PUBLIC COMMUNICATION IN SCIENCE: PHILOSOPHICAL, CULTURAL, POLITICAL, ECONOMIC AND IT CONTEXT
PUBLIC COMMUNICATION IN SCIENCE: PHILOSOPHICAL, CULTURAL, POLITICAL, ECONOMIC AND IT CONTEXT

Міжнародна науково-практична конференція • 15.05.2020 • Х'юстон, USA

Том 1: Економічні науки.
Том 2: Cільськогосподарські науки; Державне управління та екологія; Технічні науки та інформаційні технології; Хімічні науки; Біологічні науки.
Том 3: Медичні науки; Фармацевтичні науки; Психологічні та соціологічні науки; Соціальні комунікації та культурологія; Філологічні науки; Політичні науки; Філософські науки.
Том 4: Педагогічні науки.
Том 5: Юридичні науки; Географічні науки; Архітектура та мистецтвознавство; Військові науки, національна безпека та спорт.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-0-208-87341-5 | Google Scholar, CrossRef, ORCID, OUCI, OpenAIRE | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ випуск з матеріалами конференції завантажено та надано у вільний доступ;
✔️ сформовано електронний зміст випуску;
✔️ DOI активовано/депоновано;
✔️ електронні сертифікати про участь розіслано; 
✔️ дані завантажено в CrossRef та ORCID;
✔️ друковані матеріали розіслано на поштові адреси учасників;
✔️ статті проіндексовано в Google Scholar, OUCI та OpenAIRE;

 
Oleksandr Sabishchenko
7-10
BUSINESS MODEL CANVAS FOR A RENEWABLE ELECTRICITY DEVELOPER IN UKRAINE
Переглядів: 129 | Завантажень: 106
PDF
Oksana Mykytiuk, Kateryna Petrenko
10-11
CONCEPTUAL APPROACHES TO DETERMINING ECONOMIC GROWTH FACTORS
Переглядів: 73 | Завантажень: 49
PDF
Tea Valishvili, Nana Lukhutashvili
12-14
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN GEORGIA
Переглядів: 55 | Завантажень: 96
PDF
Valerii Danylenko
14-15
COST STRUCTURE AND EFFECIENCY OF PURCHASING ACTIVITIES
Переглядів: 52 | Завантажень: 55
PDF
Olena Horobets
16-20
EXPORT AND IMPORT CAPACITIES OF BOOK TRADE IN THE U.S. AND GREAT BRITAIN: A COMPARATIVE ANALYSIS
Переглядів: 41 | Завантажень: 87
PDF
A. Zhigir
20-23
IMPROVEMENT OF ROAD CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT IN RUSSIA
Переглядів: 74 | Завантажень: 59
PDF
Svitlana Kropelnytska
23-26
INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF PROJECT ACTIVITY IN THE REGION
Переглядів: 56 | Завантажень: 44
PDF
Olena Naumova, Mariia Naumova
26-27
MARKET OF THE LUXURY GOODS IN TIMES OF CRISIS
Переглядів: 105 | Завантажень: 264
PDF
Alona Buriak
27-29
PECULIARITIES OF IMPLEMENTING INTERNATIONAL INVESTMENT MARKETING BY COUNTRIES AT DIFFERENT LEVELS OF DEVELOPMENT
Переглядів: 54 | Завантажень: 66
PDF
Nataliia Ilchenko
30-32
REFORMATTING THE ACTIVITIES OF UKRAINIAN LOGISTICS COMPANIES IN CONDITIONS PANDEMIC
Переглядів: 79 | Завантажень: 146
PDF
Vita Voynilovych; Nataliia Ilchenko (Науковий керівник)
32-34
SOCIAL MARKETING IN THE FASHION INDUSTRY
Переглядів: 150 | Завантажень: 341
PDF
Volodymyr Filippov
35-37
STRUCTURE SYSTEM OF MECHANISMS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Переглядів: 57 | Завантажень: 48
PDF
Marianna Kichurchak
37-39
STRUCTURAL PECULIARITIES OF STATE FINANCING FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRIES IN THE ECONOMY OF UKRAINE
Переглядів: 42 | Завантажень: 43
PDF
T. Yakovets
39-42
TAX ASPECTS OF USE OF ACCOUNTING INFORMATION: CONFORMITY TO THE INTERESTS AND REQUESTS OF USERS
Переглядів: 51 | Завантажень: 95
PDF
Tetiana Kniazieva
43-46
TOOLS TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY CONCEPT AT THE MACRO AND MICRO LEVELS
Переглядів: 35 | Завантажень: 83
PDF
Оксана Коник
46-48
АДАПТАЦІЯ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЇ БАЗИ ГАЗОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
Переглядів: 59 | Завантажень: 37
PDF
Тетяна Петрушка, Лілія Лесик, Оксана Курило
48-50
ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ РИНКОВУ ВАРТІСТЬ
Переглядів: 47 | Завантажень: 81
PDF
Лариса Лавриненко
50-52
ВПЛИВ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Переглядів: 2182 | Завантажень: 1362
PDF
Лідія Аврамчук, Альона Моргун
52-55
ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКІВ УКРАЇНИ
Переглядів: 64 | Завантажень: 89
PDF
Юлія Паньків, Мирослава Гупаловська
56-57
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ
Переглядів: 130 | Завантажень: 131
PDF
Ксенія Діоба, Андрій Ковальчук, Ірина Красіна; Юлія Хрущ (Науковий керівник)
57-59
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНСТВА КАРАВАН-TRAVEL
Переглядів: 47 | Завантажень: 51
PDF
Олександр Ємельянов
60-62
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ОЦІНЮВАННІ ПОТЕНЦІАЛУ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Переглядів: 60 | Завантажень: 83
PDF
Богдан Швечиков
62-63
ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АВІ УКРАЇНА»)
Переглядів: 117 | Завантажень: 118
PDF
Тетяна Слєсар, Владислав Вербицький
64-65
ІНТЕГРАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З СУМІЖНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ НАУКАМИ
Переглядів: 55 | Завантажень: 36
PDF
Ірина Ясінецька, Ірина Мушеник
66-67
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІÏ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 197 | Завантажень: 264
PDF
Наталія Лебідь; Олександр Балан (Науковий керівник)
68-71
КОНЦЕПЦІЯ SMART CITY В МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ МІСЬКОЮ АГЛОМЕРАЦІЄЮ
Переглядів: 71 | Завантажень: 66
PDF
Ярослав Мавлютов; Павло Маслянко (Науковий керівник)
71-74
СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ ЧАСОВИХ РЯДІВ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ
Переглядів: 68 | Завантажень: 43
PDF
Світлана Волошенко
74-75
МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 182 | Завантажень: 94
PDF
Ольга Соломка
76-77
МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВЇ ІНДУСТРІЇ І УКРАЇНСЬКИЙ НR-МЕНЕДЖМЕНТ
Переглядів: 40 | Завантажень: 80
PDF
Євгенія Шара
78-80
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
Переглядів: 72 | Завантажень: 112
PDF
Олександр Лозовський, Діана Колісник
80-84
ОПТИМІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 65 | Завантажень: 81
PDF
Алла Михалків, Ольга Хабінець
85-87
ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ У НАРАХУВАННІ АМОРТИЗАЦІЇ ЗГІДНО МСБО 16 ТА П(С)БО 7
Переглядів: 65 | Завантажень: 68
PDF
Світлана Бойко
87-89
ОСОБЛИВОСТІ ТА НОВАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 47 | Завантажень: 106
PDF
Сагынбек Сания
89-91
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Переглядів: 49 | Завантажень: 48
PDF
Ігор Марчук; Наталя Москаленко (Науковий керівник)
92-97
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ
Переглядів: 92 | Завантажень: 200
PDF
Тетяна Косташ
97-100
ПЕРЕХІД СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МСФЗ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ
Переглядів: 67 | Завантажень: 117
PDF
Заріна Побережна
100-102
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 42 | Завантажень: 37
PDF
Тетяна Фасолько, Ольга Федорчук, Яна Бучковська
103-105
РИЗИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Переглядів: 37 | Завантажень: 81
PDF
Олександр Чоплак; Алла Михалків (Науковий керівник)
105-107
СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
Переглядів: 76 | Завантажень: 99
PDF
Микола Фугело, Олена Васильєва, Павліна Фугело
107-109
СПОСОБИ РАНЖУВАННЯ: МЕТОД ГІПЕРБОЛІЧНИХ РОЗПОДІЛІВ
Переглядів: 75 | Завантажень: 55
PDF
Дар’я Виноградова, Марія Виноградова
110-116
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ IT-ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ
Переглядів: 75 | Завантажень: 80
PDF
Оксана Жигало
116-118
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ ТА ЇЇ МІСЦЕ СЕРЕД ІНШИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 42 | Завантажень: 40
PDF
К. Коваль; Л. Оліфіренко (Науковий керівник)
119-121
УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Переглядів: 47 | Завантажень: 48
PDF
Світлана Бойко
121-123
ФІНАНСОВІ ІДЕЇ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДО ХІХ СТ.
Переглядів: 55 | Завантажень: 78
PDF
Максим Бучнєв
123-125
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЙ РОСТУ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 50 | Завантажень: 31
PDF
Аліна Сакун
125-127
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 134 | Завантажень: 190
PDF
Bohdan Parkhuts
7-8
PRODUCTIVITY OF WINTER RYE DEPENDING ON THE LEVEL OF MINERAL FERTILIZATION IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN POLISSYA
Переглядів: 57 | Завантажень: 45
PDF
Наталія Щербатюк, Віктор Шуплик
8-10
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ РІЗНИХ ЛІНІЙ ПОДІЛЬСЬКОГО ЗАВОДСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
Переглядів: 70 | Завантажень: 46
PDF
Павло Бойко, Юрій Федянін
10-12
РОЛЬ ШТУЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ І КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Переглядів: 63 | Завантажень: 39
PDF
Тетяна Бойко
12-14
СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ МІСТА ХЕРСОН
Переглядів: 59 | Завантажень: 40
PDF
Неля Савенко, Світлана Коба
14-15
ШВИДКІСТЬ РОЗМНОЖЕННЯ БАКТЕРІОПЛАНКТОНУ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ
Переглядів: 43 | Завантажень: 37
PDF
Svitlana Malonoha
16-17
DIGITAL INFRASTRUCTURE OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEM: SHORT REVIEW
Переглядів: 64 | Завантажень: 61
PDF
Valerii Logvinov
18-19
THE DIGITAL GOVERNMENT MODEL: IN SEARCH OF SOLUTIONS
Переглядів: 64 | Завантажень: 93
PDF
Лариса Мосора
20-21
ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Переглядів: 53 | Завантажень: 40
PDF
Галина Дзяна, Ростислав Дзяний
21-23
КОМУНІКАЦІЯ В РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ
Переглядів: 55 | Завантажень: 80
PDF
Ірина Коцюба
23-26
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Переглядів: 46 | Завантажень: 50
PDF
Ярославна Лєбєдєва
26-28
ПАРТИСИПАТОРНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ РІЗНОМАНІТНИХ СУСПІЛЬСТВ
Переглядів: 46 | Завантажень: 42
PDF
Аліна Медведь; Валерій Логвінов (Науковий керівник)
28-31
РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ НАВИЧОК ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Переглядів: 67 | Завантажень: 76
PDF
Надія Васиньова
31-35
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ УКРАЇНИ
Переглядів: 113 | Завантажень: 101
PDF
Andrii Zaiev; Oleksii Turuta (Науковий керівник)
36-38
APPLICATION OF GATED UNITS TO BERT-BASED MODELS
Переглядів: 55 | Завантажень: 41
PDF
V. Kuchanskyy
38-40
CONTROLLED SHUNT REACTORS IN BULK ELECTRIC NETWORKS
Переглядів: 42 | Завантажень: 38
PDF
Evgen Slepuzhnikov; Nataliia Fidrovska (Науковий керівник)
41-42
QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE TENSORESISTANT SENSOR MOBILE ANALYZER «NITON» XL-2
Переглядів: 79 | Завантажень: 35
PDF
Anna Kudinova, Dmyrto Stryha; Oleksandr Oliinyk (Науковий керівник)
42-44
QUANTUM COMPUTATIONS AS A THREAT TO INFORMATION SECURITY
Переглядів: 55 | Завантажень: 53
PDF
Oleksii Denysenko
44-46
STUDY AND DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR THE RECOGNITION OF TEXT ON IMAGES WITH THE HELP OF A CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK
Переглядів: 49 | Завантажень: 45
PDF
Mykola Malaksiano
46-49
SUBSTANTIATION OF NON-SPECIALIZED VESSEL CHOICE FOR OVERSIZED CARGO SHIPMENTS
Переглядів: 63 | Завантажень: 57
PDF
Максим Єрьоменко; А. Єрохін (Науковий керівник)
49-50
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОГРАМНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СПАМУ
Переглядів: 48 | Завантажень: 44
PDF
Д. Демідов, К. Тищенко
51-53
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНОГО ПОЛІМЕРНОГО ПОКРИТТЯ
Переглядів: 48 | Завантажень: 45
PDF
Петро Бичевий, Катерина Мішук
53-55
ВИЗНАЧЕННЯ АСПЕКТІВ РЕМОНТУ БІТУМНО-РУБЕРОЙДНИХ ПОКРІВЕЛЬНИХ ПОКРИТТІВ
Переглядів: 84 | Завантажень: 34
PDF
Галько Сергій, Катерина Галько
56-60
ВПЛИВ СОНЯЧНОЇ ІНСОЛЯЦІЇ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРІДНОЇ СОНЯЧНОЇ ПАНЕЛІ З ЦИЛІНДРИЧНИМИ ФОТОМОДУЛЯМИ
Переглядів: 64 | Завантажень: 55
PDF
Олександр Доротенко; О. Лановий (Науковий керівник)
60-65
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ У WEB СИСТЕМАХ
Переглядів: 47 | Завантажень: 55
PDF
Оксана Зарицька, Анастасія Симак, Олена Вовк
65-67
ЗАГАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Переглядів: 64 | Завантажень: 28
PDF
Анатолій Адаменко
67-69
НЕЧІТКА КОГНІТИВНА ГРА ЯК МОДЕЛЬ СЛАБКОСТУРУРОВАНОЇ СИТАЦІЇ З БАГАТЬМА СУБ'ЄКТАМИ УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 45 | Завантажень: 32
PDF
Олена Мачула; Г. Четвериков (Науковий керівник)
70-73
ОБРОБКА ПРИРОДНОЇ МОВИ ЯК ЧАСТИНА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Переглядів: 68 | Завантажень: 107
PDF
Микита Магда; Анастасія Чуприна (Науковий керівник)
73-75
ОГЛЯД ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У ЗАДАЧІ ВИЯВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
Переглядів: 115 | Завантажень: 59
PDF
Тетяна Піневич
75-77
ОРГАНІЗАЦІЯ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ДІЛЬНИЦІ ЗАЛІЗНИЦІ
Переглядів: 39 | Завантажень: 40
PDF
Геннадій Альошин, Олексій Коломійцев, Вячеслав Третяк, Олександр Кулєшов, Сергій Клівець
78-82
ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ СТРУКТУРИ БАГАТОШКАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 88 | Завантажень: 37
PDF
Ігор Петрушка, Катерина Петрушка
83-85
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ НІКЕЛЮ
Переглядів: 67 | Завантажень: 48
PDF
Віктор Біланенко
85-91
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДГОТОВЛЕННЯ БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА
Переглядів: 47 | Завантажень: 47
PDF
Василь Приходько
91-97
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ
Переглядів: 61 | Завантажень: 45
PDF
Ольга Лосева, Алексей Лосев, Екатерина Майорова
97-104
РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НАГРЕВА ЭЛЕМЕНТОВ ДЕТАЛИ
Переглядів: 71 | Завантажень: 87
PDF
Юлія Мельничук, Тетяна Полухтович, Валерій Ліщина
104-106
РОЗРОБКА ЛОГІЧНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ЗАСОБАМИ VISUAL STUDIO 2015 ТА МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ C#
Переглядів: 82 | Завантажень: 52
PDF
Ірина Воронько
106-109
СУТЬ ПРОВЕДЕННЯ КАПІЛЯРНОГО МЕТОДУ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НА ПРИКЛАДІ АВІАЦІЙНИХ ДЕТАЛЕЙ
Переглядів: 60 | Завантажень: 51
PDF
Наталія Данкевич
109-112
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО РИНКУ
Переглядів: 53 | Завантажень: 35
PDF
Тетяна Пилипенко
113-114
ІНГІБУЮЧІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ СТАЛЕЙ ВІД КИСЛОТНОЇ КОРОЗІЇ
Переглядів: 63 | Завантажень: 64
PDF
Данило Маслов; Ніна Синяєва (Науковий керівник)
114-115
НАДКРИТИЧНА ФЛЮЇДНА ЕКСТРАКЦІЯ
Переглядів: 81 | Завантажень: 40
PDF
Maka Khetsuriani
116-118
POSITIVE SIDES OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Переглядів: 67 | Завантажень: 169
PDF
Катерина Решетник, Дмитро Юськов, Антоніна Юськова
118-119
ВИДОВИЙ СКЛАД ТРУТОВИКОВИХ ГРИБІВ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ (С. ДОБРЯНКА)
Переглядів: 48 | Завантажень: 76
PDF
Андрій Хомочкін, Олена Онойко, Олена Золотарьова
120-124
ДІЯ СУЛЬФІТУ НА ЕНЗИМАТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ЧИННИКА СПРЯЖЕННЯ CF1 ІЗОЛЬОВАНОГО З ХЛОРОПЛАСТІВ ШПИНАТУ
Переглядів: 78 | Завантажень: 59
PDF
Олена Троїцька, Геннадій Кожемякін, Інна Ткаліч
124-126
ОЦІНКА КОНТАМІНАЦІЇ НАФТОПРОДУКТАМИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Р. ДНІПРО З РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ЛІВОБЕРЕЖЖЯ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Переглядів: 51 | Завантажень: 34
PDF
M. Hresko
7-9
ACUTE PERITONITIS. ANTIOXIDANT AND ANTICYTOKINE THERAPY
Переглядів: 34 | Завантажень: 68
PDF
M. Hresko
9-11
PATOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF MENOPAUSE
Переглядів: 59 | Завантажень: 50
PDF
Olga Gerasymenko, Nataliia Katelevska, Moza Abdelmordy
12-13
PREVENTION OF DEPRESSION DEVELOPMENT IN CONTINUIG SELF-ISOLATION BY PSYCHOHYGIENIC METHODS
Переглядів: 39 | Завантажень: 33
PDF
Liliia Korovina, Tetiana Radchenko
13-14
FEATURES OF THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA WITH CONCOMITANT HYPERPROLACTINEMIA
Переглядів: 75 | Завантажень: 41
PDF
Leonid Pavlovskyi, Vadym Shypulin, Volodymyr Chernyavskyi, Kira Linevska
15-20
THE EFFECT OF DIFFERENT TREATMENT STRATEGIES IN PATIENTS WITH NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN COMBINATION WITH INSULIN RESISTANCE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS ON CERAMIDE CONCENTRATIONS
Переглядів: 104 | Завантажень: 52
PDF
Olena Pavlova, Olga Salun
21-23
USE OF BETA-BLOCKERS IN EVIDENCE-BASED MEDICINE: CLINICAL TRIALS DATA
Переглядів: 68 | Завантажень: 56
PDF
Ельвіра Кіндратів
24
АКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ «ПАТОМОРФОЛОГІЇ»
Переглядів: 110 | Завантажень: 52
PDF
Софія Тереник, Вікторія Старусева
25-26
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ДОНОЗОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПЕРІОД НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 72 | Завантажень: 50
PDF
Ольга Андрійчук, Петро Гайдучик, Руслан Гайволя, Оксана Грицай
27-28
БАЗОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ
Переглядів: 46 | Завантажень: 62
PDF
Анна Восканян, Дмитро Марчук, Анастасія Зезекало; Наталія Тронь (Науковий керівник)
29-33
БІОЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВІЛ/СНІД У ПРАКТИЦІ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Переглядів: 73 | Завантажень: 63
PDF
Анастасія Богуславська, Іван Ціватий; Мар’яна Древаль (Науковий керівник)
33-36
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА СТАН ЗДОРОВ’Я СІЛЬСЬКОГО ЛІКАРЯ
Переглядів: 82 |
Олексій Каднай; Олександр Шевченко (Науковий керівник)
36-37
ГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
Переглядів: 60 | Завантажень: 81
PDF
Кирилл Коляда, О. Косилова
37-39
ГИПОДИНАМИЯ – ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА
Переглядів: 71 | Завантажень: 32
PDF
М. Гресько
39-42
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С ПЕРИТОНИТОМ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ
Переглядів: 44 | Завантажень: 64
PDF
Наталія Мелех
42-44
КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ ТА ЇХ ДИНАМІКА В ХОДІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА СИСТЕМОЮ ІНТЕНСИВНОЇ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Переглядів: 45 | Завантажень: 38
PDF
Євгенія Зайцева, Ганна Шаповалова
44-47
КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕРОЗИВНИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ
Переглядів: 66 | Завантажень: 74
PDF
М. Гресько
47-49
КОРЕКЦІЯ ВІКОВИХ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ
Переглядів: 52 | Завантажень: 42
PDF
Карина Гуманець, Ірина Марченко, Вікторія Сухова; Ганна Човпан (Науковий керівник)
50-51
КТ ЯК МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ІНВАЗИВНОГО АСПЕРГІЛЬОЗУ
Переглядів: 50 | Завантажень: 36
PDF
Олена Сіренко, Ела Кучеренко
51-53
МЕТОД ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КЛІТИН БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ ПРАЦІВНИКІВ ВО «КАПРОЛАКТАМ»
Переглядів: 63 | Завантажень: 35
PDF
Елена Лактионова, О. Косилова
53-55
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Переглядів: 78 | Завантажень: 94
PDF
Парчамі Газае Сепіде
56-57
NOVEL THERAPEUTIC AGENTS IN CONSTIPATION
Переглядів: 28 | Завантажень: 83
PDF
Юрій Мартинов, Ірина Куковська
57-61
ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ФОТОГРАФІЇ: ЛЕО ГРЕЙФ
Переглядів: 61 | Завантажень: 74
PDF
Христина Косило
62-67
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ
Переглядів: 94 | Завантажень: 96
PDF
М. Касьяненко; О. Сорока (Науковий керівник)
68-69
ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 24 | Завантажень: 72
PDF
Людмила П’янківська
70-73
ПСИХОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ ПОСТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ ХВОРОГО ТА ЙОГО БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ
Переглядів: 67 | Завантажень: 71
PDF
Лілія Штангрет; Світлана Архипова (Науковий керівник)
73-76
САМООСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК УМОВА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 75 | Завантажень: 50
PDF
Лариса Кондратенко
76-77
СКЛАДНОСТІ В ОБМІНІ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІЖ ПСИХОЛОГАМИ РІЗНИХ КРАЇН У СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ТА ОБ'ЄДНАНОМУ СВІТІ
Переглядів: 51 | Завантажень: 35
PDF
Viktoriia Shabunina
78-80
POLITICAL PROCESSES IN A NETWORK SOCIETY
Переглядів: 47 | Завантажень: 52
PDF
Ірина Пархоменко
80-82
ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ ДО ПОДІЙ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ
Переглядів: 59 | Завантажень: 51
PDF
Ольга Шелюх, Ольга Андріянова
82-83
ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Переглядів: 65 | Завантажень: 86
PDF
Inna Kozubai, Anna Khadzhy
84-85
CRITICAL THINKING AS A SPRINGBOARD FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE
Переглядів: 79 | Завантажень: 52
PDF
Svitlana Bohdan, Tetiana Tarasiuk
86-88
SCIENTIFIC CONFERENCE COMMUNICATION FEATURES: REALITIES AND PROSPECTS
Переглядів: 45 | Завантажень: 43
PDF
Nataliia Cherkas
88-92
SUBSTANTIVE PREDICATIVES OF EVALUATION IN THE LITERARY TEXT
Переглядів: 48 | Завантажень: 45
PDF
Ольга В’юн; Марія Добрушина (Науковий керівник)
93-94
THE FEATURES OF FOLK AND LITERARY TALES IN A SHORT STORY «THE NIGHTINGALE AND THE ROSE» BY O. WILDE
Переглядів: 76 | Завантажень: 98
PDF
Viktoriia Timofieieva
95-96
THE MASK OF THE CHATTERTON AND THE ANONYMOUS OF W. SCOTT
Переглядів: 35 | Завантажень: 26
PDF
Святослав Баранов
97-98
ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСЕМЫ 'WOLF' В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Переглядів: 34 | Завантажень: 71
PDF
Ірина Гарбера
98-99
ПЕРИФЕРІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА
Переглядів: 69 | Завантажень: 37
PDF
Яна Музика, Анастасія Кузьменко
100-101
ТЕМПОРАЛЬНА МЕРЕЖА ЛІРИЧНИХ ТЕКСТІВ АМЕРИКАНСЬКОГО ГУРТУ TALKING HEADS
Переглядів: 54 | Завантажень: 53
PDF
Людмила Романюк; Світлана Богдан (Науковий керівник)
102-103
ТИПОЛОГІЧНІ КОНТЕКСТИ МОВЧАННЯ В ДРАМАТУРГІЙНИХ ТЕКСТАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Переглядів: 77 | Завантажень: 43
PDF
Alexei Cresniov, Daria Vynohradova
104-107
STAGES OF E-GOVERNMENT TECHNOLOGIES DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
Переглядів: 44 | Завантажень: 127
PDF
Наталія Карпчук, Богдан Юськів
108-111
КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА VS КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЛАДИ
Переглядів: 58 | Завантажень: 91
PDF
Юлія Руденко
111-116
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ЗАХИСТ ВІД ДЕСТРУКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Переглядів: 87 | Завантажень: 159
PDF
Eleonora Skyba
117-119
THE PHILOSOPHY OF LAW AS A TOOL OF OVERCOMING THE CRISES
Переглядів: 45 | Завантажень: 72
PDF
Віталій Шувалов
119-123
КОНЦЕПЦІЯ «ГОРНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ» СКОВОРОДИ: ДОГМАТИЧНО-ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПОГЛЯД
Переглядів: 64 | Завантажень: 123
PDF
Zhanna Antipova, Marina Fidirko
7-10
ACTIVATION OF STUDENT SPORTS - AN IMPORTANT OBJECTIVE OF PHYSICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION
Переглядів: 58 | Завантажень: 73
PDF
Nataliia Pokusai
10-12
ACTUALIZATION OF DIGITALIZATION EDUCATIONAL PROCESS HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF I-II LEVEL OF ACCREDITATION IN UKRAINE
Переглядів: 50 | Завантажень: 95
PDF
Lina Rybalko, Tanya Yopa, Andrian Ostapov
13-15
EDUCATE STUDENTS ON THE BASIS OF COMPETENCE APPROACH
Переглядів: 78 | Завантажень: 39
PDF
Anna Kurienkova
16-17
COMPETENCE-BASED APPROACH AS A WAY TO SOCIALIZE CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Переглядів: 81 | Завантажень: 39
PDF
Hanna Babicheva
18-22
MOTIVATION RESEARCH IN THE EFL CLASSROOM OF THE UKRAINIAN ARMY OFFICERS
Переглядів: 45 | Завантажень: 91
PDF
Nadiya Yurko, Iryna Styfanyshyn, Ulyana Protsenko
23-25
SELF-LEARNING ENGLISH: THE WAYS TO PROGRESS
Переглядів: 94 | Завантажень: 210
PDF
Taisiia Ponochovna-Rysak
25-26
PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS OF HOTEL AND CATERING INDUSTRY
Переглядів: 44 | Завантажень: 117
PDF
Roksolyana Shvay
27-28
WYCHOWANIE OSOBOWOŚCI TWÓRCZYCH
Переглядів: 40 | Завантажень: 30
PDF
Юрій Козловський, Ірина Козловська, Любов Дольнікова
28-30
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 50 | Завантажень: 67
PDF
Олег Суховірський
31-32
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ЧИТАННЯ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ «DAILY 5» В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 20 | Завантажень: 19
PDF
Олена Соловйова
32-34
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 35 | Завантажень: 72
PDF
Іванна Пекельник; Юлія Лимар (Науковий керівник)
35-37
ВИХОВАННЯ У СІМ’Ї ЯК ПЕРШООСНОВА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ЯК ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 213 | Завантажень: 119
PDF
Олена Попадич
37-39
ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 46 | Завантажень: 69
PDF
Ольга Нестеренко
39-41
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ
Переглядів: 61 | Завантажень: 115
PDF
Наталія Ткачова, Олена Казанська, Ольга Шевцова
41-44
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Переглядів: 92 | Завантажень: 260
PDF
Тетяна Яковишина
45-47
ДО ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ
Переглядів: 48 | Завантажень: 81
PDF
Олег Стечкевич
47-49
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗАСОБАМИ GOOGLE CLASSROOM У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 141 | Завантажень: 97
PDF
Тетяна Білущак
49-51
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ІГОР З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»
Переглядів: 52 | Завантажень: 85
PDF
Світлана Толочко
51-55
ІНТЕГРАЛЬНА ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Переглядів: 252 | Завантажень: 176
PDF
Вікторія Ходунова
55-56
КОМП’ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 61 | Завантажень: 75
PDF
Юлія Лимар
57-59
МЕТОДИ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 50 | Завантажень: 106
PDF
Михайло Козяр, Наталія Вовчаста
59-61
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Переглядів: 70 | Завантажень: 106
PDF
Тетяна Шаргун
61-63
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
Переглядів: 78 | Завантажень: 83
PDF
Наталя Свір
63-64
МІСЦЕ ОЦІНЮВАННЯ В ІСНУЮЧИХ КОНЦЕПЦІЯХ НАВЧАННЯ
Переглядів: 41 | Завантажень: 39
PDF
Євгенія Кочерга
64-66
МІСЦЕ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Переглядів: 53 | Завантажень: 96
PDF
Валерія Дячкова; Олександр Гура (Науковий керівник)
66-71
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ РОЗВИТКУ МЕТАКОГНІТИВНИХ ВМІНЬ, ЯК МЕТОДИЧНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Переглядів: 51 | Завантажень: 156
PDF
Ольга Просіна
71-75
OCAI ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ)
Переглядів: 79 | Завантажень: 280
PDF
Олена Кон
75-76
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКОЛОГИИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛИСЕМИИ)
Переглядів: 66 | Завантажень: 40
PDF
Ксенія Єргідзей
77-78
ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЛІЦЕЇСТІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ НАВЧАННЯ
Переглядів: 74 | Завантажень: 39
PDF
Анна Бугрін
79-80
ОЦІНЮВАННЯ ЯК НАВЧАННЯ: СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Переглядів: 87 | Завантажень: 973
PDF
Євгенія Якимчикас, Олена Даліба
81-86
ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 60 | Завантажень: 85
PDF
Марина Червоношапка
86-87
ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ BELLYDANCE-ФІТНЕСОМ
Переглядів: 78 | Завантажень: 71
PDF
Людмила Комарніцька, Ірина Завадська
87-89
ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
Переглядів: 74 | Завантажень: 71
PDF
Уляна Кушпіт
89-91
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ
Переглядів: 41 | Завантажень: 67
PDF
Наталія Дудко
91-93
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Переглядів: 69 | Завантажень: 43
PDF
Микола Євтух
93-94
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Переглядів: 41 | Завантажень: 80
PDF
Д. Біда
95-96
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ У STEM-ОСВІТІ РЕСУРСАМИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТУ «КОЛОСОК»
Переглядів: 45 | Завантажень: 145
PDF
Галина Бучківська, Валентина Греськова, Алла Григор’єва
97-100
СЕРЕДОВИЩЕ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ЗАСАДАХ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 64 | Завантажень: 98
PDF
Валентина Тюріна, Ірина Данченко
100-102
СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СУЧАСНА НАУКА
Переглядів: 46 | Завантажень: 180
PDF
Анастасія Каплієнко; Ольга Літовченко (Науковий керівник)
102-104
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО І КОМАНДНИЙ ПІДХІД В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ
Переглядів: 171 | Завантажень: 98
PDF
Олег Черниш
104-107
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО МЕДІАПРОСТОРУ
Переглядів: 69 | Завантажень: 104
PDF
Ірина Котяш
107-111
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ
Переглядів: 92 | Завантажень: 112
PDF
Валентина Барановська, Микола Балух
112-114
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Переглядів: 72 | Завантажень: 74
PDF
Світлана Кульбіда
114-119
ФУНЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ РЕФОРМУВАННЯ
Переглядів: 615 | Завантажень: 362
PDF
Ірина Ключковська, Ірина Савка, Тетяна Якимович
120-122
ПРИНЦИПИ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ДЛЯ СТУДЕТІВ
Переглядів: 71 | Завантажень: 61
PDF
Olha Fliadzhynska, Anastasiya Prytychenko; Halyna Chyhryna (Науковий керівник)
6-9
ANTI-CORRUPTION DISCLOSERS AND THEIR ROLE IN COMBATING AGAINST CORRUPTION IN UKRAINE
Переглядів: 72 | Завантажень: 44
PDF
Veronika Savela
9-10
AVIATION ACCIDENT INVESTIGATION: SEARCH AND RESCUE
Переглядів: 34 | Завантажень: 84
PDF
Viktoriia Sysoieva, Natalia Semchuk
11-12
AVIATION AND CRIMINAL JURISDICTION
Переглядів: 71 | Завантажень: 50
PDF
Volodymyr Ivantsov
12-13
CONCEPT «STATE POLICY» AND «PUBLIC POLICY»: CONFORMITY OR DIFFERENCE
Переглядів: 43 | Завантажень: 71
PDF
Daria Braun, Eleonora Skyba
13-15
GENDER STEREOTYPES IN THE UKRAINIAN SOCIETY
Переглядів: 58 | Завантажень: 133
PDF
Артем Пірог; Євген Щербина (Науковий керівник)
16-18
АСПЕКТИ БЕЗОПЛАТНОСТІ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ
Переглядів: 67 | Завантажень: 108
PDF
Вікторія Масалітіна
18-20
ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
Переглядів: 38 | Завантажень: 71
PDF
Олександра Ковальова; Євген Щербина (Науковий керівник)
20-22
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ
Переглядів: 60 | Завантажень: 118
PDF
Катерина Данченко
23-24
НАСИЛЬНИЦЬКЕ ДОНОРСТВО
Переглядів: 158 | Завантажень: 114
PDF
Светлана Мельник
25-26
ОГРАНИЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ: МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Переглядів: 48 | Завантажень: 70
PDF
Ірина Літвінова, Кулаксиз Цветеліна
27-29
ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
Переглядів: 56 | Завантажень: 198
PDF
Тетяна Лисько, Давид Чікунов
29-31
ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Переглядів: 42 | Завантажень: 111
PDF
Тетяна Лисько, Владислав Савонік
32-33
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПОВІТРЯНИХ ПОЛЬОТІВ
Переглядів: 73 | Завантажень: 155
PDF
Олександр Ілларіонов
34-37
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Переглядів: 50 | Завантажень: 67
PDF
Лілія Гондурак
38-41
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Переглядів: 51 | Завантажень: 125
PDF
Анастасія Сорокіна; Андрій Лапкін (Науковий керівник)
42-45
ПРОКУРАТУРА ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ТА ПОРІВНЯННЯ ІЗ УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
Переглядів: 88 | Завантажень: 125
PDF
Дар’я Чепіга; Олена Лахова (Науковий керівник)
45-49
ФОНОСКОПІЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
Переглядів: 120 | Завантажень: 156
PDF
Віталія Гута
49-52
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ (Ч. 2 СТ. 191 КК УКРАЇНИ)
Переглядів: 109 | Завантажень: 104
PDF
Ірина Арсененко, Олег Байтеряков, Лариса Донченко, Ірина Донець, Ольга Левада
53-58
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРСТВА У ТЕРИТОРІАЛЬНО-ТУРИСТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Переглядів: 40 | Завантажень: 90
PDF
Любомир Царик, Петро Царик, Ігор Кузик
58-63
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ» ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗБУДОВІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ
Переглядів: 71 | Завантажень: 134
PDF
Маргарита Блищик, Дар'я Передерій, Ольга Шелудько; Юлія Хрущ (Науковий керівник)
63-65
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНЇ
Переглядів: 49 | Завантажень: 104
PDF
O. Pidlisna
66-67
ADAPTATION OF INDUSTRIAL AREAS TO ENHANCE THE CREATIVITY OF THE KHARKIV URBAN ENVIRONMENT
Переглядів: 56 | Завантажень: 34
PDF
Kseniya Katrichenko; Olena Gonchar (Науковий керівник)
67-68
CONCEPT OF FUNCTIONAL COMFORT IN DESIGN OF EDUCATIONAL SPACE OF THE HIGH SCHOOL
Переглядів: 64 | Завантажень: 75
PDF
Aslanyan Misak Levon, Evgenia Kalantaryan
69-71
THE ILLUSTRATIONS OF THE FAIRY TALE IN KOJOYAN'S ART
Переглядів: 24 | Завантажень: 85
PDF
Роман Стеф’юк
72-76
ДЕРЕВ’ЯНІ ПРИДОРОЖНІ ХРЕСТИ ГУЦУЛЬЩИНИ
Переглядів: 67 | Завантажень: 116
PDF
Оксана Дячок
76-78
МОДЕРНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ У СУЧАСНІЙ ХРАМОВІЙ АРХІТЕКТУРІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
Переглядів: 53 | Завантажень: 108
PDF
Олександр Томах; Наталія Рябуха (Науковий керівник)
79-81
СПЕЦИФІКА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ПІАНІСТА НАД ТВОРОМ ДЛЯ ГОЛОСУ І ФОРТЕПІАНО «ДОРОГА» ІГОРЯ ГАЙДЕНКА
Переглядів: 123 | Завантажень: 44
PDF
Anna Sakhnenko; Sergiy Lazorenko (Науковий керівник)
82-84
APPROACHES TO THE CROSSFIT USE IN PROFESSIONAL-ORIENTED PHYSICAL EDUCATION OF AGRICULTURAL SPECIALTY STUDENTS
Переглядів: 53 | Завантажень: 91
PDF
Olena Zemlyanska, Andrii Kovtun, Terziiev Viacheslav
85-87
EMERGENCY SITUATIONS IN THE POWER LINES
Переглядів: 63 | Завантажень: 95
PDF
Yehor Polyvanov; Oleksii Horpynych, Nataliia Kondratiuk (Науковий керівник)
87-89
IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF PHYSICAL CULTURE AND TREATMENT-PREVENTIVE NUTRITION
Переглядів: 43 | Завантажень: 83
PDF
Andrii Kovtun, Olena Zemlyanska, Maksym Kovtun
90-92
INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGIES FOR NOISE REDUCTION IN PAPER PRODUCTION
Переглядів: 62 | Завантажень: 82
PDF
Natalya Prakhovnik, Olena Zemlyanska, Vladyslav Kolomiichuk
92-93
PSYCHOLOGY OF LABOR SAFETY
Переглядів: 50 | Завантажень: 89
PDF
Natalya Prakhovnik, Olena Zemlyanska, Stanislav Skripko
94-96
THE EVALUATION OF THE UNSAFE AND HARMFUL FACTORS DURING THE OPERATION OF THE TRANSFORMERS AND ELECTRIC MOTORS OF OWN POWER STATION REQUIREMENTS
Переглядів: 52 | Завантажень: 71
PDF
Дмитро Білан, Ярослав Липка
96-98
ПРОБЛЕМА ЩОДО РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ НВЗ МВС УКРАЇНИ
Переглядів: 39 | Завантажень: 93
PDF
Маргарита Чоботько, Ігор Чоботько
98-101
РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ У ДЗЮДОЇСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІГОР ДЗЮДО З ВИКОРИСТАННЯМ ФІТБОЛІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
Переглядів: 62 | Завантажень: 106
PDF