ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

Як цитувати

Канішевська , Л. (2021). ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ. Матеріали конференцій МЦНД. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/14982

Посилання

Життя підлітка як цінність: поради вчителям та батькам : методичні рекомендації (2019). / [В. М. Шахрай (Ред.), Т. Ф. Алєксєєнко, Л. В. Гончар, Л. В. Канішевська, & О. В. Роговець]. Кропівницький, ТОВ «Імекс – ЛТД».

Канішевська, Л. В. (2009). Виховуємо соціально зрілу особистість [наук.-метод. посіб.] Київ : Ін-т проблем виховання АПН України.

Канішевська, Л. В. (2010). Організація соціально-культурної діяльності старшокласників шкіл-інтернатів з формування соціального досвіду. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць, Інститут проблем виховання АПН України, Кіровоград. ТОВ «Імекс – ЛТД», 14 (1), 116–124.

Канішевська, Л. В. (2015). Підготовка старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя: монографія. К. ЦК Компринт.

Канішевська, Л. В., & Лящук, О. С. (2017). Теоретико-методичні аспекти профілактики шкідливих звичок в учнів 5-6 класів шкіл-інтернатів: монографія. К. : Компринт.

Кanishevska, Liubov. (2018). The formation of the immunity to the use of psychoactive substances by senior teenagers as the tendency of the formation of the life safety. Topical is sues оf education: Collective monograph Pegasus Publishing, Lisаbon, Portugal, 231–243.

Канішевська, Л. В. (2019а). Формування безпеки життя у старшокласників. Освітній простір України, 16, 143–150.

Канішевська, Л. В. (2019b). Форми і методи формування безпеки життя у старших підлітків як складника цінності життя. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах». / [За ред. І. Д. Беха, Р. В. Малиношевського]. Івано-Франківськ : НАІР, 137–141.

Канішевська, Л. В. (2020). Формування безпеки життя у старших підлітків як наукова проблема. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Удосконалення виховного процесу в закладах освіти як основа соціокультурного зростання дітей та молоді» м. Біла Церква, 29травня 2020 р., 38–42.

Цінність життя підлітка: світоглядні орієнтири : Монографія (2019) / [В. М. Шахрай (Ред.), Т. Ф. Алєксєєнко, Л. В. Гончар, Л. В. Канішевська, & Р. В Малиношевський]. Кропівницький, ТОВ «Імекс – ЛТД».

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 14 | |