РОЗВИТОК АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ МЕТОДОМ ТРЕНІНГУ

Як цитувати

Піддячий , В. (2021). РОЗВИТОК АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ МЕТОДОМ ТРЕНІНГУ. Матеріали конференцій МЦНД. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/15515

Посилання

Закон України «Про вищу освіту». (201 4, Лип. 01). [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Наказ МОН «Про затвердження Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках» (від 05.02.2018 № 97). [Електронний ресурс]. URL: zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097729-18#Text

Піддячий В. М. (2016). Естетичні засади професійного саморозвитку майбутнього педагога», дис. ... канд. пед. наук. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Київ. C. 29–35. URL: https://lib.iitta.gov.ua/717189/

Піддячий В. М. Психологічні умови формування громадянської компетентності майбутніх педагогів. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1 (15).

Піддячий В. М. Сутність і зміст професіоналізації педагогів у контексті освіти впродовж життя. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки», 13 (42), 185-199.

Піддячий М. І. (2018). Соціально-професійний розвиток старшокласників: праця як основа життєдіяльності та поступу. Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць. Інститут педагогіки НАПН України; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського, Вип. 10, 98-108. URL: https://lib.iitta.gov.ua/711857/

Піддячий М. І. (2010). Теоретико-методичні засади підготовки старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Ін-т педагогіки НАПН України. Київ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 41 | |