СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ

Як цитувати

Бегларян , О., & Купрійчук , В. (2021). СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ. Матеріали конференцій МЦНД. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/14965

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання реформування органів внутрішніх справ України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1118-2014-р#n5

Закон України «Про Національну поліцію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

Іншин М.І. Сутність і значення соціального забезпечення працівників поліції в сучасних умовах. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». Випуск № 4/2015, с. 269-277.

Плугатар Т.А. Проблема соціальної захищеності працівників міліції України на сучасному етапі / Т.А. Плугатар // Наука і правоохорона. – 2013. – № 19. – С. 6-12. , с. 6-7.

Свєженцева Ю.О. Проблема соціальної незахищеності працівників органів внутрішніх справ / Ю.А. Свєженцева // Соціальна психологія. – № 6. – 2008. – С. 49-58., с. 55.

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання реформування органів внутрішніх справ України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1118-2014-р#n5

Закон України «Про Національну поліцію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

Іншин М.І. Сутність і значення соціального забезпечення працівників поліції в сучасних умовах. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». Випуск № 4/2015, с. 269-277.

Плугатар Т.А. Проблема соціальної захищеності працівників міліції України на сучасному етапі / Т.А. Плугатар // Наука і правоохорона. – 2013. – № 19. – С. 6-12. , с. 6-7.

Свєженцева Ю.О. Проблема соціальної незахищеності працівників органів внутрішніх справ / Ю.А. Свєженцева // Соціальна психологія. – № 6. – 2008. – С. 49-58., с. 55.

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 27 | |