жылкайдарова, Нургиса Алибекова, Азиз Мехманов, Шолпан Серикбаева
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Переглядів: 60 | Завантажень: 40
PDF
Аліна Гриневич , Олена Літіченко
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 84 | Завантажень: 42
PDF
Ірина Ярошенко ; Ірина Толмачова (Науковий керівник)
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
Переглядів: 47 | Завантажень: 71
PDF
В. Оверчук
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ГРУПОВОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ КОЛЕКТИВУ
Переглядів: 35 | Завантажень: 33
PDF
Ольга Морозова ; С. Кондратюк (Науковий керівник)
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МЕТОДОМ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО ТРЕНІНГУ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ЮНОСТІ
Переглядів: 39 | Завантажень: 28
PDF
Malika Kamalova , Sabina Ismatova, Shahlo Kayumova , Shokhidabonu Gulomova , Jasmina Akhmedova
BLOOD SUPPLY TO THE SHOULDER AND FOREARM MUSCLES IN THE HUMAN FOETUS
Переглядів: 26 | Завантажень: 22
PDF
Olga Gerasymenko, Susana Alyieva, Sofia Zhabitenko
IMPACT OF FAT WITHDRAWAL ON HUMAN BODY
Переглядів: 31 | Завантажень: 22
PDF
Kholniso Beknazarova, Gulshod Mardieva, Jamshid Turdumatov, Sumbula Beknazarova, Gulhaуо Sharipova
SYSTEMATIC ASSESSMENT OF ENDOMETRIOSIS BY TRANSVAGINAL ULTRASOUND
Переглядів: 46 | Завантажень: 26
PDF
Kateryna Vasylyeva , Yana Yemchenko , Olena Bezeha , Volodymyr Kameniev , Liliia Tymchuk
USING OF NARROW-WAVE ULTRAVIOLET THERAPY IN PATIENTS WITH PSORIASIS TO IMPROVE THE QUALITY OF TREATMENT
Переглядів: 31 | Завантажень: 24
PDF
Катерина Міськова
ВПЛИВ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ НА ГІПЕРОСМІЮ
Переглядів: 39 | Завантажень: 22
PDF
Карина Гуманець , Данило Двореченець , Ірина Марченко ; Алла Дзиза (Науковий керівник)
ЗАЛЕЖНІСТЬ АНОСМІЇ ТА ДИСГЕВЗІЇ ПРИ ІНФЕКЦІЇ COVID-19
Переглядів: 43 | Завантажень: 31
PDF
Олена Сіренко , Ела Кучеренко , Алла Глущенко, Юлія Бєляєва
ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ РЕЦЕПТОРНОГО ЗВ’ЯЗУВАННЯ І МЕДІАТОРНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОГО МЕТАБОЛІЗМУ ЩУРІВ ПРИ ДІЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ОРГАНІЧНИХ СУМІШЕЙ
Переглядів: 29 | Завантажень: 21
PDF
Леонід Маркін , Олена Попович , Алла Попович
КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ – ЗАСТОСУВАННЯ ТРОМБОЕЛАСТОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ПОРУШЕННЯ ГЕМОСТАЗУ У ВАГІТНОЇ З ІДІОПАТИЧНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПОТЕНЗІЄЮ І ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ С
Переглядів: 41 | Завантажень: 27
PDF
Ю. Сміянова ; Л. Приступа (Науковий керівник)
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ДО ТА ПІСЛЯ ПРОВЕДЕНОГО ЛІКУВАННЯ
Переглядів: 32 | Завантажень: 26
PDF
Дмитро Зайцев , Світлана Василюк-Зайцева
ПОТЕНЦІЙНІ ВИГОДИ ПНЕВМОКОМПРЕСІЙНОЇ ТЕРАПІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 43 | Завантажень: 31
PDF
Р. Грицко
ПРОГАЛИНИ В ПРОГРАМАХ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ З ВИВЧЕННЯ ВАКЦИНОЛОГІЇ
Переглядів: 29 | Завантажень: 19
PDF
Вячеслав Грищенко
РАК ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІЧНА КАРТИНА
Переглядів: 34 | Завантажень: 28
PDF
Сергій Городинський
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Переглядів: 50 | Завантажень: 24
PDF
Юрій Столетов , Віра Уланова , Галина Белік , Юлія Надьон
ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ І АТЕРОСКЛЕРОЗУ СТАТИНАМИ
Переглядів: 37 | Завантажень: 18
PDF
Андрій Скалозуб ; Олександр Іванов (Науковий керівник)
ПЕРЕТВОРЕННЯ РВАН В ТРАДИЦІЙНІЙ ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ НА ТЕРЕНАХ РАДЯНСЬКОЇ ЗОНИ ОКУПАЦІЇ НІМЕЧЧИНИ
Переглядів: 36 | Завантажень: 22
PDF
Олександр Каденюк , Ірина Завадська
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ ГРОМАДСЬКОЇ АГРОНОМІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ІДЕЯ ТА ЧИН
Переглядів: 42 | Завантажень: 32
PDF
Богдан Горбатюк ; Олександр Комаренко (Науковий керівник)
РОЛЬ ПОСИЛЕННЯ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У США В 1920-Х РОКАХ
Переглядів: 53 | Завантажень: 34
PDF
Ganna Golubnycha ; T. Bozhko (Науковий керівник)
ANATOMY, VECTORS OF DEVELOPMENT AND AREAS OF PRACTICAL APPLICATION OF INFOGRAPHICS IN THE CONTEMPORANEITY
Переглядів: 37 | Завантажень: 40
PDF
Ірина Крохмаль , Неля Лєсовець
УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Переглядів: 42 | Завантажень: 29
PDF
Oleh Syzenko
TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL LAND USE WITHIN DNIPROPETROVSK REGION IN CONTEXT OF UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION COURSE
Переглядів: 42 | Завантажень: 34
PDF