ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПАДКУВАННЯ ЗАЧАТОЇ, АЛЕ ЩЕ НЕ НАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ

Як цитувати

Бережнюк , Д., & Богданець , А. (2021). ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПАДКУВАННЯ ЗАЧАТОЇ, АЛЕ ЩЕ НЕ НАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ. Матеріали конференцій МЦНД. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/17576

Посилання

Сімейний кодекс України: Кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-III: станом на 1 грудня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (дата звернення: 09.12.2021).

Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV: станом на 28 жовтня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 09.12.2021).

Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 року № 3425-XII: станом на 21 листопада 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text (дата звернення: 09.12.2021).

Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Верховного Суду України від 30 травня 2008 року. № 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08#Text (дата звернення: 09.12.2021).

Бордюг Т. О. Матеріально-правові аспекти участі дітей у спадкових правовідносинах. Часопис Київського університету права. 2020. № 3. С. 193–200. 6. Кузнєцова Н. С., Луця В. В. Нaуково-прaктичний коментaр до Цивільного кодексу Укрaїни / ред. О. Дзера. Київ: Юрінком Інтер, 2006. Т. 2.

Спадкування за новим Цивільним кодексом України. Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_4626 (дата звернення: 09.12.2021).

Майданик Р.А. Спадковий договір у цивільному праві України. Університетські наукові записки. 2007. № 2. С. 100–101

Барщевський М. Ю. Если открылось наследство. М.: Юрид. лит., 1989. 182 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | |