СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТУРИЗМУ

Як цитувати

Москвічова , О. (2021). СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТУРИЗМУ. Матеріали конференцій МЦНД. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/14448

Посилання

Частка туризму у світовому ВВП за рік знизилася вдвічі [офіційний сайт Інтрефакс-Україна]. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/739849.htmlhttps://ua.interfax.com.ua/news/economic/739849.html (дата зверннення 05.09.2021).

Федотова Н. Г. Территориальная идентичность как символический ресурс региона. Вестник Новгородского государственного университета. 2015. № 90. С. 105−108.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 16.03.2017 №168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (дата зверннення 05.09.2021).

Місто ідей: у чому секрет успіху бренду Вінниці [офіційний сайт Вінницького інформаційного порталу Veжа]. URL: https://vezha.ua/misto-idej-u-chomu-sekret-uspihu-brendu-vinnytsi/ (дата зверннення 05.09.2021).

Вінницю втретє визнано найкомфортнішим містом в Україні [офіційний сайт Вінницького інформаційного порталу Veжа]. URL: https://web.archive.org/web/20170411135643/http://vezha.vn.ua/vinnytsyu-vtretye-vyznano-najkomfortnishym-mistom-v-ukrayini/ (дата зверннення 05.09.2021).

Про затвердження Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – Стратегії 3.0. Рішення Вінницької міської ради від 26.02.2021 №1946. URL: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.vmr.gov.ua/SiteAssets/Lists/Strategy2030/Default.203.0.pdf (дата зверннення 05.09.2021).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 18 | |