ВЕБТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Як цитувати

Бурак , В. (2021). ВЕБТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ. Матеріали конференцій МЦНД. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/15004

Посилання

Бурак, В. Г. (2020). Використання інтернет-ресурсів у дистанційному навчанні майбутніх фахівців готельно-ресторанного господарства в закладах вищої освіти. Педагогічні науки, 91, 43–50.

Веб-технології. Їх різновиди та функції. URL: http://sites.znu.edu.ua/webprog/lect/1170.ukr.html

Гуревич, Р. С., Кадемія, М. Ю., Шестопалюк, О. В. (2012). Веб-квест у навчанні: путівник : навч.-метод. посіб. Вінниця : РВВ ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_ technology/30113/.

Круглик В. С. Web-орієнтуванні навчальні середовища у професійній підготовці майбутніх інженерів програмістів. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Vol. 5. No 2. June 2017. pp. 19–22

Трофименко, О. Г., Козін, О. Б., Задерейко, О. В., Плачінда, О. Є. (2019). Веб-технології та веб-дизайн : навч. посіб. Одеса : Фенікс.

Проскура С. Л. (2019). Використання web-орієнтованих технологій в закладах вищої освіти. Наукова молодь-2019: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 4 жовтня 2019 р.). Київ, 2019. 134 с. (2019): 39.

Сидорук А. В. (2019). Шляхи формування інформаційної культури майбутніх фахівців сфери туризму та готельно-ресторанної справи. Інноваційна педагогіка, 10 (3), 76–79.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | |