ПО СУТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Як цитувати

Шуляков , І. (2021). ПО СУТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ. Матеріали конференцій МЦНД. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/17590

Посилання

Васильєва Е. Самостійна робота як важливий фактор підготовки майбутніх перекладачів. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград, 2015. Вип. 136. С.417-420.

Дудіна О. В. Передумови розвитку магістерської підготовки з технічного перекладу в Україні. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Вип. 174. С. 238-242.

Дудіна О. В. Концептуальні засади забезпечення якості та ефективності професійної підготовки магістрів з технічного перекладу в 9 США та Україні. Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2016. Вип. 139, Т. 2. С. 298- 301.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія. Черкаси : ЧПУ ім. Б. Хмельницького, 2008. 608 с

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | |