СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Як цитувати

Петлін , І., & Гошко , О. (2021). СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ. Матеріали конференцій МЦНД. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/17600

Посилання

Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: [навч. посіб.] / Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: [підручник] / Сокол Т.Г.; за заг. ред. В.Ф.Орлова. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.

Зорин И.В. Туризм как вид деятельности / Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_tourism/zorin.

Бабкин А.В. Специальные виды туризма / Бабкин А.В. – Режим доступу: http: // tourlib.net/books_tourism/babkin01.htm

Simon Hudson. Sport and Adventure Tourism / Simon Hudson. –Routledge, 2003. – Pp. 324.

Heather J.Gibson. Sport tourism: concepts and theories / Heather J.Gibson. – Taylor & Francis Group, 2004. – Pp. 224.

Joy Standeven. Sport tourism / Joy Standeven and Paul de Knop. – Human Kinetics, 1999. – Pp. 367.

James E.S. Higham. Sport tourism destinations: issues, opportunities and analysis / James E.S. Higham. – Butterworth-Heinemann, 2005. – Pp.300.

Конох А. П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : автореф. дис.. … д-ра пед. наук / А. П. Конох. – К., 2007. – 18 с.

Фокін С. П. Організація спортивно-оздоровчого туризму : метод. рек. для студ. / С. П. Фокін. – К. : КУТЕП, 2003. – 79 с.

Давыденко И.В. Доминанты рынка событийного туризма / И.В. Давыденко // Перспективы развития науки в современном мире : мат. междун. начно-практич. конф. – Краков, 2012. – С. 97–103.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | |