ТРЕНДИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ

Як цитувати

Антонюк-Коберська , Н. (2021). ТРЕНДИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ. Матеріали конференцій МЦНД. https://doi.org/10.36074/mcnd-30.04.2021.art.02
https://doi.org/10.36074/mcnd-30.04.2021.art.02

Посилання

Брюханова Г.В. (2015). Засоби дизайнерської освіти в Україні: аналітичний огляд. Педагогічний процес: теорія і практика, (1–2 (46–47)), 92–96.

Прусак В. (2017). Становлення та розвиток дизайн-освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Вісник Львівської національної академії мистецтв, (31), 71–82.

Розенсон И.А. (2013). Основы теории дизайна. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2-е изд. СПб.: Питер.

Тименко В.П. (2011). Підготовка майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, (26), 148–151.

Чорнусь С. (2017). Сучасні тенденції дизайну як складової освітньої ланки в галузі педагогічної освіти. Дизайн-освіта майбутніх фахівців: теорія і практика: матеріали ІІ Всеукр. наук. – практ. заочної конф. (21–22 берез. 2017 р., м. Полтава), 238–245.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 19 | |