ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ, ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина Чеканюк

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Чеканюк , К. (2021). ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ, ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ. Матеріали конференцій МЦНД. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/15517
Розділ
Матеріали конференції

Посилання

1. Зязюн І.А., Сагач В.Н. Краса педагогічної дії. – К.: 1997. - 302 с
2. Ковальчук В. І. Вплив глобалізаційних процесів на освітню систему / Василь Іванович Ковальчук // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р. / за заг.ред. В. В. Олійника. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: УМО НАПН України, 2016. – С. 367–370.
3. Ковальчук В.І. Сутність та структура педагогічної майстерності вчителя // Вища освіта України. – 2011.− № 27. – С. 210−223.].
4. Макаренко А. С. Из опыта работы // Пед. соч. В 8 т. – М. : Педагогика, 1984. – Т. 4. – 484 c.
5. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А.Зязюна. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с.