I International Scientific and Practical Conference «THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH»
I International Scientific and Practical Conference «THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH»

I Міжнародна науково-практична конференція • 30.04.2021 • Сеул, KOR

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Cоціальна робота та соціальне забезпечення; Міжнародні відносини; Право та міжнародне право; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Пожежна та цивільна безпека; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство; Хімія, хімічна та біоінженерія; Технології легкої та деревообробної промисловості; Загальна механіка та механічна інженерія; Електроніка та телекомунікації; Енергетика та енергетичне машинобудування; Екологія та технології захисту навколишнього середовища; Комп'ютерна та програмна інженерія; Системний аналіз, моделювання та оптимізація; Інформаційні технології та системи; Транспорт та транспортні технології; Фізико-математичні науки.
Том 2: Соціологія та статистика; Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Архітектура та будівництво; Культура та мистецтво; Географія та геологія
.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-89-5764-767-7 | Google Scholar, CrossRef, ORCID, OUCI, OpenAIRE | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Для завантаження збірника, натисніть на кнопку відповідного тома нижче.

✔️ конференцію внесено в перелік Міжнародних наукових конференцій ResearchBib
✔️ конференцію сертифіковано Euro Science Certification Group за стандартом SCC-2000
✔️ зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері управління МОН України)

Весь випуск
1권 2권
Мухаббатхон Мирзакаримова
ВАЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Переглядів: 44 | Завантажень: 72
PDF
І. Якимишин
ВПЛИВ COVID-19 НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН СВІТУ
Переглядів: 784 | Завантажень: 443
PDF
Павло Блохін
НЕГАТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ МИРОТВОРЕННЯ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ
Переглядів: 32 | Завантажень: 57
PDF
Ольга Соломка
СТАН ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 38 | Завантажень: 69
PDF
Наталія Онищенко , Тетяна Лозова
СТРУКТУРНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 34 | Завантажень: 62
PDF
Веньлян Чжоу
СУТЬ КИТАЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»
Переглядів: 79 | Завантажень: 133
PDF
Євген Назаров ; О. Беленкова (Науковий керівник)
MODERN TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION – BIM TECHNOLOGY
Переглядів: 46 | Завантажень: 81
PDF
Олег Кузьмін , Оксана Юринець
ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ, ЯКІ ПОСТАЮТЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ УРГЕНТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 44 | Завантажень: 37
PDF
Олександр Ємельянов
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 65 | Завантажень: 71
PDF
Руслан Юрків
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТНОГО ПІДХОДУ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 56 | Завантажень: 60
PDF
Галина Грінберг
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Переглядів: 35 | Завантажень: 68
PDF
Sergiy Berenda, James Junior
FORMATION OF CORPORATE CULTURE IN MULTINATIONAL COMPANIES (HEALTH INDUSTRY)
Переглядів: 78 | Завантажень: 124
PDF
Ігор Силка ; Вікторія Черепанова (Науковий керівник)
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ СТРУКТУР ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 33 | Завантажень: 67
PDF
Наталія Степаненко ; Тетяна Зінчук (Науковий керівник)
ІНСТРУМЕНТИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ ТА ЇЇ РЕЦЕСІЇ
Переглядів: 46 | Завантажень: 86
PDF
Анастасія Сохацька ; Анна Грищук (Науковий керівник)
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 53 | Завантажень: 87
PDF
Лариса Головіна ; Олена Бурцева (Науковий керівник)
УКРАЇНА НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Переглядів: 33 | Завантажень: 116
PDF
Ольга Каліцун ; Віра Максимець (Науковий керівник)
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ СЛУЖБ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
Переглядів: 30 | Завантажень: 65
PDF
알렉세이 막수 로프
법적 조정의 메커니즘 대한민국의 입법안에
Переглядів: 27 | Завантажень: 62
PDF
Oleksandra Andreieva
QUALITATIVE SECONDARY DATA ANALYSIS AS A MEANS OF SYSTEMATIZATION AND UNIFICATION OF THE LEGAL DOCTRINE
Переглядів: 76 | Завантажень: 130
PDF
Максим Фесенко ; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН НА ДОДЕРЖАННЯ НОРМ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Переглядів: 65 | Завантажень: 97
PDF
Артем Кривцов ; Олена Царенко (Науковий керівник)
ДЕРЖАВНІ ДІЯЧІ-ПРАВНИКИ XVIII-XXI СТОЛІТТЯ В СУЧАСНІЙ НУМІЗМАТИЦІ
Переглядів: 44 | Завантажень: 66
PDF
Каріна Шовкопляс , Л. Гринько
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ
Переглядів: 37 | Завантажень: 72
PDF
Наталія Оніщенко , Сергій Сунєгін
МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ: ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Переглядів: 163 | Завантажень: 132
PDF
Галина Вашека
ОГЛЯДИ ВИТРАТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Переглядів: 62 | Завантажень: 88
PDF
Тетяна Лавриненко , Інна Горіславська
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК УЧАСНИКІВ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ
Переглядів: 27 | Завантажень: 62
PDF
Дарина Демидова ; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
Переглядів: 45 | Завантажень: 101
PDF
Анастасії Лазуренко
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНВЕНТЕРИЗАЦІЇ ЛІСІВ В УКРАЇНІ
Переглядів: 59 | Завантажень: 79
PDF
Богдан Буглак
РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: УРОКИ ПАНДЕМИИ
Переглядів: 30 | Завантажень: 62
PDF
Валентина Петрушевська
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ СТАРОСТИ В УКРАЇНІ
Переглядів: 23 | Завантажень: 67
PDF
Дарина Маланчук ; Тетяна Маланчук (Науковий керівник)
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ РОЗШИРЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ КОРЕЯ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Переглядів: 37 | Завантажень: 84
PDF
Світлана Лясковська
ЛЮДИНА В БЕЗПЕКОВОМУ ВИМІРІ: ІСТОРИЧНІ ПАРАДИГМИ
Переглядів: 34 | Завантажень: 89
PDF
Марина Алексєєва ; В. Дубінін (Науковий керівник)
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ПОЖЕЖНОЇ, ТЕХНОГЕННОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Переглядів: 67 | Завантажень: 80
PDF
Vladyslav Honcharenko , Vadym Sokolenko
CHARACTERISTICS OF THE FACTORY STAFF MICROBIOTA SPECIALIZING ON THE PRODUCTION OF MEAT AND EGGS
Переглядів: 35 | Завантажень: 71
PDF
Askar Kholliyev , Oltinbek Ramazonov , Elbek Qodirov
DRY RESISTANCE OF MEDIUM FIBER VARIETIES OF COTTON PLANT
Переглядів: 27 | Завантажень: 108
PDF
Vita Kucher , Svitlana Sokolenko , Yuliana Sokolenko
INDICATORS OF THE MICROBIOTA OF THE HANDS OF UNIVERSITY STUDENTS
Переглядів: 52 | Завантажень: 44
PDF
Альона Козючко , Валентина Гавій
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА РЕГУЛЯТОРУ РОСТУ ВИМПЕЛ НА ОКРЕМІ ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СОЇ СОРТУ АННУШКА У ФАЗІ ЦВІТІННЯ
Переглядів: 85 | Завантажень: 122
PDF
Ruslan Tykhenko
REGIONAL ASPECTS OF CONSERVATION UNPRODUCTIVE AND DEGRADED LANDS
Переглядів: 34 | Завантажень: 71
PDF
Oleksandr Kholodnyak , Svitlana Pavlova
THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF PLANT GENETIC RESOURCES
Переглядів: 39 | Завантажень: 97
PDF
Ігор Масик , Андрій Дерконос , Юрій Глущенко , Максим Коваль , Юрій Пилипенко
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЩІЛЬНІСТЬ ҐРУНТУ ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Переглядів: 56 | Завантажень: 76
PDF
Людмила Гаврилюк , Михайло Круть
ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Переглядів: 65 | Завантажень: 78
PDF
Олександра Шкарупа ; Олена Бордюгова (Науковий керівник)
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ МІСТА СТАРОБІЛЬСЬК
Переглядів: 37 | Завантажень: 64
PDF
Христина Гуцул ; Ірина Іваненко (Науковий керівник)
ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТИ ФОТОКАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЦИНК(ІІ) ОКСИДУ ПРИ ПОВТОРНОМУ ВИКОРИСТАННІ
Переглядів: 33 | Завантажень: 60
PDF
К. Саттаров, А. Жанкоразов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ
Переглядів: 32 | Завантажень: 60
PDF
Нормурод Файзуллаев , Фирдавсий Буронов
ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КАТАЛИЗАТОРА В СИНТЕЗЕ ВИНИЛАТЦЕТАТА ИЗ ЭТИЛЕНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОСИТЕЛЬЯХ
Переглядів: 39 | Завантажень: 66
PDF
Саодат Мирсалимова , Дилноза Салиханова , Муслима Карабаева , Жахоной Масодикова
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИТ
Переглядів: 36 | Завантажень: 67
PDF
Катерина Полєвик ; Тамара Панасенко (Науковий керівник)
ІЗОТАХОФОРЕЗ
Переглядів: 25 | Завантажень: 54
PDF
Шохида Хамдамова , Муқаддам Тожимаматова
ПРОЦЕСС ИЗВЛЕЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ МАГНИЯ ИЗ МИНЕРАЛОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШОРСУ
Переглядів: 45 | Завантажень: 0
Sherzod Korabayev , Fayzirakhmon Kozakov , Ismoil Sharifjonov , Shaxlo Abdulhakova
ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF THE COARSE CALICO FABRIC
Переглядів: 35 | Завантажень: 82
PDF
Maftuna Mirzanajotova , Dilbar Alieva
INVESTIGATION OF THE UNEVENNESS OF THE PILE HEIGHT LENGTH IN COMPLEX FABRICS
Переглядів: 68 | Завантажень: 75
PDF
Nataliia Botsva , Denys Sichevyi , Danel Eryomenko , Ivan Prokopenko , Tetiana Botsva
IMPEDANCE HRV REGISTRATION PROTOTYPE
Переглядів: 36 | Завантажень: 48
PDF
Anatoliy Bulat , Sergiy Oparin , Leonid Kholyavchenko , Sergey Davydov
METHOD OF CALCULATING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE PLASMA-CHEMICAL CONVERSION PROCESS OF CARBON-CONTAINING ENVIRONMENTS
Переглядів: 33 | Завантажень: 28
PDF
Ірина Пантєлєєва , Наталія Шматько , Ксенія Лищик
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВНИХ ЕНЕРГОУСТАНОВОК
Переглядів: 31 | Завантажень: 38
PDF
Софія Базюк ; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Переглядів: 43 | Завантажень: 70
PDF
Олексій Назаров ; Олександр Вечур (Науковий керівник)
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ CI/CD ДЛЯ РОЗГОРТАННЯ КОДУ В ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Переглядів: 70 | Завантажень: 85
PDF
Костянтин Долгих
ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МЕТОДІВ ПОБУДОВИ PWA ДОДАТКІВ НА БАЗІ JAVASCRIPT
Переглядів: 27 | Завантажень: 100
PDF
Владислав Ушаков
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СЕГМЕНТАЦІЇ ТА ВБУДОВИ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СЦЕН
Переглядів: 29 | Завантажень: 111
PDF
Олександр Сіренко
ДОСЛІЖДЕННЯ МОДЕЛЕЙ ТА ЗАСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОБРОБКИ КОНФИДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ХМАРІ
Переглядів: 22 | Завантажень: 87
PDF
Марина Овчиннікова , Роман Левченко
POWER BI ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ
Переглядів: 52 | Завантажень: 103
PDF
Olga Kucheryava, Larysa Bachynska, Vladyslav Tupikin
MULTIPLATFORM SOFTWARE MODULE FOR IMPLEMENTING THE STANDARD EASY MESH OF WI-FI NETWORK
Переглядів: 50 | Завантажень: 96
PDF
Maksym Delembovskyi
RESEARCH DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE THEORY OF DATA PROTECTION
Переглядів: 32 | Завантажень: 59
PDF
Валерия Гайкова ; Сергей Малахов (Науковий керівник)
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-БОТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРБУЛЛИНГУ
Переглядів: 261 | Завантажень: 125
PDF
Ксенія Черниш ; Оксана Білошицька (Науковий керівник)
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ПРИКЛАДИ КРАЇН ЗАХІДНОГО СВІТУ
Переглядів: 64 | Завантажень: 92
PDF
Maxim Krasnyuk, Svitlana Krasniuk
MODERN PRACTICE OF MACHINE LEARNING IN THE AVIATION TRANSPORT INDUSTRY
Переглядів: 80 | Завантажень: 166
PDF
Наталія Семченко , Ольга Холодова , Марина Бугайова
ЕГОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЗА ВИТРАТАМИ ПАЛИВА
Переглядів: 65 | Завантажень: 36
PDF
Дилмурод Алижанов
6-СИНФДА ЁРУҒЛИК ҲОДИСАЛАР ҲАҚИДА ДАСТЛАБКИ МАЪЛУМОТЛАР БОБИНИ ЎҚИТИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР
Переглядів: 23 | Завантажень: 59
PDF
Nataliia Plakhtii
MEANS OF MONITORING THE INTELLECTUAL ACTIVITY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN MATHEMATICS LESSONS: ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT METHOD
Переглядів: 26 | Завантажень: 57
PDF
Мергуль Мустафина , Назерке Оралбекова
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Переглядів: 27 | Завантажень: 61
PDF
Жасурали Сойипов
МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИДА ФИЗИКАДАН БАҲОЛАШГА ОИД МАСАЛАЛАР ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
Переглядів: 40 | Завантажень: 63
PDF
Вадим Даніл’ян
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ
Переглядів: 43 | Завантажень: 81
PDF
Людмила Заїкіна
АРХЕТИПИ ТА АРХЕТИПНІ ОБРАЗИ В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
Переглядів: 109 | Завантажень: 92
PDF
Леонід Козубенко
ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ Ф. КАФКИ
Переглядів: 30 | Завантажень: 69
PDF
Іванна Іваниця , Світлана Синєгуб
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ
Переглядів: 31 | Завантажень: 70
PDF
Eleanora Skyba
PHILOSOPHY OF LAW AS A TOOL FOR RESEARCHING LEGAL VALUES
Переглядів: 27 | Завантажень: 73
PDF
Роман Галуйко
ІННОВАЦІЇ У САКРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ
Переглядів: 41 | Завантажень: 62
PDF
Елена Наумкин
ПРИНЦИП КОЭВОЛЮЦИИ В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Переглядів: 41 | Завантажень: 71
PDF
Ruslana Deda
DIGITAL TECHNOLOGIES OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN DISTANCE EDUCATION
Переглядів: 48 | Завантажень: 73
PDF
Rustam Jabbarov , Murad Rasulov
FURTHER FORMATION OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES BY DRAWING LANDSCAPES IN PAINTING
Переглядів: 172 | Завантажень: 164
PDF
Ruslan Xalilov
IMPORTANT FACTORS FOR TEACHING STUDENTS TO WORK ON LANDSCAPE COMPOSITION
Переглядів: 45 | Завантажень: 90
PDF
Vadym Tynnyi
INFORMATION TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF DEVELOPING CRITICAL THINKING THROUGH FOREIGN LANGUAGE LEARNING
Переглядів: 35 | Завантажень: 80
PDF
Elena Tkachenko , Valentina Sokolenko
MOTIVATIONS AND THEIR PHYSIOLOGICAL MECHANISMS, CONNECTIONS TO TYPOLOGICAL ASPECTS AND OPTIMAL CROSS-CULTURAL ADAPTATION
Переглядів: 32 | Завантажень: 58
PDF
Iryna Zhabniak
POJĘCIE I ELEMENTY PROCESU KSZTAŁCENIA WE WSPÓŁCZESTNYM SZKOLNICTWIE
Переглядів: 31 | Завантажень: 86
PDF
Kateryna Halatsyn
PROFESSIONAL COMMUNICATION OF FUTURE ENGINEERS
Переглядів: 33 | Завантажень: 58
PDF
Oksana Voitovska
SOME ASPECTS OF TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN HIGHER AND POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION INSTITUTIONS
Переглядів: 27 | Завантажень: 66
PDF
Assylgul Gabdullina , Nurlan Akperov
TEACHING STRATEGIES FOR IMPROVING THE FUNCTIONAL LITERACY OF STUDENTS OF SECONDARY SCHOOL
Переглядів: 42 | Завантажень: 80
PDF
Muhomod-Umar Ahmedov , Feruzaxon Xolmatova
TEACHING STUDENTS TO DRAW ELEMENTS OF PATTERNS IN WOOD CARVING CIRCLES
Переглядів: 44 | Завантажень: 84
PDF
Komila Abdullaeva
TENDENCIES OF DEVELOPING THE EDUCATIONAL QUALIFICATION ENHANCEMENT SYSTEM IN FOREIGN COUNTRIES
Переглядів: 32 | Завантажень: 62
PDF
Ramzbek Hamdamov
TERMINOLOGY AND TERMINOLOGICAL SYSTEM: CORRELATIONAL ASPECTS
Переглядів: 99 | Завантажень: 97
PDF
Olexandra Lysevych
THE OUTLOOK OF THE APPROACHES TO THE SCHOOL ARTS EDUCATION IN UKRAINE
Переглядів: 28 | Завантажень: 66
PDF
Anar Popandopulo, Gulmira Tulekova, Nazgul Kudarova, Murshida Nurgaliyeva
THE ROLE OF METACOGNITION IN LEARNING AND STUDENT PERFORMANCE
Переглядів: 37 | Завантажень: 123
PDF
Тетяна Стратан-Артишкова
ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА У ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 44 | Завантажень: 86
PDF
Олександра Назаренко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ
Переглядів: 38 | Завантажень: 69
PDF
Юлія Талалай
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Переглядів: 38 | Завантажень: 72
PDF
Gulden Yespolova, Gulnur Kilybaeva, Gulnazym Nigmetzhanova, Balkhan Kurmetova, Bagi Bazarbek
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Переглядів: 43 | Завантажень: 70
PDF
Гулнур Накыпова , Махамбетжан Койшибаев , Кулшат Камзаева , Ляззат Азбергенова
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ МАГИСТРАТУРЫ
Переглядів: 34 | Завантажень: 59
PDF
Олександра Поляк
МІСЦЕ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА В ОСВІТНЬОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Переглядів: 45 | Завантажень: 99
PDF
Світлана Масліч
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ
Переглядів: 39 | Завантажень: 77
PDF
Zhanara Zhumash, Uldai Tulenova, Aigerim Makhmetova, Assiya Daurambekova, Zhamila Zulkarnayeva
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Переглядів: 54 | Завантажень: 65
PDF
Вікторія Руда
РОЛЬ «РЕЛІГІЄЗНАВСТВА» ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
Переглядів: 41 | Завантажень: 64
PDF
Инна Краснощок
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Переглядів: 41 | Завантажень: 52
PDF
Ольга Дороніна ; Любов Калашник (Науковий керівник)
СТАН РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ
Переглядів: 29 | Завантажень: 45
PDF
Галина Лисичарова
СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ
Переглядів: 27 | Завантажень: 60
PDF
Олена Шевцова
ХУДОЖНЬО-ДІАЛОГОВА ВЗАЄМОДІЯ У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 38 | Завантажень: 73
PDF
Artem Makovskyi, Oleh Mateiuk
MAINTAINING THE MENTAL HEALTH OF THE BORDER GUARDS BY MEANS OF THE PASTORAL ACTIVITY OF THE MILITARY CHAPLAINS
Переглядів: 33 | Завантажень: 24
PDF
Олена Черних , Дмитро Волков
КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я
Переглядів: 175 | Завантажень: 169
PDF
Алла Даніліч-Скакун , Ганна Хоменко
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ТА СУЧАСНІ ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ
Переглядів: 159 | Завантажень: 404
PDF
С. Бужинська , А. Хмарська
РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ У ФОРМУВАННІ АСЕРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 46 | Завантажень: 73
PDF
Ivan Lukavenko , Iryna Symonenko , Diana Steblovs'ka
BREAST TISSUE: BIOLOGICAL MECHANISMS OF DYSPLASIA AND GENETIC CRITERIA FOR DIAGNOSIS
Переглядів: 35 | Завантажень: 32
PDF
Sherzod Ibragimov
HEART DAMAGE IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATUS
Переглядів: 33 | Завантажень: 61
PDF
M. Rakhmatova, I. Malikov , D. Abdukarimov
PARAMETERS OF INTESTINAL MICROFLORA IN RATS WITH DYSBACTERIOSIS IN THE DYNAMICS OF AGE
Переглядів: 26 | Завантажень: 55
PDF
Hlib Lazarenko
TESTING OF THE COMPATIBILITY OF THE ORTHOPEDIC IMPLANTS MATERIAL WITH THE RECIPIENT’S BODY BY USING ATOMIC FORCE MICROSCOPY (AFM)
Переглядів: 30 | Завантажень: 80
PDF
Nelly Uzbekova, Sergey Kityan, Nodira Badalbaeva
USE OF PLETHYSMOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF THE ARTERIAL WALL IN PERSONS WITH CORONARY HEART DISEASE
Переглядів: 30 | Завантажень: 60
PDF
Ганна Мареніч ; Мар’яна Древаль (Науковий керівник)
АКТУАЛЬНІСТЬ СОРТУВАННЯ СМІТТЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Переглядів: 39 | Завантажень: 75
PDF
Оксана Мельник , Ірина Самойленко , Анжеліка Мум-Яхмаз
ВПЛИВ СОVID-19 НА ПЛІД ТА ВІРОГІДНІСТЬ ЗАХВОРЮВАННЯ У НОВОНАРОДЖЕНОГО
Переглядів: 64 | Завантажень: 57
PDF
Елена Федорова
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИЗМЕНЕННЫХ ТЕЗИГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ (РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ)
Переглядів: 34 | Завантажень: 63
PDF
Наталя Ідашкіна
ЗАСТОСУВАННЯ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ У КОМПЛЕКСНІЙ ПРОФІЛАКТИЦІ СПОВІЛЬНЕНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ПЕРЕЛОМІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
Переглядів: 36 | Завантажень: 67
PDF
Сергій Герасименко , Юрій Костогриз , Олег Костогриз
ЛІКУВАННЯ КІСТИ БЕЙКЕРА У ХВОРИХ НА ДИФУЗНУ ФОРМУ ПІГМЕНТНОГО ВІЛЛОНОДУЛЯРНОГО СИНОВІТУ КОЛІННОГО СУГЛОБА
Переглядів: 41 | Завантажень: 42
PDF
Карина Гуманець , Данило Двореченець , Ірина Марченко ; Ганна Човпан (Науковий керівник)
ОСОБЛИВОСТІ РАДІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗУ
Переглядів: 34 | Завантажень: 32
PDF
Дар’я Чорна ; Ольга Косілова (Науковий керівник)
ПРОФІЛАКТИКА КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ЕПІЛЕПСІЄЮ
Переглядів: 35 | Завантажень: 62
PDF
Сергій Городинський
ВПЛИВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ВНЗ
Переглядів: 39 | Завантажень: 66
PDF
Ахрорхуджа Юнусходжаев , Восил Хайдаров , Фируза Максудова
“HEALTH CARE” ФАРМАЦЕВТИК КОРХОНАСИНИНГ ИШЛАБ ЧИКАРИШ ҲУДУДИДАГИ УСКУНАЛАРНИНГ ЖОЙЛАШИШ ЛОЙИХАСИ
Переглядів: 28 | Завантажень: 57
PDF
O. Mamina , V. Kabachny , O. Lozova
THE DETERMINATION OF ATENOLOL BY HPLC METHOD
Переглядів: 52 | Завантажень: 49
PDF
Jetkerbay Priniyazov , Tenelbay Allamuratov
ORTA ÁSIRLERDE ORTA AZIYA XALIQLARINIŃ ANTROPOLOGIYALIQ QURAMI TARIYXINAN
Переглядів: 38 | Завантажень: 68
PDF
Valeriіa Motuz
SOCIAL PORTRAIT OF A UKRAINIAN DISPLACED WOMAN IN THE SOVIET REAR AREAS DURING SECOND WORLD WAR
Переглядів: 23 | Завантажень: 60
PDF
Павло Хом’як
АНАЛІЗ СТАНОВИЩА ЛУЦЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У 1943-1954 РОКАХ НА ОСНОВІ ДУШПАСТИРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОТЦЯ КАНОНІКА ЯНА РУТКОВСЬКОГО
Переглядів: 30 | Завантажень: 68
PDF
Владислав Бутенко ; Валентин Іваненко (Науковий керівник)
ГІМНАСТИЧНІ ТРАДИЦІЇ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ ЧАСИ
Переглядів: 45 | Завантажень: 79
PDF
Наталія Шпитковська ; Олексій Роготченко (Науковий керівник)
МИСТЕЦЬКЕ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Переглядів: 41 | Завантажень: 97
PDF
Андрій Скалозуб ; Олександр Іванов (Науковий керівник)
ОСНОВНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТРАДИЦІЙНІЙ СИСТЕМІ НІМЕЦЬКОГО СТРАХУВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕНІ РАДЯНСЬКОЮ ВІЙСЬКОВОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ В НІМЕЧЧИНІ (1945-1949 РР.)
Переглядів: 27 | Завантажень: 26
PDF
Navruzbek Allaberganov , Khilola Normatova
INNOVATIVE APPROACHES IN GEODESY, CARTOGRAPHY, GEOFORMATICS AND CADASTRE EDUCATION
Переглядів: 45 | Завантажень: 79
PDF
Haotian Liu
ANALYSIS ON THE EXPRESSION FORMS OF THE ARTISTIC LANGUAGE OF OIL PAINTING
Переглядів: 32 | Завантажень: 77
PDF
Мoxir Xalimov , Zilola Farxodova
DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES BY MAKING PROBLEM SOLUTION SITUATION IN DRAWING SUBJECT
Переглядів: 53 | Завантажень: 109
PDF
Анастасія Мельничук
АНАТОМІЧНІ РИСУНКИ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА СЕЛЕЗНЬОВА З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ
Переглядів: 38 | Завантажень: 79
PDF
Юрій Мельничук
ІГОР ЖИЛІНСЬКИЙ: ТЕАТР ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
Переглядів: 34 | Завантажень: 64
PDF
Наталія Ревенок
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНИКІВ-РЕСТАВРАТОРІВ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА В НАОМА
Переглядів: 36 | Завантажень: 79
PDF
Олексій Карпенко ; В. Отрощенко (Науковий керівник)
ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНІХ ЕЛІТАРНІХ МЕШКАНЬ ТА ДЕРЕВ’ЯНІ ЦЕРКВИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЇЇ ВИРІШЕННЯ
Переглядів: 34 | Завантажень: 66
PDF
Олексій Карпенко ; В. Отрощенко (Науковий керівник)
РИСИ МЕШКАЛЬНІХ БУДИНКІВ ТРАДИЦІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ В СИЛУЕТАХ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЦЕРКОВ
Переглядів: 41 | Завантажень: 38
PDF
Анастасія Лесечко ; Яким Горак (Науковий керівник)
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР В ТВОРЧОСТІ Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ «ПОЛЬСЬКОЇ СЮЇТИ» ОР. 60)
Переглядів: 47 | Завантажень: 81
PDF
Марія Агаркова ; Вікторія Кіптенко (Науковий керівник)
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
Переглядів: 88 | Завантажень: 178
PDF
Ніна Тарасюк , Христина Васковець
ГЕОГРАФІЯ РІДНОГО КРАЮ: САДОВІ ЛАНДШАФТИ ВОЛИНІ
Переглядів: 48 | Завантажень: 74
PDF
Олег Сизенко
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ МЕТОДОМ K-СЕРЕДНІХ У СЕРЕДНЬОМАСШТАБНИХ ГЕОМОРФОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Переглядів: 44 | Завантажень: 75
PDF
Роман Скабара
ПОЗИТИВНІ ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Переглядів: 35 | Завантажень: 71
PDF