II International Scientific and Practical Conference «RICERCHE SCIENTIFICHE E METODI DELLA LORO REALIZZAZIONE: ESPERIENZA MONDIALE E REALTÀ DOMESTICHE»
II International Scientific and Practical Conference «RICERCHE SCIENTIFICHE E METODI DELLA LORO REALIZZAZIONE: ESPERIENZA MONDIALE E REALTÀ DOMESTICHE»

II Міжнародна науково-практична конференція • 26.11.2021 • Відень, AUT

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа оподаткування, облік і аудит; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Соціальна робота та соціальне забезпечення; Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону.
Том 2: Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство; Харчове виробництво та технології; Загальна механіка та механічна інженерія; Енергетика та енергетичне машинобудування; Екологія та технології захисту навколишнього середовища; Комп'ютерна та програмна інженерія; Системний аналіз, моделювання та оптимізація; Інформаційні технології та системи; Електроніка та телекомунікації; Транспорт та транспортні технології; Соціологія та статистика; Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Історія, археологія та культурологія; Архітектура та будівництво; Культура та мистецтво.
Том 3: Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Фармація та фармакотерапія.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-3-471-37241-8 | Google Scholar, CrossRef, ORCID, OUCI, OpenAIRE | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Сертифікати учасників доступні за посиланням: переглянути.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ конференцію сертифіковано Euro Science Certification Group за стандартом SCC-2000
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Весь випуск
Band 1 Band 2 Band 3
Світлана Онешко , Олексій Бондаренко
КОМПЛЕКСНИЙ КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
Ольга Білик , Ігор Шкарлат
РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ НАСТРОЇВ МОЛОДІ
Переглядів: 1 | Завантажень: 1
PDF
Аліна Крівенцева
ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРУКТУРА ІНВЕСТУВАННЯ В ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Юлія Заволока , Андрій Івко , Маринаа Сідненко
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕРТИВИ
Переглядів: 1 | Завантажень: 1
PDF
Карина Тростянська , Валерія Кравченко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ
Переглядів: 7 | Завантажень: 1
PDF
Артем Назарко , Євгеній Гавриленко , Вікторія Гусєва-Божаткіна
МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ПІДХОДИ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Лідія Джанумова , Олена Оскома
МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Олександр Лозовський , Владислав Саприкін
ОНЛАЙН-БІЗНЕС ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Valeriia Volkova; Tetiana Dmytrenko (Науковий керівник)
ENTWICKLUNG VON VIRTUAL ASSET MINING IM NATIONALEN WIRTSCHAFTSSYSTEM DER UKRAINE
Переглядів: 2 | Завантажень: 2
PDF
Анна Лукіша ; Тетяна Стеценко (Науковий керівник)
БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Олександр Ємельянов
ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ДОЦІЛЬНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗА РАХУНОК БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 1
PDF
Галина Матвієнко
ВПЛИВ ВІДКРИТИХ ДАНИХ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Переглядів: 1 | Завантажень: 1
PDF
В. Волкова ; Т. Дмитренко (Науковий керівник)
РИЗИКИ ВІД МАЙНІНГУ КРИПТОВАЛЮТ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Анна Чумак ; Ольга Федорченко (Науковий керівник)
ТРИРІВНЕВА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Н. Ситник , І. Гаврецька
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 0
PDF
Vladyslav Kuz ; Inna Shevchuk (Науковий керівник)
DETERMINANTS OF ENERGY SECURITY OF UKRAINE
Переглядів: 2 | Завантажень: 2
PDF
Iryna Zrybnieva , Kateryna Zrybnieva
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF NEGOTIATION
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Оксана Маланчук ; І. Матвєєнко (Науковий керівник)
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Дмитро Трипольський ; Леся Прудиус (Науковий керівник)
ЕВОЛЮЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Сергій Ткач ; Катерина Бачинська (Науковий керівник)
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Тетяна Чисневич ; Марина Гончаренко (Науковий керівник)
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Тетяна Тищенко , Олена Гречаник
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЗАСОБАМИ КОМПЛЕКСНО-ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Інна Аракелова
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УКРАЇНІ
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Arina Lupu
CONSTITUTIONAL PROCEDURE: COMPARATIVE ANALYSIS AND EUROPEAN EXPERIENCE FOR UKRAINE
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Alexei Maxurov
SCHWERPUNKTE DER NORM IM VERWALTUNGSVERFAHREN ÖSTERREICH
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Микита Богачьов , Євгенія Копиця
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ КОСМІЧНОГО СМІТТЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Марина Міхровська
ЕЛЕКТРОННИЙ ПАРЛАМЕНТ, ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД, ЕЛЕКТРОННИЙ СУД ТА ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК СКЛАДОВІ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Микита Богачьов ; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
ЗАБОРОНА ЦИРКІВ З ТВАРИНАМИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ, ПЕРСПЕКТИВА, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Дарина Зубко , Євгенія Копиця
КЛІМАТИЧНИЙ ЗАКОН ЄС: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Олена Салманова
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Анна Вишняк ; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ СПЕЦІАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Марина Вірич ; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 0
PDF
Ганна Бровенко ; Артем Іванов (Науковий керівник)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Дмитро Паламарчук
ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЧЕРЕЗ ОСОБЛИВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ НА ПРИКЛАДІ УГОРЩИНИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Тетяна Лоза
ПРОБЛЕМАТИКА ПРЕДМЕТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Яна Гусєва ; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З МЕДИЧНИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Олександр Юріков
СЛІДЧИЙ ЯК СЛУЖБОВА ОСОБА, ЯКА ЗАЙМАЄ ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ, У ЗМІСТІ СТ. 368, 368-5, 369 і 382 КК УКРАЇНИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Любов Білошенко ; Н. Юзікова (Науковий керівник)
ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ ДО ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Дарина Зубко ; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ КЛІМАТИЧНИХ БІЖЕНЦІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Аміна Кулакова ; Василь Вербовий (Науковий керівник)
КОМУНІКАЦІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Павло Слісар
КООРДИНАЦІЯ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ ПРОТИВНИКА В ОПЕРАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ІГОР
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Артем Кривцов , Денис Крівцов , Олена Царенко
РОЛЬ НАГОРОДНОЇ ФАЛЕРИСТИКИ В КОМАНДУВАННІ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА
Переглядів: 4 | Завантажень: 2
PDF
Олена Ходаніцька , Оксана Шевчук , Олеся Ткачук
ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА ПРОЦЕСИ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ГРЕЧКИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Олена Ярис
ЗАСЕЛЕНІСТЬ ГОРОБЦЯ ПОЛЬОВОГО (PASSER MONTANUS LINNAEUS, 1758) У ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЛЯХ ШИРОКОЛИСТЯНИХ ЛІСІВ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Константин Мидловец , Виктория Струк ; Вера Шех (Науковий керівник)
МЕТАБОЛИЗМ 1,25‒ДИГИДРОКСИХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Оксана Мацюк
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФЛОРИ УРМАНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Дарʼя Стрихар ; Сергій Крамаренко (Науковий керівник)
ВПЛИВ РОКУ ОПОРОСУ НА ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ МЕРТВОНАРОДЖЕННЯ ПОРОСЯТ
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
Тетяна Черемська , Марина Колеснікова , Світлана Юрченко , Анна Чернова
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ДЕСЕРТІВ МОЛОЧНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ БОРОШНА КРУП
Переглядів: 1 | Завантажень: 1
PDF
Олександра Нєміріч , Ігор Устименко , Андрій Гавриш , Руслан Дорошкевич
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО НАПІВФАБРИКАТУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Nataliia Huliieva
ANALYSIS OF OPTICAL AND INDUCTIVE SENSORS
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Viacheslav Okhrimenko, Iryna Shcherbak, Yevhenii Prykhodko
APPROCHE SYSTÉMIQUE DE L'ANALYSE DES MÉTHODES DE CALCUL DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Сергій Місюра , Кирило Дегтярьов , Денис Крютченко , Альона Маліхіна
НЕСТАЦІОНАРНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ШАРУВАТИХ КОМПОЗИТНИХ ОБОЛОНОК ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 0
PDF
M. Repin, O. Tverda, K. Tkachuk, A. Bondarenko, V. Huminskyi
STRATEGIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Софія Базюк ; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
ЮРИДИЧНА ВIДПОВIДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШEННЯ ЛIСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
А. Золотоверхий
АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ВЕБ-ФОРУМУ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВМІСТОМ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Анна Вечірська , Ірина Вечірська
АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ АЛГЕБРИ ПРЕДИКАТІВ ДЛЯ ОЦІНЕННЯ ЯКОСТІ СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Інна Назарага , Ярослав Назарага
ПРИКЛАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ПОКАЗНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ ТА АЛГОРИТМУ НА ОСНОВІ МАТРИЧНОЇ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ
Переглядів: 2 | Завантажень: 0
PDF
Юлія Вальтер ; Оксана Білошицька (Науковий керівник)
ПРОГНОЗУВАННЯ ЛІКУВАННЯ РАБДОМІОСАРКОМ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ДІТЕЙ НА ОСНОВІ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Анатолій Дімов ; Ірина Бугаєва (Науковий керівник)
ПРОЕКТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЕЛЬНОГО ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Ганна Краліна , Нікіта Баков
РОЛЬ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Євгенія Падалко ; Олександр Галат (Науковий керівник)
СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГНУЧКИХ РАДІАЦІЙНО-СТІЙКИХ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ МОДУЛІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Tetiana Tarasiuk
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A KEY FACTOR IN THE TRANSPORT SAFETY DEVELOPMENT
Переглядів: 3 | Завантажень: 0
PDF
Svitlana Artemenko , Yulia Podkovko
INFORMATIONAL MANIPULATION OF THE SOCIAL CONSCIOUSNESS THROUGH THE SOCIAL MEDIA
Переглядів: 3 | Завантажень: 0
PDF
Ірина Грень ; Тетяна Лапан (Науковий керівник)
ІНКЛЮЗІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Tetiana Golub
NATURAL LANGUAGE PROCESSING: FORMATS AND PIPELINE
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Ілона Гето ; Ю. Заза (Науковий керівник)
ГЕНЕЗИС НІЗАРА КАББАНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Діана Клаптій , Алла Сітко
ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ «СТРАХ» ТА «ТРИВОГА» У РОМАНІ ДЕНА БРАУНА «ІНФЕРНО»
Переглядів: 3 | Завантажень: 1
PDF
Валерія Богдан , Алла Сітко
ПЕРЕДАЧА НАЦІОНАЛЬНО-МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Denys Bakirov ; Oleksansr Filonenko (Науковий керівник)
CONSENT OR CONTEST? DATING APPS AND SEXUAL CHOICE
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Владимир Шедяков
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ В АРСЕНАЛЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ»
Переглядів: 8 | Завантажень: 2
PDF
Марина Мазур
ОСОБИСТІСТЬ ЯК АВТОНОМНИЙ СУБ’ЄКТ В АТЕЇСТИЧНОМУ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ ЖАНА-ПОЛЯ САРТРА
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Svetlana Esbergenova
AGRARIAN CULTS IN THE AGRICULTURAL PROGRAMS OF THE KARAKALPAKS
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Микола Приходько
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОКІЛ» НА ЗЛАМІ 19-20 СТОЛІТТЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Людмила Лукашева ; Світлана Садовенко (Науковий керівник)
ФЕНОМЕН ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М.М. СИНЕЛЬНИКОВА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Наnna Shpakova , Iryna Hlushchenko
TECHNOLOGISCHE ANSÄTZE ZUR SANIERUNG VON STAHLBETONRAHMENELEMENTEN
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Ольвіта Жежеря
БІОНІКА, ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
І. Коротун , І. Фодчук
ЕТНОРЕЛІГІЙНА АРХІТЕКТУРА ЧЕРНІВЦІВ: ГЕНЕЗА І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
О. Вільгуцька
ВИХОВАННЯ ДИТЯЧОГО СПІВОЧОГО ГОЛОСУ НА УРОКАХ ВОКАЛУ В УЧНІВ ДМШ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Галина Тобілевич , Оксана Дячок
КАМЕРА-ОБСКУРА У ЗАРОДЖЕННІ МИСТЕЦТВА ФОТОГРАФІЇ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Михайло Бокотей
ПРЕМІЯ ПРОФЕСОРА АНДРІЯ БОКОТЕЯ ДЛЯ МОЛОДИХ ХУДОЖНИКІВ СКЛЯРІВ: ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТА ПРОМОЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА СКЛА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Vasyl Chubar
ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE PROCESS OF PROFILE LEARNING OF TECHNOLOGIES OF TRANSFORMATIVE ACTIVITY
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Parvana Imanova
COOPERATION OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION WITH THE FAMILY IN THE EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Переглядів: 2 | Завантажень: 1
PDF
Elena Tkachenko , Pathan Muskan Khan Shakur Khan
INTERCULTURAL CONTACTS RESULTS AS A WHOLE AND AMONG FOREIGN STUDENTS AS WELL AS THEIR INFLUENCE ON PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE STUDENTS’ EDUCATION
Переглядів: 2 | Завантажень: 1
PDF
Nataliia Sarnovska
THE DOMINANT ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE AGE OF GLOBALIZATION
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Sevinj Huseynova
THE ROLE OF BILINGUALISM IN COMPLETE MASTERY OF FOREIGN LANGUAGE
Переглядів: 2 | Завантажень: 0
PDF
Alina Kruk
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ESP TEACHING
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Тетяна Бігій , Олена Літіченко
ДЕКОРАТИВНИЙ ДРІТ ЯК ЗАСІБ КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Ірина Шмиголь , Наталія Литвин
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З БІОЛОГІЇ В УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Лідія Вовчук , Марина Петрунь , Олена Попадич
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК УМОВА ЇХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Ольга Нестеренко
ДО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Таліна Хлєбнікова , Катерина Стрельченко
ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Ірина Олійник , Лілія Сандига
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Марина Антонівська
ПРОЦЕС ТА СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Тетяна Агєєнко
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОПІШНЯНСЬКОЇ ТА КОСІВСЬКОЇ КЕРАМІКИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Оксана Буц ; Анатолій Конох (Науковий керівник)
СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДО РОБОТИ З ОСОБАМИ ГЕРОНТОЛОГІЧНОГО ВІКУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Катерина Попова ; Максим Гон (Науковий керівник)
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХ ГАРМОНІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ІНШОСТІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Ярослав Власенко ; Вікторія Ворожбіт-Горбатюк (Науковий керівник)
ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 – СОЦІАЛЬНІ, ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Олеся Чернякова , Оксана Деркач
DYNAMIC POSTURAL – ЯК РЕСУРС ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО І ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Dmytro Darahan ; T. Korobkina (Науковий керівник)
THE PHENOMENA OF PHOBIAS IN WORKS OF JUNJI ITO
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Ксенія Андросович
АНОТАЦІЯ МЕТОДИКИ ТЬЮТОРСЬКОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Olha Bohachova, Ken-Charles Chizoba, Dorothy Ekeng
ASSESMENT OF GOOD PERSONAL HYGIENE IN RELATION TO COVID-19 PANDEMIC AMONGST STUDENTS IN KHARKIV
Переглядів: 2 | Завантажень: 0
PDF
Sherozakhon Sultonova , Din Mohammad , Khamid Karimov , Kodirjon Boboyev , Khamida Kazakbayeva
CLINICAL-HEMATOLOGICAL FEATURES OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Effiong Kubiat ; Iryna Savytska (Науковий керівник)
FACIAL NERVE PALSY IN PATIENTS WITH COVID-19
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Kateryna Pivtorak , Irina Fedzhaga , Natalya Pivtorak
FEATURES OF MEDICAL CORRECTION OF CHRONIC PANCREATITIS WITH GASTRIC HYPERACIDALITY SYNDROME AND OBESITY
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Yuliia Zhyvoronko, Alla Khokhla, Oksana Ivanochko
INDICATORS ANALYSIS OF MEDICAL STUDENTS’ PHYSICAL DEVELOPMENT DURING PANDEMIC OF COVID 19
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
Ya. Voitiv, D. Zhytnyk
METHOD FOR PREDICTING ANASTOMOTIC DEHISCENCE OF HOLLOW DIGESTIVE ORGANS
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
S. Rykov, S. Mohilevskyi, S. Lytvynenko
NEW RISK FACTORS FOR HEMOPHTHALMOS AFTER VITREORETINAL SURGERY IN CASES OF DIABETIC RETINOPATHY AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Oleksandr Saveliev, Yelyzaveta Tsan; Nataliia Hlazkova (Науковий керівник)
THE IMPACT OF DISTANCE LEARNING ON PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Olga Palamarchuk
THE USE OF DEEP DIAPHRAGMATIC BRETHING IN THE BIOLOGICAL FEEDBACK MODE AS A MEANS OF CORRECTING THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF JUNIOR MEDICAL STUDENTS
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Катерина Ліщук , Віра Шупер
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СВОЄЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Маріанна Немеш
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ТІЛА З ЦЕНТРАЛЬНОЮ ГЕМОДИНАМІКОЮ У ЖІНОК З НАДМІРНОЮ ВАГОЮ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Андрій Сенчук , Дар'я Орленко ; Богдан Мурашевич (Науковий керівник)
ВІРУЛІЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ З ІММОБІЛІЗОВАНИМ АКТИВНИМ ХЛОРОМ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Кирило Коляда , Руслан Фоменко ; Алла Дзиза , Андрій Лупир (Науковий керівник)
МІКРОБІОМ НОСОГЛОТКИ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПАТОГЕНЕЗІ ХВОРОБ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Ігор Сергета
ОСОБЛИВОСТІ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ПСИХОГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Інна Юзвик , Віра Шупер
ПАТОГЕНЕЗ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Ірина Хоменко , Олеся Гульчій , Олександра Івахно , Ярослав Першегуба
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Вячеслав Грищенко
РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: СИМПТОМАТИКА ОСНОВНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМ, ДІАГНОСТИЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Т. Сандуляк
СТАНИ РИЗИКУ НЕКРОТИЗУЮЧОГО ЕНТЕРОКОЛІТУ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ.
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Олександра Івасюк , Олена Остапчук ; Наталія Стучинська , Павло Бардов , Ірина Новікова (Науковий керівник); Анна Лозинська
ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ У КОСМЕТОЛОГІЇ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Marharyta Chobotko , Ihor Chobotko , Vlаdyslаv Lаstovkin , Viktor Schаstlyvеts
CONVERGENCE OF DIGITAL TECHNOLOGY AND JUDO COMPETITIVE PRACTICE
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Lyudmyla Antypenko, Oleksii Antypenko, Sergiy Kovalenko
MOLECULAR DOCKING OF [1,2,4]TRIAZOLO [1,5-c]QUINAZOLINES TO SARS-CoV-2 NON-STRUCTURAL PROTEIN 3 MACRODOMAIN (6YWM)
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Lyudmyla Antypenko, Tetiana Brytanova
TIKTOK VIDEOS FOR THE PURPOSE OF TEACHING AND STUDYING PHARMACEUTICAL SCIENCES
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF