ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Як цитувати

Василенко , І. (2021). ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Матеріали конференцій МЦНД. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/14469

Посилання

Романовська О. О. Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ–ХХІ століть / О. О. Романовська, Ю. Ю. Романовська, О. О. Романовський. – Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – 240 с.

Шуневич Б. І. Тенденція розвитку складових частин організації дистанційного навчання / Б. І. Шуневич. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Видавництво ЛНУ. – 2009. – №653. – С. 231–239.

Dziuban C. D. Blended Learning [Електронний ресурс] / C. D. Dziuban, J. L. Hartman, P. D. Moskal // Center for Applied Research. Research Bulletin. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: Mode of access: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERB0407.pdf..

Глосарій з дистанційної освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.websoft.ru.

Рашевська Н. В. Змішане навчання як психолого-педагогічна проблема / Н. В. Рашевська. // Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки" – Черкаси: ЧНУ. – 2010. – №191. – С. 89–96.

K-12 Blended Teaching: A Guide to Personalized Learning and Online Integration [Електронний ресурс] / C. R.Graham, J. Borup, C. R. Short, L. Archambault // EdTech Books. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: Mode of access: http://bit.ly/k12blended-v1-1b-pdf.

Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/rekomendacij-shodo-vprovadzhennya-zmishanogo-navchannya-u-zakladah-fahovoyi-peredvishoyi-ta-vishoyi-osviti.

Максак І. В. "Blended learning" як інноваційний підхід у формуванні професійної компетентності вчителя англійської мови початкової школи / І. В. Максак. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки.. – 2013. – №110. – С. 247–249.

Дениско О. Переваги та переспективи впровадження змішаного навчання у практику закладів вищої освіти в умовах пандемії / О. Дениско. // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». – 2021. – №4. – С. 490–492.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 234 | |