УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ: ЗМІНА ПІДХОДІВ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ

Як цитувати

Мізіна , О. (2021). УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ: ЗМІНА ПІДХОДІВ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ. Матеріали конференцій МЦНД. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/17574

Посилання

Двас А. Г. Трансформация стратегий управления запасами: от альтернативности к комплементарности. Управление экономическими системами: электроннный научный журнал. 2015. № 8 (80). Вилучено з: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-strategiy-upravleniya-zapasami-ot-alternativnosti-k-komplementarnosti

Круш П. В., Орлюк Ю. В. Теоретичні основи управління матеріальними запасами підприємств. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2017. № 14. С. 239–245. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_38

Гринів Н. Т., Кіндій М. В., Жданович Р. В. Актуальні проблеми управління запасами. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6, T. 2. С. 168–172.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | |